Masz pytanie?

PUBLIKACJE EDUKACYJNE

Internetowe wydawnictwo edukacyjne. Archiwum publikacji w serwisie Publikacje edukacyjne. dziedzina, przedmiot: organizowanie imprez szkolnych, uroczystści szkolnewww.publikacje.edu.pl/dziedziny.php?przedmiot=organizacja

Scenariusz zimowy - uroczystość na dzień babci i dziadka w...

Scenariusz „zimowy”- do ewentualnego wykorzystania jako scenariusz uroczystości z okazji dnia babci i dziadka lub przedstawienie „na pożegnanie” zimy.www.przedszkola.edu.pl/scenariusz-uroczystosci-w-grupie-4-latkow---scenariusz-zimowy.html

Gimnazjum - Publikacje nauczycieli

Scenariusz lekcji języka polskiego - Tego człowieka nie zapomnę nigdy. Kartka z pamiętnika Karola Wojtyły na podstawie fragmentów powieści Pawła Zuchniewicza...www.edukacja.edux.pl/gimnazjum.php

Szkoła podstawowa I-III - Publikacje nauczycieli

Scenariusz imprezy szkolnej poświęconej opiece nad zwierzętami pt.: "Dzieci opiekunami zwierząt" przeprowadzonej w celu zebrania funduszy na rzecz Schroniska …www.edukacja.edux.pl/podstawowa-I-III.php

Profesor.pl - publikacje nauczycieli, awans zawodowy...

Profesor.pl - serwis edukacyjny dla uczniów i nauczycieli. W serwisie m.in.: katalog, baza korepetycji, ćwiczenia, testy, egzamin, matura, wypracowania, forum...www.profesor.pl/publikacje-top,29,Scenariusze,18,Jezyk-polski,strona-2

Święto Dziadka i Babci - scenariusz uroczystości, dzień...

"Święta Babci i Dziadka" Cel ogólny: Integracja ze środowiskiem rodzinnym. Cele operacyjne: - dzieci czują się współgospodarzami podczas przygotowań saliwww.przedszkola.edu.pl/siweto-dzidka-i-babci---scenariusz-uroczystosci.html

Scenariusz uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka

Scenariusz opracowały: Jadwiga Kuchciak, Teresa Kulik. Uroczystość przeprowadziła: Jadwiga Kuchciak. Współprowadząca uroczystość: Teresa Kulikwww.wychowanieprzedszkolne.pl/scenariusz-uroczystosci-z-okazji-dnia-babci-i-dziadka-2/

Profesor.pl - publikacje nauczycieli, awans zawodowy...

Scenariusz przebiegu uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka. 1. Wstęp: "U nas pięknie i wesoło. Wszystkie się zebrały dziadki i gdzie spojrzeć radość...www.profesor.pl/publikacja,9396,Scenariusze,Scenariusz-uroczystosci-z-okazji-Dnia-Babci-i-Dziad...

Gimnazjum imienia Noblistów Polskich w Olsztynku

W roku szkolnym 2016/2017 w Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Olsztynku realizowany był projekt edukacyjny „Śladami Noblistów Polskich – Wisława Szymborska”www.gimnazjum.olsztynek.com.pl/