Masz pytanie?

Wielkanocne przygody zajączka Śmigacza - rozwijanie …

Cel: kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania liczb naturalnych w zakresie 1 – 9, znaków +, -, i ich poprawnego odczytywania oraz praktycznego zastosowania,www.przedszkola.edu.pl/wielkanocne-przygody-zajaczka-smigacza---rozwijanie-pojec-matematycznych...

Publikacje nauczycieli przedszkola - edukacja.edux.pl

W oparciu o wiersz I. Salach "Na łące" stwarzanie warunków do rozwijania zainteresowań matematycznych, doskonalenie umiejętności przeliczania liczebnikami głównymi w zakresie dostępnym dziecku oraz porównywania elementów w zbiorachwww.edukacja.edux.pl/przedszkole.php