Masz pytanie?

"List do wiosny". Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie...

Blok tematyczny: Już wiosna Temat dnia: Przyszła do nas wiosna – piszemy listy. Cele operacyjne: Uczeń - prawidłowo układa zdania na określony temat...www.edukacja.edux.pl/p-526-list-do-wiosny-scenariusz-zajec-zintegrowanych.php

Profesor.pl - publikacje nauczycieli, awans zawodowy...

Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie I szkoły podstawowej Blok tematyczny: Witaj wiosno! Cel główny: Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie.www.profesor.pl/publikacja,1431,Scenariusze,Scenariusz-zajec-zintegrowanych-w-klasie-I-szkoly-p...

Nauczanie Zintegrowane - PUBLIKACJE EDUKACYJNE

Internetowe wydawnictwo edukacyjne. Archiwum publikacji w serwisie Publikacje edukacyjne. dziedzina, przedmiot: nauczanie zintegrowanewww.publikacje.edu.pl/dziedziny.php?przedmiot=nauczzint

Szkoła podstawowa I-III - Publikacje nauczycieli

Scenariusz imprezy szkolnej poświęconej opiece nad zwierzętami pt.: "Dzieci opiekunami zwierząt" przeprowadzonej w celu zebrania funduszy na rzecz Schroniska …www.edukacja.edux.pl/podstawowa-I-III.php

PUBLIKACJE EDUKACYJNE

Internetowe wydawnictwo edukacyjne. Archiwum publikacji w serwisie Publikacje edukacyjne. dziedzina, przedmiot: edukacja wczesnoszkolna, nauczanie początkowewww.publikacje.edu.pl/dziedziny.php?przedmiot=edwczszkol

Profesor.pl - publikacje nauczycieli, awans zawodowy...

Scenariusz zajęć zintegrowanych - Wiosenne kwiaty. Klasa: I B Krąg: Zjawiska astronomiczne, czas, pogoda i ja. Zagadnienia: Pory roku, miesiące, rośliny w...www.profesor.pl/publikacja,6695,Scenariusze,Wiosenne-kwiaty-scenariusz-zajec-zintegrowanych

"Ogólnopolski Katalog Szkolnictwa", podręczniki online

Informator a w nim alfabetyczny spis uczelni, szkół, przedszkoli oraz podręczniki onlinewww.szkolnictwo.pl/index.php?co=publikacje

WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE - bpt.edu.pl

1 Przykładowa struktura zajęć zintegrowanych z wychowania komunikacyjnego w nauczaniu... scenariusz zajęć zintegrowanych dla... Wiosna" / Beata...www.bpt.edu.pl/Zestawienia_bibliograficzne/WYCHOWANIE%20KOMUNIKACYJNE.doc

Bank przydatnych materiałów - Biblioteka w Szkole

Jak korzystać? Materiały są pogrupowane według działów: konkursy, sprawdziany, testy, zestawienia bibliograficzne, scenariusze zajęć, materiały repertuarowe,bibliotekawszkole.pl/wydawnictwo/bank_materialow.php

EDUKACJA PRZYRODNICZA W KSZTAŁCENIU …

1 EDUKACJA PRZYRODNICZA W KSZTAŁCENIU ZINTEGROWANYM. Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Beata Loch. Publiczna Biblioteka …e-pedagogiczna.edu.pl/upload/file/zasoby/zestawienia/zest45-n.pdf