Masz pytanie?

"List do wiosny". Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie...

Blok tematyczny: Już wiosna Temat dnia: Przyszła do nas wiosna – piszemy listy. Cele operacyjne: Uczeń - prawidłowo układa zdania na określony temat...www.edukacja.edux.pl/p-526-list-do-wiosny-scenariusz-zajec-zintegrowanych.php

Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy I - Zaprasza nas...

Realizowane podczas zajęć zadania skupiają się wokół tematu: Wiosna na łące. Obejmują one: uważne słuchanie tekstu, ciche czytanie ze zrozumieniem...szkolnictwo.pl/index.php?id=PU6840

Profesor.pl - publikacje nauczycieli, awans zawodowy...

Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie I szkoły podstawowej Blok tematyczny: Witaj wiosno! Cel główny: Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie.www.profesor.pl/publikacja,1431,Scenariusze,Scenariusz-zajec-zintegrowanych-w-klasie-I-szkoly-p...

PUBLIKACJE EDUKACYJNE

Internetowe wydawnictwo edukacyjne. Archiwum publikacji w serwisie Publikacje edukacyjne. dziedzina, przedmiot: edukacja wczesnoszkolna, nauczanie początkowewww.publikacje.edu.pl/dziedziny.php?przedmiot=edwczszkol

Szkoła podstawowa I-III - Publikacje nauczycieli

Scenariusz imprezy szkolnej poświęconej opiece nad zwierzętami pt.: "Dzieci opiekunami zwierząt" przeprowadzonej w celu zebrania funduszy na rzecz Schroniska …www.edukacja.edux.pl/podstawowa-I-III.php

PUBLIKACJE EDUKACYJNE

Internetowe wydawnictwo edukacyjne. Archiwum publikacji w serwisie Publikacje edukacyjne. dziedzina, przedmiot: wychowanie przedszkolnewww.publikacje.edu.pl/dziedziny.php?przedmiot=wychprzed1

www.sp2.kwidzyn.pl

Scenariusz zajęć zintegrowanych. Świetlica szkolna.... zima czy wiosna, igły ma długie bo to... Na zakończenie zajęć powtórzenie i utrwalenie poznanych...www.sp2.kwidzyn.pl/publikacje/scenariusze/scenariusz_zajec_zintegrowanych_jesienne.doc

NAUCZANIE ZINTEGROWANE - bpt.edu.pl

Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie III szkoły podstawowej.... 349 Zajęcia integracyjne na temat- „Nowa pora- wiosna" w klasie II szkoły podstawowejwww.bpt.edu.pl/Zestawienia_bibliograficzne/NAUCZANIE%20ZINTEGROWANE.doc

Profesor.pl - publikacje nauczycieli, awans zawodowy...

O czym mówi przyroda, gdy nadeszła wiosna? SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH W KLASIE II KRĄG TEMATYCZNY: To już wiosna. GŁÓWNE …www.profesor.pl/publikacja,8340,Scenariusze,O-czym-mowi-przyroda-gdy-nadeszla-wiosna-scenariusz...

Bank przydatnych materiałów - Biblioteka w Szkole

Jak korzystać? Materiały są pogrupowane według działów: konkursy, sprawdziany, testy, zestawienia bibliograficzne, scenariusze zajęć, materiały repertuarowe,bibliotekawszkole.pl/wydawnictwo/bank_materialow.php