Masz pytanie?

Woda w przyrodzie - scenariusz zajęć kształcenia...

Woda w przyrodzie Scenariusz zajęć kształcenia zintegrowanego - kl III czas: 60 min Program: "Program wczesnoszkolnej zintegrowanej edukacji XXI wieku Klasy 1-3".www.profesor.pl/publikacja,12075,Scenariusze,Woda-w-przyrodzie-scenariusz-zajec-ksztalcenia-zin...

"Bądź zdrów wróbelku Elemelku" - scenariusz zajęć z...

"Bądź zdrów wróbelku Elemelku" - scenariusz zajęć z kształcenia zintegrowanego Trzy jednostki lekcyjne. Zapis w dzienniku lekcyjnym: Rozmowa na temat...profesor.pl/publikacja,4377,Scenariusze,Badz-zdrow-wrobelku-Elemelku-scenariusz-zajec-z-ksztalc...

SCENARIUSZE LEKCJI, KONSPEKTY ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH

Scenariusz zajęć dla klasy II kształcenia zintegrowanego / A. Żurek // Częstochowski Biuletyn Oświatowy .... Nauczanie zintegrowane w klasach niższych.ftp.wom.edu.pl/biblioteka/raciborz/doc/zestawienia/Eduk.wcz.doc

Nauczanie Zintegrowane - PUBLIKACJE EDUKACYJNE

Internetowe wydawnictwo edukacyjne. Archiwum publikacji w serwisie Publikacje edukacyjne. dziedzina, przedmiot: nauczanie zintegrowanewww.publikacje.edu.pl/dziedziny.php?przedmiot=nauczzint

NAUCZANIE ZINTEGROWANE - Biblioteka Pedagogiczna w …

Nauczanie zintegrowane – scenariusze zajęć. Sygn: W 93 265. 177.... (scenariusz zajęć z kształcenia zintegrowanego) / Barbara Myrcik // Wszystko dla Szk.www.bpt.edu.pl/Zestawienia_bibliograficzne/NAUCZANIE%20ZINTEGROWANE.doc

Programy edukacyjne. Konspekt zajęć - ćwiczenia pamięci

Scenariusz zajęć rozwijających umiejętność koncentracji uwagi i treningu pamięci u dzieci. Dokładny konspekt lekcji i konspekt zajęćwww.akademia-umyslu.edu.pl/

PUBLIKACJE EDUKACYJNE

Internetowe wydawnictwo edukacyjne. Archiwum publikacji w serwisie Publikacje edukacyjne. dziedzina, przedmiot: edukacja wczesnoszkolna, nauczanie początkowewww.publikacje.edu.pl/dziedziny.php?przedmiot=edwczszkol

Co można kupić w Zakupowie? Konspekt zajęć...

Co można kupić w Zakupowie? Konspekt zajęć kształcenia zintegrowanego dla klasy I. Na naszych stronach prezentujemy publikacje edukacyjne nauczycieli i innych...www.swietlica59.pwii.pl/prace-136.htm

Strona główna - Migam

W Polsce żyje 470 tysięcy osób niesłyszących. Chcąc ułatwić ich życie uruchomiliśmy usługę tłumacza zdalnego i opracowujemy KinecTranslator.migam.org/

Szkoła podstawowa I-III - Publikacje nauczycieli

Scenariusz imprezy szkolnej poświęconej opiece nad zwierzętami pt.: "Dzieci opiekunami zwierząt" przeprowadzonej w celu zebrania funduszy na rzecz Schroniska …www.edukacja.edux.pl/podstawowa-I-III.php