Masz pytanie?

Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Pisarzy Polskich Oddziału we Wrocławiu w sprawie Wydawnictwa Warstwy i byłego redaktora naczelnego Jarosława Borowcapisarze.wroclaw.pl/