Masz pytanie?

Operon.pl Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty z …

Raport z próbnego sprawdzianu. Dzięki raportom nauczyciele i uczniowie zyskują wiedzę nie tylko na temat posiadanej przez uczniów wiedzy, lecz także dowiadują...www.operon.pl/sprawdzian_kompetencji_trzecioklasisty_z_operonem

Sprawdzian trzecioklasisty 2011 kartoteka sprawdzianu

Wypełnia nauczyciel Numer ucznia w dzienniku OGÓLNOPOLSKI SPRAWDZIAN KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTY „Dzielni jak Gutek” 2011 Czas pracy: 2 razy po …www.operon.internetdsl.pl/arkusze_oskt_2010/01_79874327681127465164693165491468/arkusz_sprawdzi...

OKE Gdańsk - Strona główna

Zapytanie ofertowe na usługę przewozu osób na szkolenia dla przewodniczących i weryfikatorów zespołów egzaminatorówwww.oke.gda.pl/

OKE Poznań

Harmonogram przeprowadzania etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji zimowej 2015. 2014-10-30www.oke.poznan.pl/index.php

Egzamin maturalny 2010 - OKE Warszawa

Egzamin maturalny Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego i sprawdza wiadomości i umiejętności, ustalone w standardach wymagań...www.oke.waw.pl/?go=page&id=60

OKE Gdańsk - Komunikaty dotyczące sprawdzianu

Zapytanie ofertowe na usługę przewozu osób na szkolenia dla przewodniczących i weryfikatorów zespołów egzaminatorówwww.oke.gda.pl/index.php/egzaminy/sprawdzian/komunikaty

Próbny sprawdzian z Operonem

© 2009-2011 Wydawnictwo Pedagogiczne Operon © 2009-2011 Wydawnictwo Pedagogiczne Operonwww.sprawdzian.operon.pl/

Wyniki egzaminów - OKE w Krakowie

SESJA EGZAMINACYJNA 2011. Informujemy, że wyniki egzaminów zewnętrznych w 2011 roku, prezentowane są poszczególnym odbiorcom (uczniom, szkołom, organom...www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20051012153316788

OKE w Krakowie - Strona główna

O instytucji, egzaminach, szkoleniach. Obejmuje działaniem woj. małopolskie, podkarpackie i lubelskie.www.oke.krakow.pl/inf/

Informacje związane z Ogólnopolskim Badaniem...

Instytut Badań Edukacyjnych rozpoczyna pionierskie badanie na świecie. Eksperci IBE sprawdzą, jak dzieci czytają zadania z matematyki. Nikt do tej pory nie...www.obut.edu.pl/kategoria/aktualnoci