Masz pytanie?

Reakcje utleniania i redukcji

środowisko kwaśne: dysponujemy dowolną ilością cząsteczek wody i jonów wodorowych. Brakującą ilość atomów tlenu uzupełniamy dodając odpowiednią ilość...www.chemorganiczna.com/nieorganiczna/11-zadania-i-problemy/16-redoks.html

Proces krystalizacji - Chemia, Liceum, Opracowania...

Opracowanie Proces krystalizacji, Roztwory wodne, Gimnazjum, Chemia... Krok po kroku rozwiązane wszystkie typy zadań wraz komentarzem na marginesie …chemia.opracowania.pl/gimnazjum/proces_krystalizacji/

EGZAMIN DIAGNOZUJĄCY Z CHEMII NIEORGANICZNEJ DLA …

4 Zadanie 14 (2 pkt.) Na szalkach wagi zrównoważono dwie odkryte zlewki z roztworami: NaOH i NaCl. Po pewnym czasie jedna z szalek obniżyła się.www.nowamatura.edu.pl/pliki/spr-nieorganiczna.pdf

Wiązania w cząsteczkach

Poprawny wzór konstytucyjny powinien tłumaczyć właściwości fizykochemiczne związku. Jeżeli np. woda reaguje ze sodem z wydzieleniem wodoru:www.chemorganiczna.com/nieorganiczna/10-kurs-chemii-nieorganicznej/3-wiazania.html

Szkoła ponadgimnazjalna - Publikacje nauczycieli

Geneza i wybuch II wojny światowej. Lekcja otwarta z elementami języka angielskiego dla klas maturalnych w związku z obchodami 70 rocznicy wybuchu II wojny...www.edukacja.edux.pl/ponadgimnazjalna.php

EMISJA SPALIN Z PALIW DRZEWNYCH - paliwadrzewne.pl

Komin pod lupą. Kominek to salon, elegancja i szyk, ale i sympatyczne urządzenie wypełniające dom żywym ciepłem. Lecz powstające tam spaliny wyrzucane są na...www.paliwadrzewne.pl/index.php?dzid=99&did=48

Węglowodory alifatyczne - Chemia organiczna - Chemia...

Węglowodory jest to grupa związków organicznych zbudowanych wyłącznie z atomów węgla i wodoru. Ze względu na budowę szkieletu węglowego związki te...www.bryk.pl/wypracowania/chemia/chemia_organiczna/12991-w%C4%99glowodory_alifatyczne.html

Testy internetowe oraz psychotesty również sondaże...

Test (gimnazjum) sprawdzający Twoją wiedzę na temat lektury „Krzyżacy” H. Sienkiewicza. Powtórz wiadomości i przygotuj się do sprawdzianu z języka polskiego.www.testyopinie.pl/tagi/testy_z_lektur.html

Lekcja 9 - Ustalanie wzorów - wartościowości - Chemia...

Chemia w gimnazjum. Portal poświęcony jest zagadnieniom w gimnazjum. Chemia nieorganiczna i organiczna. Omówione lekcje, testy, sprawdziany, animacje, zadania.www.chemia-gimnazjum.info/index.php?podstrona=klasa1&dzial=2&temat=9

Pierwiastki chemiczne, pierwiastek chemiczny, układ...

Informacje o wszystkich trwałych pierwiastkach chemicznych... PIERWIASTKI CHEMICZNE: Pierwiastek chemiczny składa się z atomów o tej samej liczbie …www.edunauka.pl/pch.php