Masz pytanie?

EGZAMIN DIAGNOZUJĄCY Z CHEMII NIEORGANICZNEJ DLA …

2 Zadanie 1 (2 pkt.) W podanym zestawie tlenków podkreśl te, które reagują z mocnymi kwasami i zasadami a nie reagują z wodą: MnO 2, ZnO, CrOwww.nowamatura.edu.pl/pliki/spr-nieorganiczna.pdf

Uzdatnianie wody - Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

Można przyjąć, że objętość wszystkich wód ziemskich wynosi 1360*10 6 km 3. Naturalne wody stanowią zwykle rozcieńczone roztwory różnych soli, zawierające...www.chem.uw.edu.pl/people/AMyslinski/cw3/ins3.htm