Masz pytanie?

WZÓR POLITYKI RACHUNKOWOŚCI cz. 2 - taxfin.pl

3. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości 3.1.1. Nadrzędne zasady rachunkowości Obowiązkiem SPÓŁKI. jest prowadzenie rachunkowości...www.taxfin.pl/wzor-polityki-rachunkowosci-cz-2

Wojsko Polskie

Szkolenie z ratownictwa lodowego w 14dappanc z Suwałk 2017-02-10 Żołnierze baterii dowodzenia 14 dywizjonu artylerii przeciwpancernej pokazali, że nie boją się...www.wojsko-polskie.pl/

Publikacja sprawozdań :: Ministerstwo Rodziny, Pracy i...

Publikacja sprawozdań - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznegowww.pozytek.gov.pl/Publikacja,sprawozdan,3405.html

USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości - Tekst...

USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2013.047.0000330,ustawa-o-rachunkowosci.html

PKO Obligacji Długoterminowych | Fundusze inwestycyjne...

PKO Obligacji Długoterminowych inwestuje swoje aktywa w instrumenty dłużne, a w szczególności polskie obligacje oraz bony skarbowe. Ponadto subfundusz może...www.pkotfi.pl/fundusze-inwestycyjne/fundusze-inwestycyjne-otwarte/pko-obligacji-dlugoterminowyc...

BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego

Bank Gospodarstwa Krajowego jako państwowa instytucja finansowa o dużej wiarygodności, specjalizuje się w obsłudze sektora finansów publicznych. Zapewnia...https://www.bgk.pl/

Wzory dokumentów, wzory pism, umów i formularzy na email

Wzory pism, dokumentów i formularzy na email. Ponad: 2621 gotowych dokumentów do wykorzystania natychmiast.sms.rzeszow.pl/

Dotacje unijne dla firm | Dofinansowanie dla firm - Abbeys

Dotacje dla firm na lata 2014-2020. Dotacje unijne, dofinansowanie dla firm to specjalizacja ABBEYS. Od 10 lat pozyskujemy dotacje unijne dla firm z funduszy …abbeys.com.pl/

NGO

poniedziałek, 13.07.2015 - 14:40 Spotkanie Forum Dialogu Społecznego. Kolejne spotkanie Forum Dialogu Społecznego odbędzie się w Urzędzie m.st. Warszawy przy ul.ngo.um.warszawa.pl/

Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików...

U S T A W A z dnia 16 lipca 1998 r. ORDYNACJA WYBORCZA DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW 1) 1) Przepisy niniejszej ustawy wdrażają...www.wos.org.pl/ordynacja-wyborcza-do-rad-gmin-rad-powiatow-i-sejmikow-wojewodztw.html