Masz pytanie?

DU Nr 6#1 - pozytek.gov.pl

Dziennik Ustaw Nr 6 — 470 — Poz. 25 I. Dane oferenta/oferentów1), 3) 1) nazwawww.pozytek.gov.pl/files/Prawo/ustawa/D2011006002501.pdf

Nowy wzór sprawozdania finansowego dla jednostek mikro...

W związku ze zmianą ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.) wprowadzoną ustawą z dnia 11 lipca 2014 r.www.pozytek.gov.pl/Nowy,wzor,sprawozdania,finansowego,dla,jednostek,mikro,3665.html

Biuletyn Informacji Publicznej

Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie . ul.Kolejowa 14 81-835 Sopot ( zobacz lokalizację na mapie)bip.mopssopot.pl/

Kampania sprawozdawczo-wyborcza w 2015 r.

Kampania sprawozdawcza w ochotniczych strażach pożarnych w 2015 roku . wskazówki organizacyjno – programowe . Walne zebrania sprawozdawcze członków OSP...zospmazowsze.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=46

TobiaszMalinski.pl analiza finansowa spółek giełdowych...

Tobiasz Maliński pisze... rok 2009 i 2010 były dla spółki ciężkie - koszty zaczęły rosnąć, negatywny wpływ na jej wyniki finansowe miały wahania kursowe.www.tobiaszmalinski.pl/2012/05/dyskontowanie-wartosc-pieniadza-w.html

Spis ważniejszych, obowiązujących uchwał finansowych

OZ PZD Olsztyn, Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd Warmińsko-Mazurski w Olsztyniewww.ozpzd-olsztyn.pl/uchway-finansowe

Biznesplan - Przykładowe wzory

Serwis internetowy poświęcony tematyce planowania biznesu. W naszej bibliotece znajdziesz gotowe projekty przykładowych biznesplanów.https://biznesplan.waw.pl/6701.html

GIODO Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

GIODO, Ochrona Danych Osobowych dane osobowe, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Generalny Inspektor, Ochrona Danych Osobowych, dane …www.giodo.gov.pl/

Roszczenie terminowe i finansowe FIDIC - Umowa o roboty...

Pamiętam kiedy pierwszy raz zetknąłem się z FIDIC-iem i usłyszałem o roszczeniach. Nie wiedziałem o co chodzi. Głupie ale tak było. Roszczenie jest pojęciem...umowaorobotybudowlane.pl/roszczenie-terminowe-i-finansowe-w-fidic/

Państwowa Komisja Wyborcza - PKW

Krajowe Biuro Wyborcze - Państwowa Komisja Wyborcza.... Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Białej Podlaskiej. Dyrektor Delegatury:pkw.gov.pl/