Masz pytanie?

stazysta - awans zawodowy nauczyciela

Stażysta:: wstęp :: teczka:: plan i staż :: wymagania :: plan i staż...awans.mgk.pl/stazysta/sprawozdanie_z_realizacji_planu.htm

stazysta - awans zawodowy nauczyciela

Stażysta:: wstęp :: teczka:: plan i staż :: wymagania :: wymagania...awans.mgk.pl/stazysta/wymagania_stazyta.htm

Forum OSKKO

Wstęp. Nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania stopnia...oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=38398

www.zsz1.krakow.pl

W terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu... nauczyciel mianowany lub dyplomowany...www.zsz1.krakow.pl/dokumenty/pordlastaz.doc

Forum OSKKO

NAUCZYCIEL STAŻYSTA. NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY. NAUCZYCIEL MIANOWANY. 1.Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego.oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13596

Profesor.pl - publikacje nauczycieli, awans zawodowy...

Profesor.pl - serwis edukacyjny dla uczniów i nauczycieli. W serwisie m.in.: katalog, baza korepetycji, ćwiczenia, testy, egzamin, matura, wypracowania, forum...www.profesor.pl/publikacja,13617,Scenariusze,Awans-zawodowy-nauczyciela-scenariusz-rady-szkolen...

Sprawozdanie z awansu kończące staż na nauczyciela...

Sprawozdanie składane do dyrekcji przedszkola po zakończeniu stażu na n-la dyplomowanego .zawiera opis realizacji planu rozwoju zawodowego zgodnie z paragrafem …www.wychowanieprzedszkolne.pl/sprawozdanie-z-awansu-konczace-staz-na-nauczyciela-dyplomowanego/

Awans na stopień nauczyciela kontraktowego - …

Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności: 1) poznawać organizację...zsm.resman.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=106:awans-na-stopie-nauczyci...

Edux.pl: Publikacje nauczycieli

Publikacje nauczycieli, edukacja - bezpłatne zaświadczenia, Awans zawodowy nauczycieli - konspekty zajęć, scenariusze, ścieżki edukacyjne itp.www.edukacja.edux.pl/

Awans zawodowy katechety - katecheza.episkopat.pl

W celu przypomnienia i zachęcenia katechetów do podnoszenia kwalifikacji, doskonalenia swego warsztatu, zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego zamieszczamy...www.katecheza.episkopat.pl/index.php/menu/nauczanie-religii-w-szkole/awans-zawodowy/49-awans-za...