Masz pytanie?

stazysta - awans zawodowy nauczyciela

Stażysta:: wstęp :: teczka:: plan i staż :: wymagania :: wymagania...awans.mgk.pl/stazysta/wymagania_stazyta.htm

Awans nauczycielski.pl | Zbiór poradników dla nauczycieli.

W poprzednich postach zawarłam kilka rad, jak ustrzec się błędów pisząc sprawozdanie oraz jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej.awans-nauczycielski.pl/

Wstępna ocena własnych możliwości i umiejętności...

Wstępna ocena własnych możliwości i umiejętności Ogólnie postrzegam siebie wobec zadań jakie stoją przede mną, jako osobę pełną zapału.www.edukacja.edux.pl/p-19827-wstepna-ocena-wlasnych-mozliwosci-i-umiejetnosci.php

Awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Wstęp. Nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania stopnia...zsm.resman.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=108:awans-na-stopie-nauczyci...

12 kroków w postępowaniu awansowym – …

... złoży sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego za okres odbytego... Nauczyciel mianowany – do kuratora oświaty. Podstawa prawna: Karta...www.wodn.lodz.pl/wodn/images/stories/DORADCY_METODYCZNI/12_krokow_UW.doc

Wychowanie fizyczne - portal nauczycieli faq

BHP i pierwsza pomoc na lekcji WF. Rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkachwww.wychowaniefizyczne.pl/faq.html

Teczka nauczyciela – kandydata na dyplomowanego

5 Ponadto następujący nauczyciele dołączają sprawozdanie z ostatnich trzech lat pracy: • piastujący stanowisko dyrektora; • ci, którym to stanowisko...rozek.republika.pl/dokumenty/mianowa/teczka.pdf

Awans na stopień nauczyciela kontraktowego - …

Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności: 1) poznawać organizację...zsm.resman.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=106:awans-na-stopie-nauczyci...

Samoocena - Edukator - Edux.pl

Samoocena w portalu Edux.pl... Portal Edux.pl używa plików cookie. Korzystając z naszych stron wyrażasz zgodę na ich stosowanie zgodnie z ustawieniami swojej...edukator.edux.pl/samoocena.php

Zadania opiekuna stażu - Aktualności

... a jeżeli zespół taki nie został w tej szkole powołany — nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony w... Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju...www.wodn.lodz.pl/wodn/images/stories/DORADCY_METODYCZNI/zadania_opiekuna_stazu_UW.doc