Masz pytanie?

Sprawozdanie ze stażu - Awans zawodowy nauczyciela

Sprawozdanie cząstkowe z realizacji zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego starającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela...awans.edux.pl/sprawozdanie-ze-stazu.php

Plan rozwoju nauczyciela stażysty – Wychowanie …

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY. Zatrudnionego na stanowisku nauczyciela w Przedszkolu Niepublicznym „Smyk” Renata Dunaj. Imię i nazwisko: Joanna...www.wychowanieprzedszkolne.pl/plan-rozwoju-nauczyciela-stazysty/

Opiekun stażysty a własny staż na nauczyciela...

ZADANIA: opiekun nauczyciela stażysty: opiekun nauczyciela kontraktowego: pomoc w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego nauczycielawww.wychowanieprzedszkolne.pl/opiekun-stazysty-a-wlasny-staz-na-nauczyciela-dyplomowanego/

Języki Obce - PUBLIKACJE EDUKACYJNE

Internetowe wydawnictwo edukacyjne. Archiwum publikacji w serwisie Publikacje edukacyjne. dziedzina, przedmiot: języki obcewww.publikacje.edu.pl/dziedziny.php?przedmiot=jobce

Tekst jednolity karty nauczyciela. | Awans zawodowy.

Karta Nauczyciela Stan prawny: czerwiec 2013r. pobrane ze strony: karta-nauczyciela.org/awans-zawodowy-nauczycieli Awans zawodowy nauczycieli Art. 9a. …https://awansescuola.wordpress.com/2013/06/10/tekst-jednolity-karty-nauczyciela/

Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego...

Artykuł przedstawia procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego, o których mowa w ustawie - Karta Nauczyciela - czytamy w serwisie...www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/awans-zawodowy-na-stopien-nauczyciela-mianowanego

Profesor.pl - publikacje nauczycieli, awans zawodowy...

SPRAWOZDANIE CZĄSTKOWE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO Nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego za okres stażu od 01.09...profesor.pl/publikacja,30093,Sprawozdania,Sprawozdanie-czastkowe-z-realizacji-planu-rozwoju-zaw...

Ustawa - Karta Nauczyciela, tekst ujednolicony na 14-03 …

2. Osoba nieposiadająca stopnia awansu zawodowego z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole uzyskuje stopień nauczyciela stażysty, z zastrzeżeniem ust.https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=2

Forum OSKKO

12.10.2005 · Stan prawny obowiązujący w tym względzie determinują przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. …oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506

Nadzór pedagogiczny

Nadzór pedagogiczny - Pierwszy portal z gotową dokumentacją dla dyrektorów szkółhttps://www.nadzor-pedagogiczny.pl/lista-propozycji-nowych-dokumentow