Masz pytanie?

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego...

Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. Stanowi ono podsumowanie...angielskina5.pl/index.php/sprawozdanie-z-realizacji-planu-rozwoju-zawodowego-nauczyciela-stazys...

Sprawozdanie ze stażu - Awans zawodowy nauczyciela

Sprawozdanie cząstkowe z realizacji zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego starającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela...awans.edux.pl/sprawozdanie-ze-stazu.php

Plany rozwoju zawodowego - PRZEDSZKOLA

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego w Przedszkolu Miejskim Nr 8 „Promyczek” w Kutnie, ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.www.przedszkola.edu.pl/aktualnosci/plan_rozwoju_zawodowego/

Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst...

Mając na względzie doniosłą rolę oświaty i wychowania w Rzeczypospolitej Polskiej, pragnąc dać wyraz szczególnej randze społecznej zawodu nauczyciela...https://www.portaloswiatowy.pl/zfss-w-szkole-i-przedszkolu/ustawa-z-26-stycznia-1982-r.-karta-n...

Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego...

Artykuł przedstawia procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego, o których mowa w ustawie - Karta Nauczyciela - czytamy w serwisie...www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/awans-zawodowy-na-stopien-nauczyciela-mianowanego

Warunki pracy i wynagrodzenie | Karta nauczyciela | …

[3a. Obowiązku prowadzenia zajęć w wymiarze określonym w ust. 2 pkt 2 lit. a i b nie stosuje się do dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz nauczyciela, który...karta-nauczyciela.org/warunki-pracy-i-wynagrodzenie

Scenariusze zajęć dla grup przedszkolnych | Angielski na …

Scenariusze zajęć dla grup przedszkolnych realizowane w ramach projektu „Mądraliński maluch” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.angielskina5.pl/index.php/scenariusze-zajec-dla-grup-przedszkolnych/

Forum OSKKO

12.10.2005 · Stan prawny obowiązujący w tym względzie determinują przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. …oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506

Strona główna - Centralne Repozytorium Treści …

Nowy rok szkolny z CEN-em „Aktywna tablica” - Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii...https://crtd.wrotapodlasia.pl/

Plan rozwoju zawodowego - Awans zawodowy nauczyciela

Plany rozwoju zawodowego opublikowane w portalu Edux.plawans.edux.pl/plan-rozwoju-zawodowego.php