Masz pytanie?

Kapitał Ludzki - Sprawozdanie z realizacji (II semestr...

Sprawozdanie z realizacji godzin w ramach projektu „Fabryka wiedzy i umiejętności” - projekt realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białejwww.sp24bielsko.pl/kapital_ludzki___sprawozdanie_z_realizacji_(ii_semestr).html

Nauczyciele - druki sprawozdań - spserniki.pl

Wpisany przez Artur Oniszko niedziela, 12 stycznia 2014 19:41 Formularze sprawozdań na koniec semestru/roku szkolnego. 1.sprawozdanie wychowawcy klasy...www.spserniki.pl/nauczyciele-druki

Sprawozdanie z działalności biblioteki szkolnej

Title: Sprawozdanie z działalności biblioteki szkolnej Author: Wlasciciel Last modified by: Wlasciciel Created Date: 6/19/2008 6:20:00 PM Other titleswww.sp6.nowytarg.pl/data/spr_bibl2_08.doc

Warunki pracy i wynagrodzenie | Karta nauczyciela | Prawo...

Linki sponsorowane?> Warunki pracy i wynagrodzenie Art. 29. 1. Organ prowadzący szkołę obowiązany jest zapewnić szkole podstawowe warunki do realizacji przez...karta-nauczyciela.org/warunki-pracy-i-wynagrodzenie

Forum OSKKO

Archiwum publikacji w serwisie Publikacje edukacyjne. kategoria: plany pracy, programy nauczania, plany wynikowe. Plan pracy Zespołu do spraw Promocji Szkołyoskko.edu.pl/forum/watek.php?w=47512

Forum OSKKO

Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający uczniowi pomocy psychologiczno pedagogicznej prowadzą dokumentację zgodną z …oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=54316

Nadzór pedagogiczny

Kto może uczyć przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa? Nie ma nauczyciela z kwalifikacjami, wiem, że muszę wystąpić o pozwolenie na zatrudnienie... ale kogo?https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/

Ustawa - Karta Nauczyciela, Stan na 15-04-2017

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 oraz z 2017 r. poz. 60) ogłoszono dnia 31 sierpnia 2016 r. obowiązuje od dnia 1...www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=2

Portal Oświatowy: Karta Nauczyciela, zarządzanie i nadzór...

Przyjęcie od rodziców uczniów lub słuchaczy informacji o zmianie języka obcego, rezygnacji z przystąpienia do części trzeciej egzaminu na poziomie...https://www.portaloswiatowy.pl/

Szkoła podstawowa I-III - Publikacje nauczycieli

Publikacje przesłane przez nauczycieli klas I-III... Portal Edux.pl używa plików cookie. Korzystając z naszych stron wyrażasz zgodę na ich stosowanie zgodnie z...www.edukacja.edux.pl/podstawowa-I-III.php