Masz pytanie?

wzór sprawozdania z realizacji godzin karcianych

godziny karciane sprawozdanie, sprawozdanie z godzin karcianych, jak raportować godziny karciane, jak rozliczać godziny karciane, godziny ponadwymiarowe nauczycieliwww.kartanauczyciela.com/sprawozdanie-godziny-karciane/

Sprawozdanie z realizacji godzin określonych w art. 42 ust...

Sprawozdanie z realizacji godzin określonych w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a/b* ustawy Karty Nauczyciela za półrocze/rok szkolny*www.iwspo.pl/dokument/sprawozdanie-z-realizacji-godzin-okreslonych-w-art-42-ust-2-pkt-2-lit-a-b...

Sprawozdanie z realizacji podstawy programowej klasa 3G i 3J

... (np. w czasie godzin karcianych, na zastępstwach, uzgodnienia z Dyrekcją Szkoły).... Sprawozdanie z realizacji podstawy programowej klasa 3G i 3J...zs2.katowice.pl/dokumenty/sprawozd_%20real_gimnazjum.doc

Godziny karciane – sprawozdanie

godziny z Karty nauczyciela, godziny karciane, godziny karciane sprawozdanie, jak napisać sprawozdanie z godzin karcianych, jak rozliczać godziny karcianewww.kartanauczyciela.com/czas-pracy-nauczyciela/godziny-karciane-sprawozdanie/

Poradnik Dyrektora Szkoły

"Poradnik dyrektora szkoły. Zarządzanie w praktyce" jest przygotowany specjalnie z myślą o dyrektorach szkół. Omawia zagadnienia dotyczące: nadzoru...https://szkolaodadoz.wip.pl/

Godziny karciane – prowadzenie dokumentacji

Witam, u mnie w szkole obowiązuje dziennik elektroniczny librus i tam w ramach dodatkowych godzin nauczycieli wpisujemy zajęcia z KN. Mam pytanie w związku z...kartanauczycielablog.pl/godziny-karciane-prowadzenie-dokumentacji/

Plan pracy nauczycieli uczących w klasie IV

Wrzesień TEMAT SPOTKANIA * Uzgodnienie harmonogramu spotkań nauczycieli uczących w klasie IV w bieżącym roku szkolnym * Przypomnienie wniosków płynących z...www.edukacja.edux.pl/p-19626-plan-pracy-nauczycieli-uczacych-w-klasie.php

Profesor.pl - publikacje nauczycieli, awans zawodowy...

sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w okresie staŻu na stopieŃ nauczyciela mianowanego nauczyciel kontraktowy jacek ŁoŚko gwoździec, czerwiec …www.profesor.pl/publikacja,25071,Sprawozdania,Sprawozdanie-z-realizacji-planu-zawodowego-na-nau...

Warunki pracy i wynagrodzenie | Karta nauczyciela | Prawo...

Linki sponsorowane?> Warunki pracy i wynagrodzenie Art. 29. 1. Organ prowadzący szkołę obowiązany jest zapewnić szkole podstawowe warunki do realizacji przez...karta-nauczyciela.org/warunki-pracy-i-wynagrodzenie

Ośrodek Edukacyjny FORUM

W dniu 10.02.2016 r. z inicjatywy prezes Oddziału odbyło się spotkanie z p. Krzysztofem Soską zastępcą Prezydenta Miasta Szczecin. W spotkaniu uczestniczyła p.www.szkolenia-forum.pl/