Masz pytanie?

wzór sprawozdania z realizacji godzin karcianych

godziny karciane sprawozdanie, sprawozdanie z godzin karcianych, jak raportować godziny karciane, jak rozliczać godziny karciane, godziny ponadwymiarowe nauczycieliwww.kartanauczyciela.com/sprawozdanie-godziny-karciane/

Poradnik Dyrektora Szkoły

"Poradnik dyrektora szkoły. Zarządzanie w praktyce" jest przygotowany specjalnie z myślą o dyrektorach szkół. Omawia zagadnienia dotyczące: nadzoru...https://szkolaodadoz.wip.pl/

Godziny karciane – prowadzenie dokumentacji

Witam, u mnie w szkole obowiązuje dziennik elektroniczny librus i tam w ramach dodatkowych godzin nauczycieli wpisujemy zajęcia z KN. Mam pytanie w związku z...kartanauczycielablog.pl/godziny-karciane-prowadzenie-dokumentacji/

Plan pracy nauczycieli uczących w klasie IV | tekst nr 19626

Wrzesień TEMAT SPOTKANIA * Uzgodnienie harmonogramu spotkań nauczycieli uczących w klasie IV w bieżącym roku szkolnym * Przypomnienie wniosków płynących z...www.edukacja.edux.pl/p-19626-plan-pracy-nauczycieli-uczacych-w-klasie.php

Karta Nauczyciela w szkole niepublicznej

Witam, a jak taka umowa z szkołą o prawach publicznej placówki, ale zarządzanej przez prywatną spółkę musi wyglądać, aby spełniać warunki z karty...kartanauczycielablog.pl/karta-nauczyciela-w-szkole-niepublicznej/

Porady prawne - ZNP ZG Zarząd Okręgu Pomorskiego

Związek Nauczycielstwa Polskiego - Okręg Pomorski... 23-24 września 2016r - VII Polsko-Niemieckie Forum Związków Zawodowych, w którym uczestniczyli...www.pomorskie.znp.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=83

ZNP Szczecin

„Z rak do rąk podajemy skromnej mądrości dar zwyczajny” Nauczyciele i wszyscy Pracownicy szkoły Z okazji Dnia Nauczyciela serdeczne życzenia wielu sukcesów...znpszczecin.republika.pl/

Komunikaty - ZNP ZG Zarząd Okręgu Pomorskiego

Związek Nauczycielstwa Polskiego - Okręg Pomorski... 23-24 września 2016r - VII Polsko-Niemieckie Forum Związków Zawodowych, w którym uczestniczyli...www.pomorskie.znp.edu.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=...

SP 3 Wrocław

Pierwszoklasiści uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez eksperta, który dotarł do szkoły z objazdowym miasteczkiem, propagującym wiedzę o...www.sp3.wroc.pl/

Ustawa - Karta Nauczyciela, Stan na 14-10-2016

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379) ogłoszono dnia 31 sierpnia 2016 r. obowiązuje od dnia 1 lutego 1982 r.www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=2