Masz pytanie?

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego...

Edux.pl: Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowegowww.edukacja.edux.pl/p-15773-sprawozdanie-z-realizacji-planu-rozwoju-zawodowego.php

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego...

Edux.pl: Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowegowww.edukacja.edux.pl/p-9500-sprawozdanie-z-realizacji-planu-rozwoju-zawodowego.php

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego...

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanegowww.wychowanieprzedszkolne.pl/sprawozdanie-z-realizacji-planu-rozwoju-zawodowego-nauczyciela-mi...

Wychowanie Przedszkolne » Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO, UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA...www.wychowanieprzedszkolne.pl/kategoria/plany-rozwoju-zawodowego/

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO …

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO pedagoga szkolnego mgr Katarzyny Jedli ńskiej UBIEGAJ ĄCEGO SI Ę O STOPIE Ń ZAWODOWY NAUCZYCIELA …www.gimnazjumpruchnik.pl/prace_nauczycieli/kj1.pdf

Zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego w 2012 roku

Pytanie: Nauczyciel złożył wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego wraz z projektem planu rozwoju zawodowego w dniu 17 września …www.portaloswiatowy.pl/porady/zatwierdzenie-planu-rozwoju-zawodowego-w-2012-roku-287482

Nauczyciel kontraktowy ,skończył staż na mianowanego z...

USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (ze zm.) Art. 9c. 1. Staż, z zastrzeżeniem ust. 2, trwa w przypadku ubiegania się o awans na stopień:www.nadzor-pedagogiczny.pl/porada/nauczyciel-kontraktowy-skonczyl-staz-na-mianowaneg/654