Masz pytanie?

Sprawozdanie ze stażu - Awans zawodowy nauczyciela

Sprawozdanie cząstkowe z realizacji zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego starającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego za I semestr roku szkolnego 2013/2014awans.edux.pl/sprawozdanie-ze-stazu.php

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego...

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO, UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ilona Placówka oświatowa: Publiczne Przedszkole Nr 15www.wychowanieprzedszkolne.pl/plan-rozwoju-zawodowego-nauczyciela-mianowanego-3/

Sprawozdanie ze stażu – Wychowanie Przedszkolne

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO. Nauczyciel stażysta – Judyta Maria Pluto-Prądzyńskawww.wychowanieprzedszkolne.pl/sprawozdanie-ze-stazu/

harmonogram nauczyciela - wodn.lodz.pl

przepracował w szkole co najmniej 2 lata od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego... z realizacji planu rozwoju zawodowego za okres... 2011 …www.wodn.lodz.pl/wodn/images/stories/DORADCY_METODYCZNI/12_krokow_UW.doc

Forum OSKKO

06.06.2012 · annamaria 05-07-2011 11:44:50 [#01] czy zetknęliście sie lub dokonywaliście negatywnej oceny pracy nauczyciela? jakie kryteria braliście pod uwagę i jak to realnie wyglądało?oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=46104

Forum OSKKO

09.09.2005 · krystyna 19-12-2005 17:15:17 [#01] 1. czy taka "cząstkowa" ocena dorobku zawodowego (zmiana miejsca zatrudnienia nauczyciela) musi być też związana z zasięgnięciem opinii rady rodziców ?oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13596

Sprawozdanie z nadzoru - pspnr1.edu.pl

SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO ZA ROK SZKOLNY 2015/2016 Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Połczynie- Zdroju Podstawa prawna: § 26 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2015 r.www.pspnr1.edu.pl/dokumenty-szko%C5%82y/sprawozdanie-z-nadzoru

Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst...

Mając na względzie doniosłą rolę oświaty i wychowania w Rzeczypospolitej Polskiej, pragnąc dać wyraz szczególnej randze społecznej zawodu nauczyciela zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami, otwierając niniejszą ustawą drogę do dalszych uregulowań prawnych systemu edukacji narodowej, stanowi się, co następuje:https://www.portaloswiatowy.pl/awans-zawodowy/ustawa-z-26-stycznia-1982-r.-karta-nauczyciela-te...

Ustawa - Karta Nauczyciela, tekst ujednolicony na 19-04 …

2. Osoba nieposiadająca stopnia awansu zawodowego z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole uzyskuje stopień nauczyciela stażysty, z zastrzeżeniem ust. 3. 3....https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=2

Publikacje nauczycieli gimnazjum

Portal Edux.pl używa plików cookie. Korzystając z naszych stron wyrażasz zgodę na ich stosowanie zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.www.edukacja.edux.pl/gimnazjum.php