Masz pytanie?

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego...

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego.angielskina5.pl/index.php/sprawozdanie-z-realizacji-planu-rozwoju-zawodowego-nauczyciela-stazys...

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego...

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanegowww.wychowanieprzedszkolne.pl/sprawozdanie-z-realizacji-planu-rozwoju-zawodowego-nauczyciela-mi...

Sprawozdanie (półroczne) z realizacji planu na nauczyciela...

mgr SYLWII BACEWICZ Nauczyciela kontraktowego. Przedszkola Miejskiego nr 13 w Mielcu. Ubiegającego się o stopień zawodowy . nauczyciela mianowanegowww.wychowanieprzedszkolne.pl/sprawozdanie-polroczne-z-realizacji-planu-na-nauczyciela-mianowan...

PUBLIKACJE EDUKACYJNE

Archiwum publikacji w serwisie Publikacje edukacyjne. dziedzina, przedmiot: historia, wiedza o społeczeństwie. Chrzest Mieszka w komiksie autor: Małgorzata Klimekwww.publikacje.edu.pl/dziedziny.php?przedmiot=historia

Profesor.pl - publikacje nauczycieli, awans zawodowy...

sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegajacego siĘ o awans na stopieŃ nauczyciela mianowanego (zgodnie z …www.profesor.pl/publikacja,26708,Sprawozdania,Sprawozdanie-z-realizacji-stazu-na-nauczyciela-mi...

sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na...

Katalog Zuzanna Modrzyńska, 2012-07-11 Golub-Dobrzyń Zajęcia zintegrowane, Sprawozdania sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela...www.profesor.pl/publikacja,25086,Sprawozdania,sprawozdanie-z-realizacji-planu-rozwoju-zawodoweg...

Zarządzanie kadrą - Ocena pracy nauczyciela

Kryteria oceny pracy nauczyciela, wychowawcy, bibliotekarza, pedagoga. Podstawą prawną dokonywania oceny pracy nauczyciela jest ustawa z dnia 26 stycznia 1982 …https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/dokumenty/ocena-pracy-nauczyciela

Prywatna strona Joanny Palińskiej

Prywatna strona nauczycielki matematyki.... Od 2012 roku pełnię funkcję eksperta do spraw awansu zawodowego dla nauczycieliwww.joanna.palinska.cal.pl/index.php?go=articles&id=13

Staż nauczyciela bez przygotowania pedagogicznego

Jakie warunki musi spełnić osoba bez przygotowania pedagogicznego, jeśli chce odbyć staż? Kiedy szkoła może na to wyrazić zgodę, a kiedy nie?www.eksperciwoswiacie.pl/dla-administracji/art,22,staz-nauczyciela-bez-przygotowania-pedagogicz...

Dydaktyka - Realizacja i monitorowanie podstawy programowej

Wniosek o dopuszczenie programu nauczania. Program nauczania z zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego w danej szkole dopuszcza, na wniosek nauczyciela...https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/dokumenty/realizacja-i-monitorowanie-podstawy-programowej