Masz pytanie?

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego …

sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegajĄcego siĘ o stopieŃ nauczyciela dyplomowanego imiĘ i …www.edukacja.edux.pl/p-21619-sprawozdanie-z-realizacji-planu-rozwoju-zawodowego.php

Sprawozdanie (półroczne) z realizacji planu na nauczyciela...

Być może zaintresują Cię również te materiały: Sprawozdanie z realizacji zadań planu rozwoju zawodowego; Sprawozdanie cząstkowe z realizacji PRZ – na...www.wychowanieprzedszkolne.pl/sprawozdanie-polroczne-z-realizacji-planu-na-nauczyciela-mianowan...

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty oraz...

Ewa Karbownik Barycz dnia 09.09.2010 Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty Ewy Karbownik ubiegającej się o stopień nauczyciela kontraktowego.www.edukacja.edux.pl/p-12739-plan-rozwoju-zawodowego-nauczyciela-stazysty.php

Sprawozdanie cząstkowe z realizacji PRZ – na stopień...

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego mgr ……………. nauczycielki Przedszkola Miejskiego nr ………………….. Data realizacji: 01.09.2010r...www.wychowanieprzedszkolne.pl/sprawozdanie-czastkowe-z-realizacji-prz-na-stopien-nauczyciela-mi...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z …

1. Nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły projekt planu rozwoju zawodowego w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć. 2. Nauczyciel kontraktowy i...www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2013.058.0000393,rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-w-spraw...

Profesor.pl - publikacje nauczycieli, awans zawodowy...

sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegajacego siĘ o awans na stopieŃ nauczyciela mianowanego (zgodnie z rozporządzeniem...www.profesor.pl/publikacja,26708,Sprawozdania,Sprawozdanie-z-realizacji-stazu-na-nauczyciela-mi...

Profesor.pl - publikacje nauczycieli, awans zawodowy...

plan rozwoju zawodowego nauczyciela staŻysty ubiegajĄcego siĘ o stopieŃ zawodowy nauczyciela kontraktowego, wg. wymagaŃ kwalifikacyjnych - § 6 …www.profesor.pl/publikacja,23250,Plany-rozwoju-zawodowego,Plan-rozwoju-zawodowego-nauczyciela-w...

Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst...

publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz placówkach doskonalenia nauczycieli działających na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.https://www.portaloswiatowy.pl/zfss-w-szkole-i-przedszkolu/ustawa-z-26-stycznia-1982-r.-karta-n...

Dz.U.2014.191 - Akt - oswiata.abc.com.pl - Z myślą o...

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.www.oswiata.abc.com.pl/akt/-/akt/dz-u-2014-191-u

Do pobrania | Gmina Szemud

Informacje o władzach gminnych, urzędzie, kulturze, charakterystyka gminy wraz z mapą, miesięcznik gminny "Lesok".szemud.pl/do-pobrania/