Masz pytanie?

PUBLIKACJE EDUKACYJNE

Archiwum publikacji w serwisie Publikacje edukacyjne. dziedzina, przedmiot: pedagogika specjalna, oligofrenopedagogika. Organizacja terapii z dzieckiem autystycznymwww.publikacje.edu.pl/dziedziny.php?przedmiot=nauczspec

Zarządzanie kadrą - Ocena pracy nauczyciela

Kryteria oceny pracy nauczyciela, wychowawcy, bibliotekarza, pedagoga. Podstawą prawną dokonywania oceny pracy nauczyciela jest ustawa z dnia 26 stycznia 1982 …https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/dokumenty/ocena-pracy-nauczyciela

Gimnazjum - Publikacje nauczycieli

Teksty przesłane przez nauczycieli gimnazjum... Portal Edux.pl używa plików cookie. Korzystając z naszych stron wyrażasz zgodę na ich stosowanie zgodnie z...www.edukacja.edux.pl/gimnazjum.php

Dydaktyka - Realizacja i monitorowanie podstawy programowej

Wniosek o dopuszczenie programu nauczania. Program nauczania z zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego w danej szkole dopuszcza, na wniosek nauczyciela...https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/dokumenty/realizacja-i-monitorowanie-podstawy-programowej

Krajowy Fundusz Kapitałowy - KFK

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 901) Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. Ogłasza...www.kfk.org.pl/

www.ngo.pl - portal organizacji pozarządowych

Portal ngo.pl dla organizacji pozarządowych: stowarzyszeń, fundacji i innych inicjatyw obywatelskich. Porady, ogłoszenia, opinie, kalendarz wydarzeń, sylwetki...www.ngo.pl/

Forum OSKKO

©Kancelaria Sejmu s. 1/59 2017-02-17 Dz.U. 2008 Nr 227 poz. 1505 USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej Rozdział 1 Przepisy ogólneoskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506

Fundacja Educare et Servire w Dębicy

Ścieżka A - 90 osób - opracowanie Indywidualnego Planu Działania, warsztaty grupowe z poradnictwa zawodowego, szkolenie zawodowe zgodne z Indywidualnym Planem...www.educare.pl/

Serwis Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica"

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursów w ramach poddziałania 9.1.4 i 9.2.4. Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego...www.lgd-brynica.pl/

Biuletyn - Areszt Śledczy Wejherowo

Areszt Śledczy w Wejherowie, zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 2004 r. w sprawie siedzib, terytorialnego zasięgu i szczegółowego...www.bip.sw.gov.pl/Lists/Biuletyn/DispForm.aspx?ID=25&ContentTypeId=0x010056005F2F28B5C04BBC...