Masz pytanie?

grajcza.pl - Zespół Szkół w Rajczy

Zajęcia z doradztwa zawodowego w roku szkolnym 2017/2018 Październik klasa 7A - 10 października 2017 r. (wtorek) godzina 13:40 sala 233 Klasa 7B - 17 października...grajcza.pl/

Forum OSKKO

12.10.2005 · beera 10-12-2005 11:53:58 [#03] Urlop DPZ. Wątpliwości dotyczyły sytuacji czy w związku z ww. przepisem dopuszczalne …oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506

Specyfika rachunkowości organizacji pozarządowych – …

Organizacje pozarządowe mogą prowadzić działalność gospodarczą. Wynika to bezpośrednio lub pośrednio z przepisów regulujących funkcjonowanie tych organizacji.https://ksiegowosclefthand.wordpress.com/2016/11/09/specyfika-rachunkowosci-organizacji-pozarza...

Serwis Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica"

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja jest współfinansowana ze środków Unii...www.lgd-brynica.pl/

PTTK - Znakowane Szlaki Turystyczne Województwa...

Pomorskie Szlaki Turystyczne Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, krajoznawstwo, turystykawww.pomorskieszlakipttk.pl/

Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst...

publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz placówkach doskonalenia nauczycieli działających na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.https://www.portaloswiatowy.pl/urlopy-i-zwolnienia-od-pracy-pracownikow-oswiaty/ustawa-z-26-sty...