Masz pytanie?

stazysta - awans zawodowy nauczyciela

Standard: Prawidłowo organizuje swój czas pracy w szkole i umiejętnie nawiązuje kontakty z otoczeniem. Lp. Zadanie. Formy realizacjiawans.mgk.pl/stazysta/plan_rozwoju_zawodowego.htm

Nadzór pedagogiczny

Nadzór pedagogiczny - Pierwszy portal z gotową dokumentacją dla dyrektorów szkółhttps://www.nadzor-pedagogiczny.pl/

Wychowanie fizyczne - portal nauczycieli faq

BHP i pierwsza pomoc na lekcji WF. Rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkachwww.wychowaniefizyczne.pl/faq.html

Forum OSKKO

Statut szkoły. Podstawą prawną tworzenia – dla każdej placówki oświatowej – Statutu Szkoły jest ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty...oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44003

USTAWA o Narodowym Banku Polskim R 1 - nbp.pl

1 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908, z późn. zm.1) (tekst ujednolicony) Rozdział 1 Przepisy ogólnewww.nbp.pl/akty_prawne/ustawa_o_nbp/ustawa_o_nbp.pdf

grajcza.pl - ZESPÓŁ SZKÓŁ W RAJCZY

Zespół Szkół w Rajczy utworzony został na mocy uchwały Rady Gminy Rajcza z dnia 24 czerwca 2013 r. Zespół Szkół tworzy Publiczne Gimnazjum i Szkoła...grajcza.pl/

PTTK - Znakowane Szlaki Turystyczne Województwa...

Pomorskie Szlaki Turystyczne Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, krajoznawstwo, turystykawww.pomorskieszlakipttk.pl/

Ustawa - Karta Nauczyciela, tekst ujednolicony na 19-08 …

2. Osoba nieposiadająca stopnia awansu zawodowego z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole uzyskuje stopień nauczyciela stażysty, z zastrzeżeniem ust.www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=2