Masz pytanie?

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego - szkolnictwo.pl

Mając na uwadze realizację zadania z § 8 ust. 2 pkt.1 ujęłam w planie rozwoju zawodowego udział w kursach i szkoleniach, które przyczyniły się do...szkolnictwo.pl/index.php?id=PU4286

www.zsz1.krakow.pl

W terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju... z realizacji planu rozwoju zawodowego...www.zsz1.krakow.pl/dokumenty/pordlastaz.doc

Wychowanie Przedszkolne » Sprawozdanie ze stażu

Być może zaintresują Cię również te materiały: Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień...www.wychowanieprzedszkolne.pl/sprawozdanie-ze-stazu/

Plan rozwoju zawodowego - cen.edu.pl

Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Jak przygotowa ć plan rozwoju zawodowego? Przygotowała: Anna Kiełbwww.cen.edu.pl/cen_serwis/userfiles/file/link7/plan_rozwoju.pdf

plan rozwoju zawodowego - skarga-szamotuly.edu.pl

plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegaj Ącego si Ę o stopie Ń zawodowy nauczyciela mianowanegowww.skarga-szamotuly.edu.pl/publikacje_nauczycieli/joanna_stanke/plan_rozwoju_zawodowego.pdf

PUBLIKACJE EDUKACYJNE

Internetowe wydawnictwo edukacyjne. Archiwum publikacji w serwisie Publikacje edukacyjne. dziedzina, przedmiot: wychowanie przedszkolnewww.publikacje.edu.pl/dziedziny.php?przedmiot=wychprzed

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

ABC poszukującego pracy, serwis ofert pracy, programy Unii Europejskiej i Banku Światowego, statystyka wojewódzkiego rynku pracy, Wojewódzka Rada Zatrudnienia.www.wup.lublin.pl/