Masz pytanie?

Sprawozdanie z Programu Wychowawczego Przedszkola

Edux.pl: Sprawozdanie z Programu Wychowawczego Przedszkola... Portal Edux.pl używa plików cookie. Korzystając z naszych stron wyrażasz zgodę na ich stosowanie...www.edukacja.edux.pl/p-21968-sprawozdanie-z-programu-wychowawczego-przedszkola.php

Sprawozdanie z realizacji programu profilaktycznego...

Podsumowanie realizacji programu profilaktycznego Przedszkola Miejskiego nr... za I semestr w roku szkolnym 2012/2013 w grupie II (3-4 latków).www.profesor.pl/publikacja,25474,Sprawozdania,Sprawozdanie-z-realizacji-programu-profilaktyczne...

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na...

Edux.pl: Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanegowww.edukacja.edux.pl/p-18366-sprawozdanie-z-realizacji-planu-rozwoju-zawodowego.php

Szkoła Podstawowa nr 182 - Protokoły z posiedzeń rady...

Strona Szkoły Podstawowej nr 182... Lp. Data. Porządek zebrania. 1. 31.08.2006 r. 1. Powitanie. 2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.sp182.y0.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=197&Itemid=90

Sprawozdanie z działalności Zespołu Wychowawczego w I...

Wpisany przez MałgorzataOrczykowska piątek, 22 stycznia 2010 12:27 Sprawozdanie z pracy Zespołu Wychowawczego przy Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka …www.zsogrodnik.opatowek.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=188:sprawozdani...

Sprawozdanie z realizacji szkolnego programu profilaktyki...

Program profilaktyki naszej szkoły został dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów i potrzeb środowiska lokalnego. Służy ujednoliceniu działań wychowawczych...www.profesor.pl/publikacja,26657,Sprawozdania,Sprawozdanie-z-realizacji-szkolnego-programu-prof...

Sprawozdanie z działalności pedagoga szkolnego

Sprawozdanie z działalności pedagoga szkolnego za I semestr roku szkolnego 2011/12 Praca pedagoga szkolnego realizowana była zgodnie z ustaleniami podjętymi w...zs.choroszcz.pl/includes/dokumenty/pedagog/sprawozdanie_pedagogIsem20112012.pdf

SPRAWOZDANIE DYREKTORA SZKOŁY Z REALIZACJI …

1 SPRAWOZDANIE DYREKTORA SZKOŁY Z REALIZACJI NADZORU PEDAGOGICZNEGO w roku szkolnym 2013/2014 przedstawione na posiedzeniu …www.spchorzew.edu.pl/documents/nadzor/2013_2014/sprawozdanie_nadzoru_pedagog_2013_2014.pdf

Sprawozdanie z działalności biblioteki szkolnej

Celem mojej pracy było zaspokojenie potrzeb uczniów i nauczycieli związanych z realizacją programu... nauczycielami przedmiotów w realizacji... sprawozdanie z...www.sp6.nowytarg.pl/data/spr_bibl2_08.doc

Sprawozdanie z działalności biblioteki szkolnej w roku...

Sprawozdanie z działalności biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2013/2014 Wymiar pracy bibliotekarza wynosił 30 godz. tygodniowo – 1 etat.zsslemien.edu.pl/download/Sprawozdanie_biblioteka_2014.pdf