Masz pytanie?

Sprawozdanie z Programu Wychowawczego Przedszkola

Sprawozdanie z realizacji Programu Wychowawczego Gminnego Przedszkola Publicznego w Rudnikach w I półroczu roku szkolnego 2013/ 2014 Program …www.edukacja.edux.pl/p-21968-sprawozdanie-z-programu-wychowawczego-przedszkola.php

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na...

Edux.pl: Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanegowww.edukacja.edux.pl/p-17940-sprawozdanie-z-realizacji-planu-rozwoju-zawodowego.php

Nadzór pedagogiczny - Sprawozdania z realizacji planu nadzoru

Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego po I semestrze. Po półroczu dyrektor szkoły przedstawia ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru...www.nadzor-pedagogiczny.pl/dokumenty/sprawozdania-z-realizacji-planu-nadzoru

Sprawozdanie z działalności Zespołu Wychowawczego w I...

Wpisany przez MałgorzataOrczykowska piątek, 22 stycznia 2010 12:27 Sprawozdanie z pracy Zespołu Wychowawczego przy Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka …www.zsogrodnik.opatowek.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=188:sprawozdani...

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na...

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego MARIOLA KATARZYNA WALAS nauczyciel mianowany Nauczany …mario.pogodno.szczecin.pl/Materialy/Sprawozdanie.pdf

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego...

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanegowww.wychowanieprzedszkolne.pl/sprawozdanie-z-realizacji-planu-rozwoju-zawodowego-nauczyciela-mi...

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na...

Wyszczególnienie: odbycie studiów podyplomowych z fizyki i zastosowań komputerów, uczęszczam na naukę język angielskiego, śledzę witryn internetowych...szkolnictwo.pl/index.php?id=PU8013

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego...

sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego krystyny szymaŃczak ubiegajĄcego siĘ o awans na stopieŃ nauczyciela …sciaga.pl/tekst/140687-141-sprawozdanie-z-realizacji-planu-rozwoju-zawodowego-nauczyciela-miano...

Śródroczne sprawozdanie z pracy Zespołu Wychowawczego w...

Wpisany przez MałgorzataOrczykowska poniedziałek, 28 lutego 2011 16:51 Zespół Wychowawczy w którego skład wchodzą: • Wszyscy wychowawcy • Opiekunowie z...www.zsogrodnik.opatowek.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=318:rodroczne-s...

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego - szkolnictwo.pl

Mając na uwadze realizację zadania z § 8 ust. 2 pkt.1 ujęłam w planie rozwoju zawodowego udział w kursach i szkoleniach, które przyczyniły się do...szkolnictwo.pl/index.php?id=PU4286