Masz pytanie?

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Strącznie- Szkoła...

Nasz szkoła uczestniczy w projekcie WF z klasą. W ramach projektu, staramy się zachęcić dzieci do aktywności fizycznej, również poza lekcjami WF, odbędą...www.spgostomia.pl/

USTAWA z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w...

Rada Ministrów składa corocznie Sejmowi i Senatowi, w terminie do dnia 30 września, sprawozdanie z realizacji ustawy.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2016.032.0000195,ustawa-o-pomocy-panstwa-w-wychowywaniu-dzieci.html

MOPS NAŁĘCZÓW - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w …

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie informuje, iż osoby najbardziej potrzebujące z terenu gminy Nałęczów mogą zgłaszać się do siedzibywww.mops-naleczow.pl/

Ewaluacja wewnętrzna - Arkusze, ankiety, narzędzia ewaluacyjne

Ankieta dla nauczycieli wychowawców. Współpraca z rodzicami jest obowiązkiem każdego nauczyciela i podstawą jego oddziaływań edukacyjno-wychowawczo …www.nadzor-pedagogiczny.pl/dokumenty/arkusze-ankiety-narzedzia-ewaluacyjne

Gmina Lipce Reymontowskie

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi . Do udziału w konsultacjach zaproszone są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3...www.lipcereymontowskie.pl/

Nauczanie Zintegrowane - PUBLIKACJE EDUKACYJNE

Archiwum publikacji w serwisie Publikacje edukacyjne. dziedzina, przedmiot: nauczanie zintegrowane. Zobacz także publikacje w kategorii: edukacja wczesnoszkolna...www.publikacje.edu.pl/dziedziny.php?przedmiot=nauczzint

Forum OSKKO

APEL do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii Wywóz popiołu z palenisk domowych w obrębie miasta Informacje...oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506

Rodzice Szkole - rodziceszkole.edu.pl - Strona główna

Nasza wizytówka; Dane fundacji; Statut; Rada fundacji; Zarząd fundacji; Sprawozdania. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji „Rodzice Szkole” za...www.rodziceszkole.edu.pl/

LO im. K. I. Gałczyńskiego w Otwocku ]::..

23 listopada Gałczyn znów oddał krew dla Centrum Zdrowia Dziecka. Tym razem popijalismy pyszną herbatkę z pigwą. Za pomoc w zorganizowaniu akcji dziękujemy...www.lo.otwock.ids.pl/