Masz pytanie?

Szkoła Podstawowa nr 182 - Protokoły z posiedzeń rady...

Strona Szkoły Podstawowej nr 182... Lp. Data. Porządek zebrania. 1. 31.08.2006 r. 1. Powitanie. 2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.sp182.y0.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=197&Itemid=90

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego - szkolnictwo.pl

czĘŚĆ c dokumentacja potwierdzajĄca speŁnienie wymagaŃ przewidzianych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego opis realizacji zadaŃszkolnictwo.pl/index.php?id=PU4286

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU NADZORU …

1 sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoŁy podstawowej nr 4 w siedlcach w roku szkolnym 2012/2013 Źródła informacji:sp4siedlce.info/PDF/spr-nad201213.pdf

Sprawozdanie z działalności biblioteki szkolnej w roku...

Sprawozdanie z działalności biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2013/2014 Wymiar pracy bibliotekarza wynosił 30 godz. tygodniowo – 1 etat.zsslemien.edu.pl/download/Sprawozdanie_biblioteka_2014.pdf

www.zsz1.krakow.pl

W terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu... programu edukacyjnego lub wychowawczego …www.zsz1.krakow.pl/dokumenty/pordlastaz.doc

SZKOŁA PROMUJ ĄCA ZDROWIE SZKOŁA PODSTAWOWA Z …

4 realizacji programu Szkoła Promuj ąca Zdrowie oraz prawidłow ą organizacj ę pracy w ramach programu. Realizacja programu w okresie przygotowawczym to szereg...sp275.waw.pl/wp-content/uploads/2012/10/raport-spz-2011-13.pdf

Wychowanie Przedszkolne » PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO...

Zadania: Sposoby i formy realizacji: Termin realizacji: Sposób dokumentowania § 8 ust. 2 pkt. 1. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej...www.wychowanieprzedszkolne.pl/plan-rozwoju-zawodowego-nauczyciela-mianowanego-ubiegajacego-sie-...

Hrubieszowski Dom Kultury - Imprezy

Sprawozdanie z organizacji młodzieżowego pleneru malarskiego pt.,, ŚLADAMI HRUBIESZOWSKICH...www.hdk.hrubieszow.info/index.php?option=com_content&view=article&id=69&Itemid=167

Rodzice Szkole - rodziceszkole.edu.pl - Strona główna

Nasza wizytówka; Dane fundacji; Statut; Rada fundacji; Zarząd fundacji; Sprawozdania. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji „Rodzice Szkole” za...www.rodziceszkole.edu.pl/

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA INFORMACYJNE: "ŚRODA Z FUNDUSZAMI DLA INSTYTUCJI OCHRONY ZDROWIA" Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w …www.nowydworgdanski.pl/