Masz pytanie?

Serwis ZUS - Orzekanie o niezdolności do pracy

Województwo: Siedziba komisji lekarskich : Właściwość terytorialna komisji lekarskich : dolnośląskie : Oddział we Wrocławiu : Oddział we Wrocławiu...www.zus.pl/default.asp?p=4&id=415

Orzekanie o niezdolności do pracy - Renta z tytułu...

Orzeczenie o niezdolności do pracy jest orzeczeniem na cele rentowe. Jego uzyskanie jest jednym z niezbędnych warunków nabycia prawa do renty z tytułu...www.spes.org.pl/twoje-prawa/renta-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy-i-szkoleniowa/orzekanie-o-niez...

Wzór odwołania od orzeczenia lekarza rzeczoznawcy KRUS

Poniżej znajduje się wzór odwołania od orzeczenia lekarza rzeczoznawcy KRUS do Komisji Lekarskiej KRUS. Celem tego pisma jest uzyskanie wyższego uszczerbku …www.eventum.com.pl/wzory-pism/wypadki-w-rolnictwie-oc-i-krus/wzor-odwolania-od-orzeczenia-lekar...

odszkodowanie KRUS - Odszkodowania Forum

Twój sprzeciw zostanie rozpatrzony przez komisję lekarską. Jeśli komisja uzna sprzeciw za słuszny, zmieni postanowienie lub je uchyli. Komisja wyda orzeczenie...www.odzyskaj.info/viewtopic.php?id=8339

Serwis ZUS - Informacje, komunikaty - Co drugi rencista w...

Kryzys powoduje, że coraz więcej osób otrzymujących renty okresowe ubiega się o renty stałe. Czy ZUS będzie je przyznawać? - Lekarz orzecznik zawsze ma...www.zus.pl/default.asp?id=1&p=1&idk=1125

e-Inspektorat ZUS - Profil świadczeniobiorca

Postępowanie w sprawie wszczyna się na podstawie wniosku zgłoszonego w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS. Właściwą jednostką do rozpatrzenia wniosku jest...www.e-inspektorat.zus.pl/sprawy.asp?id_profilu=3&pomoc=3&menu=3&id_sprawy=294

Trwałą lub okresową niezdolność do pracy ustala lekarz...

Orzeczenia o niezdolności do pracy stanowią podstawę do przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wydają je...www.polskieradio.pl/42/4434/Artykul/1490617,Trwala-lub-okresowa-niezdolnosc-do-pracy-ustala-lek...

Serwis porad prawnych - prawo-porady.pl

Wzór pozwu o zachowek. Pozew o zachowek w sprawie gdzie nabycie spadku nastąpiło na podstawie ustawy, a podstawą obliczenia zachowku jest wartość darowizny...prawo-porady.pl/wzory.html

Wszystko o rentach - SE.pl

Renta z tytułu niezdolności do pracy. Masz prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, jeśli z powodu złego stanu zdrowia nie możesz pracować albo masz...www.se.pl/twoje-pieniadze/poradnik-se/wszystko-o-rentach_153892.html

Prawa pacjenta / Dla pacjenta / Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

Rzecznik. O Rzeczniku; Zadania Rzecznika; Fotografie Rzecznika; Patronaty; O Biurze. Misja i wizja; Kierownictwo; Wydziały; Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala...www.bpp.gov.pl/dla-pacjenta/prawa-pacjenta/