Masz pytanie?

jak się zachować na komisji PZU - Odszkodowania Forum

Chciała bym się dowiedzieć czy mogę jeszcze złożyć pisemne odwołanie do komisji do Kielc. Stawałam w Jędrzejowie do rzecznika 11.09.2015,i zaliczył mi do...www.odzyskaj.info/viewtopic.php?id=8113

Trwałą lub okresową niezdolność do pracy ustala lekarz...

Orzeczenia o niezdolności do pracy stanowią podstawę do przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wydają je...www.polskieradio.pl/42/4434/Artykul/1490617,Trwala-lub-okresowa-niezdolnosc-do-pracy-ustala-lek...

Ustawa o emeryturach i rentach - Prawo Pracy

Ustawa o emeryturach i rentach Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1440 ze zm.kodeks-pracy.org/renty-i-emerytury/ustawa-o-emeryturach-i-rentach

Wszystko o rentach - SE.pl

Renta z tytułu niezdolności do pracy. Masz prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, jeśli z powodu złego stanu zdrowia nie możesz pracować albo masz...www.se.pl/twoje-pieniadze/poradnik-se/wszystko-o-rentach_153892.html

Prawa pacjenta / Dla pacjenta / Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

Rzecznik. O Rzeczniku; Zadania Rzecznika; Fotografie Rzecznika; Patronaty; O Biurze. Misja i wizja; Kierownictwo; Wydziały; Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala...www.bpp.gov.pl/dla-pacjenta/prawa-pacjenta/

Dodatek pielęgnacyjny - niepelnosprawni.pl

W przypadku orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy przez komisje przy ZUS na 1.5 roku czy przysługuje ten dodatek ? /w orzeczeniu nie napisano: całkowita...www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/204422

e-Inspektorat ZUS - Profil świadczeniobiorca

Roszczenie o wypłatę świadczenia rehabilitacyjnego przedawnia się po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który świadczenie przysługuje.www.e-inspektorat.zus.pl/sprawy.asp?id_profilu=3&pomoc=3&menu=3&id_sprawy=278

EVENTUM Odszkodowania Poznań » Wzory

W tym dziale prezentujemy profesjonalne wzory pism w sprawach o odszkodowania, a także w rozmaitych innych dziedzinach spraw, jak sprawcy cywilne, rodzinne, …www.eventum.com.pl/wzory-pism/

Dz.U.1964.43.296 - Akt prawny - www.lex.pl

Dz.U.1964.43.296; 1965-04-26: sprost. Dz.U.1965.15.113: ogólne: 1975-01-01: zm. Dz.U.1974.27.157: art. 18: zm. Dz.U.1974.39.231: art. 95: 1976-03-01: zm. Dz.U.1975...www.lex.pl/akt-prawny/-/akt/dz-u-64-43-296-u

Jak dostać rentę inwalidzką? - Wyborcza.pl

Niepełnosprawny nie oznacza niezdolny do pracy. Lekarz orzecznik przydzielany jest losowo. Od jego orzeczenia można wnieść sprzeciw do komisji lekarskiej. O …wyborcza.pl/1,97654,5982411,Jak_dostac_rente_inwalidzka_.html