Masz pytanie?

Odwołanie od orzeczenia komisji lekarskiej - Porady prawne...

Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił Janowi Kowalskiemu prawa do świadczenia rehabilitacyjnego. Lekarz orzecznik nie stwierdził konieczności dalszego...twojeporady.onet.pl/artykuly/zobacz/512,odwolanie-od-orzeczenia-komisji-lekarskiej

Jak napisać sprzeciw do komisji lekarskiej ZUS...

Odwołanie się od decyzji lekarza orzecznika ZUS Najczęściej ZUS odmawia przyznania renty na podstawie negatywnej decyzji lekarza orzecznika.www.odzyskaj.info/viewtopic.php?id=8407

Co zrobić po komisji ZUS? - Odszkodowania Forum

Województwo: Siedziba komisji lekarskich : Właściwość terytorialna komisji lekarskich : dolnośląskie : Oddział we Wrocławiu : Oddział we Wrocławiu...www.odzyskaj.info/viewtopic.php?id=6170

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 …

80. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i …www.nettax.pl/dzienniki/du/2010/15/poz.80.htm

Orzeczenie o niezdolności do pracy

Definicja osoby niezdolnej do pracy Niezdolną do pracy w rozumieniu ustawy jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z...www.gazetapodatnika.pl/artykuly/orzeczenie_o_niezdolnosci_do_pracy-a_2618.htm

Jak wnieść odwołanie od orzeczenia lekarza ZUS? - Spory z...

Odwołanie, w formie sprzeciwu, należy zaadresować do komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i złożyć w jednostce organizacyjnej ZUS, właściwej...kadry.infor.pl/zus/spory-z-zus/271758,Jak-wniesc-odwolanie-od-orzeczenia-lekarza-ZUS.html

Odwołaj się od decyzji ZUS-u - SE.pl

Jeśli uważasz, że decyzja ZUS-u w sprawie renty lub emerytury jest niesłuszna, odwołaj się! Możesz zakwestionować zarówno odmowę przyznania świadczenia...www.se.pl/twoje-pieniadze/emerycie-walcz-o-swoje/odwoaj-sie-od-decyzji-zus-u_249153.html

Treść orzeczenia VII U 2198/12 - Portal Orzeczeń Sądu...

Treść do orzeczenia w sprawie VII U 2198/12 z dnia 23 wrzesień 2014, wydanego przez Sąd Okręgowy w Gdańsku na podstawie art. 12 i art. 13 ustawy o emeryturach i...orzeczenia.gdansk.so.gov.pl/content/$N/151015000003521_VII_U_002198_2012_Uz_2014-01-08_001

Sposób rozpatrywania wniosku i tryb odwoławczy - Renta z...

Decyzja ZUS w sprawie wniosku o rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz tryb odwoławczy. Pierwszym etapem rozpatrywania wniosku o rentę z tytułu niezdolności...www.spes.org.pl/twoje-prawa/renta-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy-i-szkoleniowa/sposob-rozpatryw...

Treść orzeczenia VII U 2234/12 - Portal Orzeczeń Sądu...

Treść do orzeczenia w sprawie VII U 2234/12 z dnia 23 wrzesień 2014, wydanego przez Sąd Okręgowy w Gdańsku na podstawie art. 477 14 § 3 kpc w zw. z art. 57 i...orzeczenia.gdansk.so.gov.pl/content/$N/151015000003521_VII_U_002234_2012_Uz_2013-07-03_001