Masz pytanie?

Odwołaj się od decyzji ZUS-u - SE.pl

Jeśli uważasz, że decyzja ZUS-u w sprawie renty lub emerytury jest niesłuszna, odwołaj się! Możesz zakwestionować zarówno odmowę przyznania świadczenia...www.se.pl/twoje-pieniadze/emerycie-walcz-o-swoje/odwoaj-sie-od-decyzji-zus-u_249153.html

Orzecznictwo OD A DO Z - niepelnosprawni.pl

Jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności? Gdzie odwołać się od niekorzystnej decyzji lekarza orzecznika? Czy osoba pobierająca rentę może pracować?www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/15120

Korzystaj ze swoich uprawnień - bpo.warszawa.pl

Dlatego ważne jest aby na bieżąco informować ZUS o zmianie wysokości naszych dochodów. 5.2. Ponowne przeliczenie emerytury. Wysokość naszej emerytury zależy...www.bpo.warszawa.pl/poradnik/swojeUprawnienia.html

Renta czy świadczenie rehabilitacyjne po 182 dniach...

Złożony wniosek o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego na okres do zakończenia leczenia został załatwiony orzeczeniem lekarza ZUS, o całkowitej...zus-l4.zwolnienielekarskie.pl/Renta-czy-swiadczenie-rehabilitacyjne-po-182-dniach-zwolnienia

Renta z tytułu niezdolności do pracy - gazetapodatnika.pl

Renta z tytułu niezdolności do pracy jest świadczeniem przysługującym osobie ubezpieczonej, która spełniła łącznie następujące warunki:www.gazetapodatnika.pl/artykuly/renta_z_tytulu_niezdolnosci_do_pracy-a_2619.htm

Odszkodowanie z wypadku poza pracą - Odszkodowania Forum

Blog o prawie pracy i ZUS... Pani Kasiu mam problem, chce napisać odwołanie od decyzji wypłaty zasiłku chorobowego w ciąży oczywiście przez osobę...www.odzyskaj.info/viewtopic.php?id=2151

odszkodowanie KRUS - Odszkodowania Forum

Komu przysługuje renta socjalna? Jak ją uzyskać? Jaka jest jej wysokość? Kiedy następuje jej zawieszenie? Przeczytaj nasz poradnik, przygotowany wspólnie z ZUS...www.odzyskaj.info/viewtopic.php?id=8339

Wzory dokumentów, pism i umów - LexLege

Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek (ZUS ZBA) składana jest celem zawiadomienia o nowym rachunku bankowym bądź zamknięciu...www.lexlege.pl/dokumenty-i-wzory-pism/

Ustawa o emeryturach i rentach - Prawo Pracy

Ustawa o emeryturach i rentach Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1440 ze zm.kodeks-pracy.org/renty-i-emerytury/ustawa-o-emeryturach-i-rentach

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w organizacjach...

Obowiązki pracodawców względem osób niepełnosprawnych w zakresie prawa pracy, tak jak w przypadku wszystkich innych pracowników, reguluje przede wszystkim...poradnik.ngo.pl/zatrudnianie-niepelnosprawnych