Masz pytanie?

Korzystaj ze swoich uprawnień - bpo.warszawa.pl

Dlatego ważne jest aby na bieżąco informować ZUS o zmianie wysokości naszych dochodów. 5.2. Ponowne przeliczenie emerytury. Wysokość naszej emerytury zależy...www.bpo.warszawa.pl/poradnik/swojeUprawnienia.html

Renta czy świadczenie rehabilitacyjne po 182 dniach...

Złożony wniosek o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego na okres do zakończenia leczenia został załatwiony orzeczeniem lekarza ZUS, o całkowitej...zus-l4.zwolnienielekarskie.pl/Renta-czy-swiadczenie-rehabilitacyjne-po-182-dniach-zwolnienia

Niezdolność do pracy a renta - Gospodarka - polskieradio.pl

Jednym z warunków przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy jest orzeczenie o niezdolności do pracy. Oceny tej niezdolności i przewidywanego okresu jej...www.polskieradio.pl/42/3084/Artykul/1105654,Niezdolnosc-do-pracy-a-renta

Renta z tytułu niezdolności do pracy - gazetapodatnika.pl

Renta z tytułu niezdolności do pracy jest świadczeniem przysługującym osobie ubezpieczonej, która spełniła łącznie następujące warunki:www.gazetapodatnika.pl/artykuly/renta_z_tytulu_niezdolnosci_do_pracy-a_2619.htm

odszkodowanie KRUS - Odszkodowania Forum

Komu przysługuje renta socjalna? Jak ją uzyskać? Jaka jest jej wysokość? Kiedy następuje jej zawieszenie? Przeczytaj nasz poradnik, przygotowany wspólnie z ZUS...www.odzyskaj.info/viewtopic.php?id=8339

gdzie sie odwolac od decyzji PZU - Odszkodowania Forum

Wzór pozwu o zachowek. Pozew o zachowek w sprawie gdzie nabycie spadku nastąpiło na podstawie ustawy, a podstawą obliczenia zachowku jest wartość darowizny...www.odzyskaj.info/viewtopic.php?id=8404

Jak dostać rentę inwalidzką? - Gazeta Wyborcza

5. ZUS wydaje decyzję Orzeczenie lekarza, od którego w terminie nie wniesiono sprzeciwu, lub orzeczenie komisji lekarskiej jest podstawą do wydania przez ZUS...wyborcza.pl/1,97654,5982411,Jak_dostac_rente_inwalidzka_.html

Wzory dokumentów, pism i umów - LexLege

Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek (ZUS ZBA) składana jest celem zawiadomienia o nowym rachunku bankowym bądź zamknięciu...www.lexlege.pl/dokumenty-i-wzory-pism/

USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej...

USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2008.227.0001505,ustawa-o-sluzbie-cywilnej.html

USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z...

Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2015 r. (poz. 748) USTAWA. z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z...www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2015.105.0000748,ustawa-o-emeryturach-i-rentach-z-funduszu-ubezpiec...