Masz pytanie?

Stawki amortyzacji - środki trwałe - VAT.pl

Stawki amortyzacji: Ustawowy wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnychwww.vat.pl/stawki-amortyzacji/

Środki trwałe - koszty uzyskania przychodu - VAT.pl

Jeżeli faktyczny okres używania składnika majątku o wartości powyżej 3500 z, niezaliczonego do środków trwałych przekroczy rok - podatnicy są obowiązani, w...www.vat.pl/srodki-trwale/

Jak ustalać odpisy amortyzacyjne od ulepszonych środków...

Jak ustalać odpisy amortyzacyjne od ulepszonych środków trwałych. Od kiedy i od jakiej wartości należy dokonywać odpisów umorzeniowych od ulepszonych...ksiegowosc.infor.pl/rachunkowosc/amortyzacja/78943,Jak-ustalac-odpisy-amortyzacyjne-od-ulepszon...

Środki trwałe i metody ich amortyzacji - Sciaga.pl

1 Pojecie środków trwałych i ich klasyfikacja Środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi zasoby jednostki spełniające równocześnie trzysciaga.pl/tekst/34832-35-srodki_trwale_i_metody_ich_amortyzacji

Degresywna metoda amortyzacji środków trwałych - e …

Wydatek na zakup środków trwałych o wartości początkowej przekraczającej 3500 zł nie może być jednorazowo zaliczony do kosztów. Środki te podlegają...www.e-podatnik.pl/artykul/doradca_podatnika/34/Degresywna_metoda_amortyzacji_srodkow_trwalych.h...

Amortyzacja i umorzenie środków trwałych w …

Wartość początkową środków trwałych zmniejszają odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe dokonywane w celu uwzględnienia utraty …samorzad.infor.pl/sektor/finanse/rachunkowosc_budzetowa/675087,Amortyzacja-i-umorzenie-srodkow-...

Monitor Księgowego - Księgarnia internetowa INFOR.pl...

MONITOR księgowego to dwutygodnik przeznaczony dla księgowych i właścicieli firm. Wskazuje rozwiązania konkretnych problemów zgłaszanych przez Czytelników z cał.sklep.infor.pl/monitor-ksiegowego-prenumerata.html

Jak wykazać w księgach wykup środków trwałych po...

Jak wykazać w księgach wykup środków trwałych po zakończeniu leasingu. Spółka miała w leasingu finansowym następujące przedmioty: - wyważarka do kół...ksiegowosc.infor.pl/rachunkowosc/ksiegi-rachunkowe/53845,Jak-wykazac-w-ksiegach-wykup-srodkow-t...

Środki trwałe w budowie – ujmowanie i rozliczanie …

1. Środek trwały w budowie – definicja: a) rola wewnętrznych dokumentów zastępczych, b) ujmowanie rabatów oraz kaucji gwarancyjnych, c) umowy z odroczonym...www.akademiamddp.pl/szkolenia/srodki-trwale-w-budowie-ujmowanie-i-rozliczanie-nakladow-inwestyc...

OPIS PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKA... - rafamet.com

opis przyjĘtych zasad (polityka) rachunkowoŚci , w tym metod wyceny aktywÓw i pasywÓw praz przychodÓw i kosztÓw grupy kapitaŁowej rafametwww.rafamet.com/dokumenty/opis_zasad_rachunkowosci.pdf