Masz pytanie?

Stawki amortyzacji - środki trwałe - VAT.pl

Stawki amortyzacji: Ustawowy wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnychwww.vat.pl/stawki-amortyzacji/

Jak ustalać odpisy amortyzacyjne od ulepszonych środków...

Jak ustalać odpisy amortyzacyjne od ulepszonych środków trwałych. Od kiedy i od jakiej wartości należy dokonywać odpisów umorzeniowych od ulepszonych środków trwałych amortyzowanych metodą liniową i degresywną?ksiegowosc.infor.pl/rachunkowosc/amortyzacja/78943,Jak-ustalac-odpisy-amortyzacyjne-od-ulepszon...

Środki trwałe - koszty uzyskania przychodu - VAT.pl

Do kosztów uzyskania przychodów nie ma możliwości zaliczać wydatków poniesionych na zakup zużywających się stopniowo rzeczowych składników majątku przedsiębiorstwa, niezaliczanych do środków trwałych - gdy nie są wykorzystywane dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, lecz służą celom osobistym podatnika...www.vat.pl/srodki-trwale/

Metody dokonywania odpisów amortyzacyjnych

www.portalpodatkowy.mf.gov.pl Grupa wg Klasyfikacji Środków Trwałych Składniki majątku 0 Grunty 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego iwww.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/b7f5b819-8799-4e12-a4f7-ae3b1cff1d05

Amortyzacja środków trwałych - e-PODATNIK

Prawo w obronie podatnika i przedsiębiorcy - portal dla właścicieli firm, przedsiębiorców, osób prowadzcych działalność gospodarcz, doradców podatkowych, księgowych i …www.e-podatnik.pl/artykul/poradnik_malej_firmy/7357/Amortyzacja_srodkow_trwalych.html

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych - …

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych,pod. dochod. fiz.,Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,Dz.U.2018.0.200 t.j.www.lexlege.pl/ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych/

Monitor Księgowego - Księgarnia internetowa INFOR.pl...

MONITOR księgowego to dwutygodnik przeznaczony dla księgowych i właścicieli firm. Wskazuje rozwiązania konkretnych problemów zgłaszanych przez Czytelników z cał.sklep.infor.pl/monitor-ksiegowego-prenumerata.html

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych - …

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych,pod. dochod. od os.,Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,Dz.U.2017.0.2343 t.j.https://www.lexlege.pl/ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-prawnych/

Kwalifikacja umów leasingu na gruncie przepisów ustaw …

* Wkład własny kredytobiorcy. ** Rata leasingu, w przypadku której następuje wyczerpanie możliwości odliczenia podat-ku VAT od wykorzystywanego samochodu.www.leasing.org.pl/o_leasingu/produkt-finansowy

e-PODATNIK :: WSZYSTKIE ARTYKUŁY ZA DARMO :: …

Prawo w obronie podatnika i przedsiębiorcy - portal dla właścicieli firm, przedsiębiorców, osób prowadzcych działalność gospodarcz, doradców podatkowych, księgowych i …www.e-podatnik.pl/artykul/poradnik_malej_firmy/12816/Amortyzacja_uzywanego_samochodu_osobowego....