Masz pytanie?

Jak można zmieniać stawki amortyzacyjne? - Amortyzacja...

Jak można zmieniać stawki amortyzacyjne? Organy podatkowe rygorystycznie interpretują przepisy o amortyzacji w zakresie możliwości zmiany pierwotnie …ksiegowosc.infor.pl/podatki/koszty/amortyzacja/285012,Jak-mozna-zmieniac-stawki-amortyzacyjne.h...

Stawki amortyzacji - środki trwałe - VAT.pl

Stawki amortyzacji: Ustawowy wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnychwww.vat.pl/stawki-amortyzacji/

Jak można zmieniać stawki amortyzacyjne? - Strona 2...

Jak można zmieniać stawki amortyzacyjne? Organy podatkowe rygorystycznie interpretują przepisy o amortyzacji w zakresie możliwości zmiany pierwotnie …ksiegowosc.infor.pl/podatki/koszty/amortyzacja/285012,2,Jak-mozna-zmieniac-stawki-amortyzacyjne...

Art. 22h. pod. dochod. fiz. - Odpisy amortyzacyjne...

1. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się: 1) od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art.www.arslege.pl/odpisy-amortyzacyjne/k71/a18867/

Degresywna metoda amortyzacji środków trwałych - e …

Wydatek na zakup środków trwałych o wartości początkowej przekraczającej 3500 zł nie może być jednorazowo zaliczony do kosztów. Środki te podlegają...www.e-podatnik.pl/artykul/doradca_podatnika/34/Degresywna_metoda_amortyzacji_srodkow_trwalych.h...

Środki trwałe - koszty uzyskania przychodu - VAT.pl

Jeżeli faktyczny okres używania składnika majątku o wartości powyżej 3500 z, niezaliczonego do środków trwałych przekroczy rok - podatnicy są obowiązani, w...www.vat.pl/srodki-trwale/

Rachunkowość finansowa > Metody amortyzacji środków...

Metody amortyzacji środków trwałych, część 2 : Autor: Anna Ceglarek, Asystent Biegłego Rewidenta, ECA Seredyński i Wspólnicy Sp. k.www.taxfin.pl/artykul,2350,Metody_amortyzacji_srodkow_trwalych_czesc_2.html

Amortyzacja środków trwałych - e-PODATNIK

Prawo w obronie podatnika i przedsiębiorcy - portal dla właścicieli firm, przedsiębiorców, osób prowadzcych działalność gospodarcz, doradców podatkowych...www.e-podatnik.pl/artykul/poradnik_malej_firmy/7357/Amortyzacja_srodkow_trwalych.html

Strona 2 - Amortyzacja używanych środków trwałych - kiedy...

Strona 2 - Na czym polega amortyzacja używanych środków trwałych oraz jakie są stawki amortyzacyjne? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej na ten temat.poradnik.wfirma.pl/-amortyzacja-uzywanych-srodkow-trwalych/2

Środki trwałe - kompendium wiedzy – poradnik.wfirma.pl

Co to są środki trwałe. Pojęcie środków trwałych funkcjonuje zarówno w prawie podatkowym jak i bilansowym. W polskim ustawodawstwie można wyróżnić trzy...poradnik.wfirma.pl/-srodki-trwale