Masz pytanie?

Stawki amortyzacji - środki trwałe - VAT.pl

Stawki amortyzacji: Ustawowy wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnychwww.vat.pl/stawki-amortyzacji/

Art. 22h. pod. dochod. fiz. - Odpisy amortyzacyjne...

1. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się: 1) od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art.www.arslege.pl/odpisy-amortyzacyjne/k71/a18867/

Środki trwałe - koszty uzyskania przychodu

Jeżeli faktyczny okres używania składnika majątku o wartości powyżej 3500 z, niezaliczonego do środków trwałych przekroczy rok - podatnicy są obowiązani, w...www.vat.pl/srodki-trwale/

Do jakiej grupy (grup) środków trwałych zakwalifikować …

Do jakiej grupy (grup) środków trwałych zakwalifikować i jaką stawkę (jakie stawki) zastosować do amortyzacji opisanego obiektu? Czy do całego obiektu można...interpretacja-podatkowa.pl/interpretacja/pokaz/4-podatek-dochodowy-od-osob-fizycznych/5-koszty-...

Tabele amortyzacyjne - strona główna

Instaluj wersję próbną. Wersja próbna pozwala na prezentację środków trwałych jedynie z grupy "4". Przeglądarka podczas instalacji programu powinna mieć...www.tabele-amortyzacyjne.pl/

Amortyzacja środków trwałych - e-PODATNIK

Straty na likwidacji lub sprzedaży środków trwałych, które stały się nieprzydatne wobec zmiany technologii produkcji, wycofania z używania, stanowią koszt...www.e-podatnik.pl/artykul/doradca_podatnika/8487/Amortyzacja_srodkow_trwalych.html

Podwyższenie stawki amortyzacji budynku... - e …

Prawo w obronie podatnika i przedsiębiorcy - portal dla właścicieli firm, przedsiębiorców, osób prowadzcych działalność gospodarcz, doradców podatkowych...www.e-podatnik.pl/artykul/poradnik_malej_firmy/8748/Podwyzszenie_stawki_amortyzacji_budynku_mie...

Jaką stawkę amortyzacyjną oraz okres amortyzacji należy...

Jaką stawkę amortyzacyjną oraz okres amortyzacji należy zastosować dla bram sekcyjnych stanowiących część ogrodzenia garażu?interpretacja-podatkowa.pl/interpretacja/pokaz/4-podatek-dochodowy-od-osob-fizycznych/5-koszty-...

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych …

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U 2016, poz. 2032); Stan prawny na rok 2017aktyprawne.poznajpodatki.pl/podatek-dochodowy/ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych-20...

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych …

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2016, poz. 1888); Stan prawny na rok 2017aktyprawne.poznajpodatki.pl/podatek-dochodowy/ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-prawnych-2013...