Masz pytanie?

Niepełnosprawni - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w...

STATUS OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ . INSTYTUCJE ORZEKAJACE - PROCEDURY, TRYB I ZASADY. I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy...www.kwidzyn.epcpr.pl/index.php/niepenosprawni

WNIOSEK W SPRAWIE WYDANIA ORZECZENIA O STOPNIU...

1/3 WNIOSEK W SPRAWIE WYDANIA ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bytomiu, ul.www.mopr.bytom.pl/druki/PZON/pzon_wniosek_ostopniu_niepel_dorosli.pdf

Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w ramach PFRON...

Rodzice dzieci niepełnosprawnych mogą starać się o dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w ramach nowego programu PFRON.www.stowarzyszenie-razem.org/swiadczenia/swiadczenia/dofinansowanie-zakupu-samochodu-osobowego-...

Orzeczenie o niepełnosprawności | Forum Autyzmu

Orzeczenia o niepełnosprawności dotyczą osób do 16 roku życia. Powyżej tego wieku mówi się o orzeczeniach o stopniu niepełnosprawności.www.forumautyzmu.pl/poradnik/inne/orzeczenie-niepelnosprawnosci

Orzeczenie o niepełnosprawności narzuca obowiązki i...

System orzecznictwa o niepełnosprawności reguluje ustawa o rehabilitacji oraz rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 15 lipca 2003 w...prawo.rp.pl/artykul/761873.html?print=tak&p=0

Czy uzyskiwanie dochodów przez niepełnosprawne...

Czy rodzice mają możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej za rok 2012 jeżeli ich dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności w związku z czym pobiera...www.podatki.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/czy-uzyskiwanie-dochodow-przez-niepelnosprawne-pelnolet...