Masz pytanie?

Nie ma możliwości, by decyzja orzekania o stopniu...

"Witaj! Jestem po rozmowie z miejscowym dobrym adwokatem i dowiedziałam się, że skarżenie orzecznika ZUS równoznaczne jest ze skarżeniem samego ZUS-u czyli de...idn.org.pl/sonnszz/decyzje_orzecznika.htm

Jak poświadczyć niepełnosprawność pracownika, aby …

Gdy zatrudniony przyniesie orzeczenie lekarza ZUS, że jest całkowicie niezdolny do pracy należy go uznać za osobę o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.www.popon.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=24719

Postaraj się o orzeczenie o niepełnosprawności | …

Emeryci, nawet schorowani, nie starają się o orzeczenie o niepełnosprawności, bo nie wiedzą, że może być dla nich przydatne. Tymczasem uzyskanie takiegowww.gratka.pl/pracuje/artykul/postaraj-sie-o-orzeczenie-o-niepelnosprawnosci,2314914,art,t,id,t...

Orzecznictwo OD A DO Z - niepelnosprawni.pl

Jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności? Gdzie odwołać się od niekorzystnej decyzji lekarza orzecznika? Czy osoba pobierająca rentę może pracować?www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/15120

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności - PTSR …

Orzekanie o uprawnieniach. Powiatowe zespoły i wojewódzkie zespoły wydają odpowiednio orzeczenia o: 1) niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku...www.ptsr.olsztyn.pl/wane-informacje/orzeczenie-o-stopniu-niepenosprawnoci

Częściowa a całkowita niezdolność do pracy i ich...

Jak i gdzie starać się o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności? Do czego takie zaświadczenie uprawnia? O stopniu niepełnosprawności (znacznym, umiarkowanym...praca.gazetaprawna.pl/artykuly/922646,czesciowa-i-calkowita-niezdolnosc-do-pracy-konsekwencje-d...

Orzekanie stopnia niepełnosprawności u osób powyżej …

Jak uzyskać orzeczenie? W celu uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności należy złożyć wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności wraz z...https://www.mops.katowice.pl/node/234

Orzeczenie o niepełnosprawności i stopniu...

Poprzednio wyjaśnialiśmy zawiłości obowiązującego w Polsce systemu orzekania o niepełnosprawności. Pokazaliśmy różnice pomiędzy orzecznictwem do celów...www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/82842

Instytucje Orzekające - procedury orzekania, tryb i …

Znajdziesz tu informacje dotyczące realizacji praw osób niepełnosprawnych m. in. w zakresie zatrudnienia i rehabilitacji społecznej.www.niepelnosprawni.gov.pl/art,13,instytucje-orzekajace-procedury-orzekania-tryb-i-zasady

Wpływ zmiany stopnia niepełnosprawności na urlop …

Od posiadanego przez pracownika stopnia niepełnosprawności zależą jego normy czasu pracy, a także prawo do urlopu dodatkowego. Jak wynika z art. 19 ustawy o...www.pit.pl/wplyw-zmiany-stopnia-niepelnosprawnosci-na-urlop-dodatkowy--gazeta-podatkowa-16686/i...