Masz pytanie?

Stopnie niepełnosprawności - gazetapodatnika.pl

Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach...www.gazetapodatnika.pl/artykuly/stopnie_niepelnosprawnosci-a_2941.htm

STOPNIE I RODZAJE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

STOPNIE I RODZAJE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI . Osoba niepełnosprawna to osoba, której sprawność fizyczna, psychiczna lub umysłowa trwale lub okresowo utrudnia...www.sp12.wroclaw.pl/pdf/stopnieniepelnosprawnosci.pdf

Niepełnosprawny - rodzaje niepełnosprawności

Rodzaje (stopnie) niepełnosprawności zależnie od metodologii, a są to zasadniczo 3 rodzaje (stopnie, każda matodologia jest tak samo trójdzielna).niepelnosprawny.org/rodzaje-niepelnosprawnosci

Strona www PCPR Pajęczno

Odpowiadające sobie orzeczenia stopnia niepełnosprawności Dawny system orzecznictwa Obecny system orzecznictwa: Orzeczenia Komisji lekarskich ds.www.pajeczno.pcpr.pl/niepelnosprawni/543,stopnie_niepelnosprawnosci_i_konsekwencje_spoleczne.ht...

Jak to jest, że ludzie z I grupą niepełnosprawności mogą...

jaro2270: Powiem tak-mam kilka schorzeń i mam II grupę niepełnosprawności-bez łapówki.Co do pracy fizycznej to tak jest-wina systemu bo renty ZUS nieforum.o2.pl/temat.php?id_p=5952617

Nie ma możliwości, by decyzja orzekania o stopniu...

"Witaj! Jestem po rozmowie z miejscowym dobrym adwokatem i dowiedziałam się, że skarżenie orzecznika ZUS równoznaczne jest ze skarżeniem samego ZUS-u czyli de...idn.org.pl/sonnszz/decyzje_orzecznika.htm

Orzekanie o niepełnosprawności do celów …

Stopnie niepełnosprawności. Istnieją następujące stopnie określające niepełnosprawność: 1. Znaczny stopień niepełnosprawności: osoba z naruszoną...www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/2435

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności - PTSR …

Orzekanie o uprawnieniach. Powiatowe zespoły i wojewódzkie zespoły wydają odpowiednio orzeczenia o: 1) niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku...www.ptsr.olsztyn.pl/wane-informacje/orzeczenie-o-stopniu-niepenosprawnoci

Orzeczenie o niepełnosprawności i stopniu...

Poprzednio wyjaśnialiśmy zawiłości obowiązującego w Polsce systemu orzekania o niepełnosprawności. Pokazaliśmy różnice pomiędzy orzecznictwem do celów...www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/82842

Przyznanie renty socjalnej - eporady24.pl

ZUS odmówił mi przyznania renty socjalnej, bo orzeczenie o niepełnosprawności wydano po 2003 r., choć jestem niepełnosprawna od urodzenia i mam wcześniejsze...https://www.eporady24.pl/przyznanie_renty_socjalnej,pytania,16,104,8552.html