Masz pytanie?

Konstrukcja samorządu terytorialnego w Polsce - Sciaga.pl

Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w...sciaga.pl/tekst/21099-22-konstrukcja_samorzadu_terytorialnego_w_polsce

Samorządy terytorialne w Polsce - WOS.org.pl

Decentralizacja terytorialna, w świetle art. 15 ust. 1 Konstytucji, nie jest żadnym szczególnym przywilejem, lecz podstawową zasadą ustrojową państwa.wos.org.pl/matura/samorzady-terytorialne-w-polsce.html

Analiza struktur dochodów i wydatków jednostek...

Raport końcowy – Analiza struktur dochodów i wydatków jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w kontekście realizacji RPO WŁwww.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/Documents/1_069.pdf

Tradycje samorządu lokalnego w Polsce - Sciaga.pl

Instytucja współczesnego samorządu terytorialnego jest wynikiem długiej ewolucji. Jej rezultatem były dwa rozbieżne pojęcia. Pierwsze to samorząd w znaczeniu...sciaga.pl/tekst/69821-70-tradycje_samorzadu_lokalnego_w_polsce

Analiza struktury budżetu jednostek samorządu...

Bożena Sowa Wydział Ekonomii Uniwersytet Rzeszowski Analiza struktury budżetu jednostek samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniemwww.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/EIOGZ_2010_nr81_s147.pdf

Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego UJ

Strona Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego... Witamy na stronie Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego. Katedra powstała w …www.law.uj.edu.pl/~zpst/

Gospodarka samorządu terytorialnego - Andrzej Miszczuk...

Kompendium wiedzy na temat ekonomicznych aspektów funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów i województw), z uwzględnieniem …www.ibuk.pl/fiszka/447/gospodarka-samorzadu-terytorialnego.html

Zadania samorządu terytorialnego w działalności...

Zadania samorządu terytorialnego w działalności oświatowej. Jednym z najważniejszych zadań jednostki samorządu terytorialnego jako organu …samorzad.infor.pl/sektor/zadania/oswiata/388784,Zadania-samorzadu-terytorialnego-w-dzialalnosci...

Raport Hausnera, samorząd, stan samorządu

Raport samorządu, raport hausnera... Samorząd terytorialny stanowi silny filar Rzeczypospolitej. Ale istnieją też zjawiska i procesy, które...stansamorzadu.pl/

Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego...

Spis treści . Wstęp.. Rozdział I. Istota i cechy samorządu terytorialnego.. 1.1 Rys historyczny samorządu – Polska na tle innych krajów..prace.edu.pl/gmina_jako_podstawowa_jednostka_prace_administracja.html