Masz pytanie?

Struktura samorządu terytorialnego w Polsce - eSzkola.pl

•Kryzys gospodarczy w Polsce - przyczyny, objawy, skutki • Inwestycje w Polsce - statystyki, zagraniczne, unijne (przykłady) • Rozwój gospodarczy Polski...eszkola.pl/wos/samorzad-terytorialny-struktura-8053.html

25 lat Samorządu Terytorialnego w Polsce - uroczysta Sesja...

W tym roku obchodzimy 25 rocznicę bardzo ważnego wydarzenia, mianowicie przywrócenia w Polsce prawdziwego, oddolnego, prospołecznego samorządu terytorialnego...powiat-plock.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/78862/25_lat_samorzadu_terytorialnego_w_polsce__uroczyst...

Zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce

Do najważniejszych zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce należy zasada pomocniczości oraz decentralizacji. Zasada pomocniczości zwaneszkola.pl/wos/samorzad-terytorialny-zasady-funkcjonowania-8049.html

25 lat samorządu terytorialnego w Polsce - konferencja...

Międzynarodowa konferencja naukowa. 25 lat samorządu terytorialnego w Polsce – bilans doświadczeń. Lublin, 8-9 czerwca 2015 r.www.umcs.pl/pl/aktualnosci,60,25-lat-samorzadu-terytorialnego-w-polsce-konferencja,23200.chtm

Samorząd w Polsce. Istota, formy, zadania

Samorząd w Polsce. Istota, formy, zadania red. Stanisław Wykrętowicz wyd. czwarte Spis treści Przedmowa STANISŁAW WYKRĘTOWIZ Samorząd jako wyraz …www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/www.wydawnictwo.wsb.pl/files/do_pobrania/samorzad_w_polsce_IV_spis...

Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w świetle...

Dorota A. Ha łaburda Katedra Finansów i Rachunkowości Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnegowww.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/EIOGZ_2011_nr91_s153.pdf

Organy jednostek samorządu terytorialnego - Sciaga.pl

Artykuł 163 Konstytucji RP stanowi że Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władzsciaga.pl/tekst/52686-53-organy_jednostek_samorzadu_terytorialnego

Gmina, jako przykład jednostki samorządu terytorialnego...

1. Definicja terminów: miasto, gmina i samorząd terytorialny?Samorząd?, jak sama nazwa wskazuje oznacza samodzielne kierowanie własnymi sprawami.sciaga.pl/tekst/78564-79-gmina_jako_przyklad_jednostki_samorzadu_terytorialnego/strona/pokaz_ws...

Minister - WIEM, darmowa encyklopedia - Portal Wiedzy w Onet

Twój notes jest pusty. Możesz dodawać do niego hasła i multimedia z Encyklopedii oraz książki z Biblioteki. Będziesz mógł potem do nich łatwo wrócić.portalwiedzy.onet.pl/56480,,,,minister,haslo.html

Jednostka samorządu terytorialnego - Infor.pl

Jednostka samorządu terytorialnego. Od reformy z 1999 roku obowiązuje w Polsce trójstopniowa struktura samorządu terytorialnego. W ramach tego podziału...www.infor.pl/prawo/encyklopedia-prawa/j/273389,Jednostka-samorzadu-terytorialnego.html