Masz pytanie?

Konstrukcja samorządu terytorialnego w Polsce - Sciaga.pl

uniwersytet szczeciŃski zeszyty naukowe nr 620 ekonomiczne problemy usŁug nr 61 szczecin 2010 znaczenie samorzĄdu terytorialnego dla rozwoju regionalnego w polsce,www.sciaga.pl/tekst/21099-22-konstrukcja_samorzadu_terytorialnego_w_polsce

Analiza struktury budżetu jednostek samorządu...

Bożena Sowa Wydział Ekonomii Uniwersytet Rzeszowski Analiza struktury budżetu jednostek samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniemwww.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/EIOGZ_2010_nr81_s147.pdf

Tradycje samorządu lokalnego w Polsce - Sciaga.pl

FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY Andrzej SZT ANDO Struktura programów lokalnej polityki …www.sciaga.pl/tekst/69821-70-tradycje_samorzadu_lokalnego_w_polsce

Raport Hausnera, samorząd, stan samorządu

Raport samorządu, raport hausnera... Samorząd terytorialny stanowi silny filar Rzeczypospolitej. Ale istnieją też zjawiska i procesy, które...stansamorzadu.pl/

Udział jednostek samorządu terytorialnego (jst) we...

Udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) za 2013 r.www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzet-panstwa/informacje-bud...

Ograniczenia zadłużenia jednostek samorządu...

Ograniczenia zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w świetle spełnienia przez Polskę kryteriów fiskalnych konwergencjiwww.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/ograniczenia-zadluzenia-jednostek-samorzadu-terytorialnego...

Samorząd Województwa Mazowieckiego

W Ostrołęce otwarto nową siedzibę Komendy Miejskiej Policji. Koszt budowy nowoczesnego obiektu, w którym będzie pracować 355 osób, to ponad 41 mln zł.www.mazovia.pl/

Fundusze strukturalne - Portal Funduszy Strukturalnych

Serwis informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczący funduszy strukturalnych. Generator wniosków, projekty, przepisy prawne, informacje o …www.funduszestrukturalne.gov.pl/

VII Samorząd terytorialny / Konstytucja RP / Legislacja...

Art. 163. Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych.www.prezydent.pl/prawo/konstytucja-rp/samorzad-terytorialny/

STRUKTURA Planowanie Przestrzenne, GIS Katarzyna Łukowicz

Dane teleadresowe struktura planowanie przestrzenne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne GIS Geographic information system system informacji przestrzennejwww.struktura.eu/