Masz pytanie?

Geneza samorządu terytorialnego w Polsce - eSzkola.pl

Idea samorządu terytorialnego, jako pewnego podziału kraju ułatwiającego zarządzanie nim jest bardzo stara, ponieważ była stosowana już w czasach starożytnych.eszkola.pl/wos/samorzad-terytorialny-w-polsce-geneza-8046.html

Zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce

Do najważniejszych zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce należy zasada pomocniczości oraz decentralizacji. Zasada pomocniczości zwana jest...eszkola.pl/wos/samorzad-terytorialny-zasady-funkcjonowania-8049.html

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego Prezydent Polski Andrzej Duda wręczył samorządowcom odznaczenia państwowe "za wybitne zasługi dla rozwoju samorządu...www.nist.gov.pl/

Struktura społeczna w Polsce (po 1989 roku) - zmiany...

W 1989 r. nastąpiły diametralne zmiany w Polsce, upadł ustrój, który promował wartości socjalistyczne i komunistyczne oparte na własności państwowej.wypracowania24.pl/wos/3051/struktura-spoleczna-w-polsce

Organy jednostek samorządu terytorialnego - Sciaga.pl

Artykuł 163 Konstytucji RP stanowi, że "Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz...sciaga.pl/tekst/52686-53-organy_jednostek_samorzadu_terytorialnego

Jednostka samorządu terytorialnego - Infor.pl

Jednostka samorządu terytorialnego. Od reformy z 1999 roku obowiązuje w Polsce trójstopniowa struktura samorządu terytorialnego. W ramach tego podziału...www.infor.pl/prawo/encyklopedia-prawa/j/273389,Jednostka-samorzadu-terytorialnego.html

Informacje i zestawienia - budżety jst - Ministerstwo Finansów

O Ministerstwie; Kierownictwo; Struktura organizacyjna; Kontrola zarządcza w resorcie finansów; Stanowienie aktów normatywnych; Patronaty; Jak załatwić sprawę...www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzety-jednostek-samorzadu-t...

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Oddział Okręgowy w...

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Oddział Okręgowy w Suwałkach, Utrata 2b, 16-400 Suwałkibazy.ngo.pl/search/info.asp?id=28952

Kwoty i wskaźniki - budżety jst - Ministerstwo Finansów

O Ministerstwie; Kierownictwo; Struktura organizacyjna; Kontrola zarządcza w resorcie finansów; Stanowienie aktów normatywnych; Patronaty; Jak załatwić sprawę...www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzety-jednostek-samorzadu-t...

Dzień samorządu / Samorząd / Gmina Pomiechówek

Dziś przywykliśmy do istnienia w naszym kraju samorządów terytorialnych, zapominamy często, jak znaczącą rolę odegrała ustawa z 8 marca 1990 r., która...www.pomiechowek.pl/samorzad/dzien-samorzadu/