Masz pytanie?

Zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce

Do najważniejszych zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce należy zasada pomocniczości oraz decentralizacji. Zasada pomocniczości zwana jest...eszkola.pl/wos/samorzad-terytorialny-zasady-funkcjonowania-8049.html

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego Prezydent Polski Andrzej Duda wręczył samorządowcom odznaczenia państwowe "za wybitne zasługi dla rozwoju samorządu...www.nist.gov.pl/

XXXIV Konferencja - Kongres Polityków Społecznych...

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego... W dniach 13-15.06 2016r., w Warszawie odbyła się XXXIV Konferencja – Kongres Polityków Społecznych „Polityka...www.nist.gov.pl/wydarzenia/xxxiv-konferencja---kongres-politykow-spolecznych-polityka-spoleczna...

Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w świetle...

Dorota A. Ha łaburda Katedra Finansów i Rachunkowości Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnegowww.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/EIOGZ_2011_nr91_s153.pdf

Opis zakresu zadań samorządu terytorialnego. - Sciaga.pl

szkoda bo mi nie pomogła, potrzebuje ; Co zyskuje obywatel dzieki istnieniu samorzadu terytorialnego ? WTF ? w ksiazce tego nie ma ?!!!sciaga.pl/tekst/25391-26-opis_zakresu_zadan_samorzadu_terytorialnego

Organy jednostek samorządu terytorialnego - Sciaga.pl

Artykuł 163 Konstytucji RP stanowi, że "Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz...sciaga.pl/tekst/52686-53-organy_jednostek_samorzadu_terytorialnego

Jednostka samorządu terytorialnego - Infor.pl

Jednostka samorządu terytorialnego. Od reformy z 1999 roku obowiązuje w Polsce trójstopniowa struktura samorządu terytorialnego. W ramach tego podziału...www.infor.pl/prawo/encyklopedia-prawa/j/273389,Jednostka-samorzadu-terytorialnego.html

Informacje i zestawienia - budżety jst - Ministerstwo Finansów

O Ministerstwie; Kierownictwo; Struktura organizacyjna; Kontrola zarządcza w resorcie finansów; Stanowienie aktów normatywnych; Patronaty; Jak załatwić sprawę...www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzety-jednostek-samorzadu-t...

Kwoty i wskaźniki - budżety jst - Ministerstwo Finansów

O Ministerstwie; Kierownictwo; Struktura organizacyjna; Kontrola zarządcza w resorcie finansów; Stanowienie aktów normatywnych; Patronaty; Jak załatwić sprawę...www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzety-jednostek-samorzadu-t...

Szkoła wobec wymagań państwa - npseo.pl

Szkoła wobec wymagań państwa poradnik dla jednostek samorządu terytorialnego (organów prowadzących) Praca zbiorowa pod redakcją Anny Gocłowskiejwww.npseo.pl/data/documents/4/357/357.pdf