Masz pytanie?

Samorządy terytorialne w Polsce - WOS.org.pl

Decentralizacja terytorialna, w świetle art. 15 ust. 1 Konstytucji, nie jest żadnym szczególnym przywilejem, lecz podstawową zasadą ustrojową państwa.wos.org.pl/matura/samorzady-terytorialne-w-polsce.html

Samorząd Województwa Mazowieckiego

Niedługo region radomski będzie miał nowy turystyczny Szlak twórczości architektonicznej Stefana Szyllera. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego …www.mazovia.pl/

Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego UJ

Strona Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego... Witamy na stronie Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego. Katedra powstała w …www.law.uj.edu.pl/~zpst/

Kształtowanie się polityki społecznej w Polsce – od...

Opis: Bartłomiej Piotrowski przedstawia historię kształtowania się polityki społecznej w Polsce. Historia ta ma swój początek 27 stycznia 1919 roku, gdy...rynekpracy.org/x/543528

Zadania samorządu terytorialnego w działalności...

Wszystkie szkoły i placówki oświatowe prowadzone są przez jednostki samorządu terytorialnego, natomiast nadzór merytoryczny nad szkołami sprawuje minister...samorzad.infor.pl/sektor/zadania/oswiata/388784,Zadania-samorzadu-terytorialnego-w-dzialalnosci...

Organy jednostek samorządu terytorialnego - Sciaga.pl

Artykuł 163 Konstytucji RP stanowi, że "Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz...sciaga.pl/tekst/52686-53-organy_jednostek_samorzadu_terytorialnego

Pojęcie i istota samorządu terytorialnego

Jednostki samorządu terytorialnego posiadają... polski posiadający prawo... oraz trybu pracy organów samorządu wojewódzkiego. Struktura,...www.studenci.wwshe.edu.pl/wyklady/gotowce/samorzad%20terytorialny.doc

Opis zakresu zadań samorządu terytorialnego. - Sciaga.pl

szkoda bo mi nie pomogła, potrzebuje ; Co zyskuje obywatel dzieki istnieniu samorzadu terytorialnego ? WTF ? w ksiazce tego nie ma ?!!!sciaga.pl/tekst/25391-26-opis_zakresu_zadan_samorzadu_terytorialnego

Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek...

Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2009-2011www.finanse.mf.gov.pl/budzet-panstwa/finanse-samorzadow/opracowania/-/asset_publisher/v3Cc/cont...

Strona Główna - Wspolnota.org.pl

Pismo o tematyce samorządowej, docierające do 98 proc. jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Zawiera analizy prawne i ekonomiczne, nowości z procesu...www.wspolnota.org.pl/