Masz pytanie?

Trójszczeblowa struktura samorządu terytorialnego - Sciaga.pl

Osobowość prawna samorządu terytorialnego. Osobowość prawna samorządu terytorialnego Restytucja samorządu terytorialnego w Rzeczpospolitej Polskiej …sciaga.pl/tag/trojszczeblowa-struktura-samorzadu-terytorialnego/

Zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce

Do najważniejszych zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce należy zasada pomocniczości oraz decentralizacji. Zasada pomocniczości zwana jest...eszkola.pl/wos/samorzad-terytorialny-zasady-funkcjonowania-8049.html

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego

W dniu 26 kwietnia 2016 r. w Narodowym Instytucie Samorządu Terytorialnego odbyło się spotkanie dyrektora NIST dr Iwony Wieczorek z redaktorem naczelnym dr Piotrem...www.nist.gov.pl/

Samorząd terytorialny w Polsce - historia - strona: 2

Samorząd w Polsce funkcjonował już od średniowiecza, jednak w zasadniczy sposób różnił się od samorządności w nowoczesnym ujęciu. Najbardziej podstawoeszkola.pl/wos/historia-samorzadu-terytorialnego-w-polsce-8047.html?strona=2

Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w świetle...

Dorota A. Ha łaburda Katedra Finansów i Rachunkowości Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnegowww.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/EIOGZ_2011_nr91_s153.pdf

Organy jednostek samorządu terytorialnego - Sciaga.pl

Artykuł 163 Konstytucji RP stanowi, że "Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz...sciaga.pl/tekst/52686-53-organy_jednostek_samorzadu_terytorialnego

1. Organizacyjny schemat/struktura sądów w Polsce. 2...

1. Organizacyjny schemat/struktura sądów w Polsce. 2. Krótki opis kompetencji poszczególnych rodzajów sądów oraz ich liczba. W Polsce sądami powszechnymi są...www.krs.pl/admin/files/100963.pdf

Kwoty i wskaźniki - budżety jst - Ministerstwo Finansów

O Ministerstwie; Kierownictwo; Struktura organizacyjna; Kontrola zarządcza w resorcie finansów; Stanowienie aktów normatywnych; Patronaty; Jak załatwić sprawę...www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzety-jednostek-samorzadu-t...

Udział jednostek samorządu terytorialnego (jst) we...

O Ministerstwie; Kierownictwo; Struktura organizacyjna; Kontrola zarządcza w resorcie finansów; Stanowienie aktów normatywnych; Patronaty; Jak załatwić sprawę...www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzet-panstwa/informacje-bud...

Komunikat MEN w sprawie wniosków o zwiększenie kwot części...

Komunikat MEN w sprawie wniosków o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 z 0,4% rezerwy z tytułu pomocy jednostkom samorządu...https://men.gov.pl/finansowanie-edukacji/subwencja-ogolna-dla-jst/komunikat-men-w-sprawie-wnios...