Masz pytanie?

Konstrukcja samorządu terytorialnego w Polsce - Sciaga.pl

Organy samorządów terytorialnych w Polsce. Organami administracji publicznej są jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z założeniami reformy...www.sciaga.pl/tekst/21099-22-konstrukcja_samorzadu_terytorialnego_w_polsce

Tradycje samorządu lokalnego w Polsce - Sciaga.pl

FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY Andrzej SZT ANDO Struktura programów lokalnej polityki …www.sciaga.pl/tekst/69821-70-tradycje_samorzadu_lokalnego_w_polsce

FINANSE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

6 Spis treści 4.3. Wykonywanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego.....92 4.4. Kontrola wykonania budżetu jednostki samorządu...www.profinfo.pl/img/401/pdf40161288_3.pdf

Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego UJ

Strona Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego... Witamy na stronie Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego. Katedra powstała w …www.law.uj.edu.pl/~zpst/

Raport Hausnera, samorząd, stan samorządu

Raport samorządu, raport hausnera... Samorząd terytorialny stanowi silny filar Rzeczypospolitej. Ale istnieją też zjawiska i procesy, które...stansamorzadu.pl/

Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w...

Relacja łącznej kwoty długu jednostek samorządu terytorialnego do dochodów tych jednostek (wskaźnik zadłużenia) kształtuje się znacznie poniżej ustawowego...www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/zadluzenie-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w-swietle-no...

Synteza | Stan Samorządu. Narastające dysfunkcje...

Samorząd terytorialny stanowi silny filar Rzeczypospolitej. Ale istnieją też zjawiska i procesy, które niekorzystnie rzutują na funkcjonowanie jednostek...stansamorzadu.pl/synteza/

Samorząd Województwa Mazowieckiego

Informacje o samorządzie, Urzędzie Marszałkowskim, Kronika Mazowiecka - pismo samorządu województwa mazowieckiego, aktualności i komunikaty prasowewww.mazovia.pl/

VII Samorząd terytorialny / Konstytucja RP / Legislacja...

Art. 163. Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych.www.prezydent.pl/prawo/konstytucja-rp/samorzad-terytorialny/

Szkolenia administracji publicznej, Fora, Projekty na Mazowszu

13 czerwca br. w Senacie RP odbyła się konferencja "Samorządna Rzeczpospolita w koncepcjach transformacji ustrojowej 1989 roku". Wśród zaproszonych gości i...www.frdl.mazowsze.pl/