Masz pytanie?

Województwo - Struktura zorganizowania samorządu...

Władze województwa - zakres działań: Obszar zadań - Sejmik wojewódzki - Zarząd wojewódzki - Przewodniczący zarządu: wojewoda (przedstawiciel Rządu w...sciaga.pl/slowniki-tematyczne/383/wojewodztwo/

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego

21 grudnia 2017 r. w auli Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach odbyło się uroczyste, przedświąteczne spotkanie poświęcone uhonorowaniu dzielnicowych oraz...www.nist.gov.pl/

Prace o budżecie gminy | Prezentujemy prace o budżecie...

Z budżetu samorządowego może być udzielona bezzwrotna pomoc dla innych jednostek samorządu terytorialnego jako dotacja celowa. Nie może być jednak formą...https://pracebudzet.wordpress.com/

Rola samorządu terytorialnego | Prezentujemy prace z...

Przywrócenie samorządu terytorialnego w Polsce miało miejsce w 1990 roku i wymagało zmiany Konstytucji i uchwalenia ustaw regulujących status tegoż samorządu.https://pracefinansepubliczne.wordpress.com/2012/11/04/rola-samorzadu-terytorialnego/

1. Organizacyjny schemat/struktura sądów w Polsce. 2...

1. Organizacyjny schemat/struktura sądów w Polsce. 2. Krótki opis kompetencji poszczególnych rodzajów sądów oraz ich liczba. W Polsce sądami powszechnymi są...www.krs.pl/admin/files/100963.pdf

Zagadnienia - samorząd terytorialny w Polsce - Sciaga.pl

WOJEWÓDZTWO tworzone jest w celu wykonywania zadań administracji państwowej WOJEWODA jest podstawowym organem administracji rządowej w terenie Powoływanysciaga.pl/tekst/119022-120-zagadnienia-samorzad-terytorialny-w-polsce

Informacje i zestawienia - budżety jst - Ministerstwo …

Czytaj więcej o Informator o pożyczkach z budżetu państwa udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego w ramach postępowań naprawczych i ostrożnościowych»www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzety-jednostek-samorzadu-t...

Dotacje i subwencje na zadania zlecone | Prezentujemy...

49 J. Gliniecka Zasady polskiego prawa dochodów samorządu terytorialnego, Stan prawny na dzień 31 marca 2001 roku, Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Branta, s. 117.https://pracefinansepubliczne.wordpress.com/2013/01/02/dotacje-i-subwencje-na-zadania-zlecone/

Strona główna - Wojewódzki Fundusz Ochrony …

Konkurs na zadania z zakresu edukacji... Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza Konkurs na dotacje z dziedziny Edukacja...zainwestujwekologie.pl/

Usługi Informatyczne INFO

Firma Usługi Informatyczne INFO działa na rynku od 1999 roku i zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów...www.info12.pl/