Masz pytanie?

Subkultury | Subkultury młodzieżowe i ich rodzaje

Pragnieniem człowieka od jego najmłodszych lat jest akceptacja środowiska w jakim żyje i funkcjonuje. Te potrzeby do pewnego jego wieku zaspokaja rodzina...www.oryginalnoscpodochrona.pl/

Dresiarze | Subkultury młodzieżowe i ich rodzaje

Dresiarze są zjawiskiem czysto polskim, ich pojawienie się przypisywane jest przemianom społeczno-ekonomicznym lat dziewięćdziesiątych. Obecnie...www.oryginalnoscpodochrona.pl/dresiarze.html

Hipster - Slang | Miejski słownik slangu - Co to znaczy?

Hipster definicja słowa. Co to znaczy? Co to jest? Miejski słownik slangu i mowy potocznej.www.miejski.pl/slowo-Hipster

WIELKIE JOŁ / DOM RAPU / #NWJ

TEDE i Ekipa Wielkie Joł LIVE - TOUR_BULENCJE - kto gdzie kiedy Zapraszamy na koncerty Tede i Ekipy Wielkie Joł. Na scenie między innymi: Tede, Hill Records, Abel...wielkiejol.com/

ZABURZENIA OSOBOWOŚCI | Pedagogika, psychologia...

OSOBOWOŚĆ zintegrowana struktura cech przeżywania i zachowania jednostki, która wpływa na utrzymywanie relacji jednostki z otoczeniem (jest towww.nauki-spoleczne.info/zaburzenia-osobowosci