Masz pytanie?

Subkultura hip-hop - Zadane.pl

Hip-Hop'owcy Świat w dobie dzisiejszej dostępności do wszelkiej informacji jest pełen subkultur. Z wszystkich mi znanych postanowiłam wybrać kulturę Hip-Hop.zadane.pl/wypracowanie/Subkultura_hip_hop-43071

Subkultury máodzie * owe we wspó czesnej Polsce

muzyk hip hop. Subkultura Emo (foto – czáonkowie subkultury emo) Emo powstaáo jako reakcja na agresywny i materialistyczny styl *ycia ameryka skich raperów.www.wpsnz.uz.zgora.pl/pliki/prace_studentow/prace/Subkultury2.pdf

SUBKULTURY MŁODZIEŻOWE - strona główna :: Zespół...

SUBKULTURY MŁODZIEŻOWE SUBKULTURA to nieformalna grupa osób działająca według odrębnych wzorów i zasad postępowania. Jej członkowie nie przestrzegają...www.zsp2.edu.pl/download/materialy/szkolenia_rady/subkultury.ppt

Hipisi - subkultura, ideologia, charakterystyka

Subkultura hipisów powstała w Stanach Zjednoczonych w latach 60. XX wieku i była efektem szerokiego kryzysu kultury amerykańskiej, zimnowojennego napieszkola.pl/wos/hipisi-7119.html

Subkultury młodzieżowe - Zadane.pl

Subkultura (łac. Sub + cultura – podkultura) – wzory i normy obowiązujące w grupie będącej częścią większej zbiorowości, odmienne od przyjętych...zadane.pl/wypracowanie/Subkultury_mlodziezowe-32623

Subkultury młodzieżowe - Sciaga.pl

wstĘp 2 rozdziaŁ i czym sĄ subkultury 4 rozdziaŁ ii hipisi 9 1 historia powstania ruchu 9 2 idee hipisÓw 13 3 strÓj muzyka i narkotyki w Życiusciaga.pl/tekst/17445-18-subkultury_mlodziezowe

Subkultury młodzieżowe - Sciaga.pl

Bodaj najsłynniejszą w świecie subkulturą młodzieżową był ruch dzieci kwiatów zrodzony na początku lat sześćdziesiątych Potocznie nazywano ich hippisami Wsciaga.pl/tekst/4637-5-subkultury_mlodziezowe

Sataniści - subkultura, charakterystyka, ideologia

Subkultura satanistów może być rozpoznana dzięki stosowaniu bardzo specyficznej symboliki i czarnej odzieży. Jeśli chodzi o symbole, to najczęściej sąeszkola.pl/wos/satanisci-tzw-czciciele-szatana-7121.html

Emo | Subkultury młodzieżowe i ich rodzaje

Subkultura Emo to jedna z najmłodszych subkultur młodzieżowych i najbardziej rozwijającą się obecnie w świecie młodych ludzi . Termin Emo pojawił...www.oryginalnoscpodochrona.pl/emo.html

Dresiarze | Subkultury młodzieżowe i ich rodzaje

Dresiarze są zjawiskiem czysto polskim, ich pojawienie się przypisywane jest przemianom społeczno-ekonomicznym lat dziewięćdziesiątych. Obecnie...www.oryginalnoscpodochrona.pl/dresiarze.html