Masz pytanie?

Symbole przyczyny niepełnosprawności - O Nas

Przy kwalifikowaniu do znacznego, umiarkowanego i lekkiego stopnia niepełnosprawności bierze się pod uwagę zakres naruszenia sprawności organizmu …www.pzon-tychy.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=7:symbole-przyczyny-niep...

Symbole w orzeczeniu o niepełnosprawności

Symbole przyczyn niepełnosprawności. Symbole przyczyn niepełnosprawności w orzeczeniach o niepełnosprawności określone zostały w Rozporządzeniu Ministra...www.zakatek21.pl/forum/viewtopic.php?t=547

Symbole przyczyn niepełnosprawności - Instytucje...

Symbol przyczyny niepełnosprawności oznacza się następująco: 1) 01-U – upośledzenie umysłowe; 2) 02-P – choroby psychiczne; 3) 03-L – zaburzenia głosu...www.niepelnosprawni.gov.pl/status-osoby-niepelnosprawnej/instytucje-orzekajace-procedur/symbole...

Klasyfikacja stopni niepełnosprawności w orzecznictwie...

Klasyfikacja stopni niepełnosprawności w orzecznictwie pozarentowym. Orzecznictwo do celów pozarentowych prowadzone jest przez powiatowe i miejskie zespoły do...www.praca.ffm.pl/index.php?mod=1&p=2&srw=1&text=/2008/02/210208mb

Stopień niepełnosprawności - WSZYSTKO O NERWIAKU

Każdy z nas po operacji czy tez po Gamma Knife może się starać o przyznanie mu stopnia niepełnosprawności. Od razu zaznaczam,że nie ma to nic wspólnego z...www.nerwiak.fora.pl/font-color-green-stopien-niepelnosprawnosci,32/stopien-niepelnosprawnosci,4...

Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka z autyzmem

WItam Mam krótkie pytanie do tych rodziców, których dzieci z autyzmem mają orzeczenie o niepełnosprawności. Jaki symbol przyczyny wydania orzeczenia …www.dzieci.org.pl/forum/prawo-na-codzien/orzeczenie-o-niepelnosprawnosci-dziecka-z-autyzmem/

Zobacz temat - Orzeczenie o niepełnosprawności

No właśnie. Ja też czegoś tu nie rozumiem. Właśnie odebraliśmy zaświadczenie o niepełnosprawności dla Łukaszka. Zostało ono przyznane na 5 lat.www.zakatek21.pl/forum/printview.php?t=103&start=0

Orzeczenie o niepełnosprawności i stopniu...

Poprzednio wyjaśnialiśmy zawiłości obowiązującego w Polsce systemu orzekania o niepełnosprawności. Pokazaliśmy różnice pomiędzy orzecznictwem do celów...www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/82842

Orzekanie o niepełnosprawności - Centrum pomocy …

Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności pierwszorazowy*/powtórny*/ ze względu na zmianę stanu zdrowia* Nr sprawy.....forum.darzycia.pl/index.php?topic=527.500

Najczęściej zadawane pytania 2013 - - Strona główna -

20. Jak wygląda ubezwłasnowolnienie osób z niepełnosprawnością . Kuratora dla osoby z niepełnosprawnością nie należy mylić z opiekunem prawnym, …sikos.org.pl/?najczesciej-zadawane-pytania,174