Masz pytanie?

uprawnienia do ulg - bilety i opłaty - ZTM Warszawa

Zarząd Transportu Miejskiego Warszawa... Wykaz przysługujących uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawnościwww.ztm.waw.pl/?c=142&l=1

Zmiana rozporządzenia w sprawie orzekania o...

23 sierpnia 2003 weszło w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 (Dz.U.03.139.1328) w sprawie orzekania o...www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/4891

Umiarkowany stopień niepełnosprawności - forum.o2.pl

Przede wszystkim powinna się pani zapytać lekarza leczącego dziecko, czy stan jego zdrowia jest taki, że dziecko może starać się o stopień niepełnosprawności.forum.o2.pl/temat.php?id_p=5077842&start=90

Orzeczenie o niepełnosprawności narzuca obowiązki i daje...

System orzecznictwa o niepełnosprawności reguluje ustawa o rehabilitacji oraz rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 15 lipca 2003 w...prawo.rp.pl/artykul/761873.html?print=tak&p=0

ABIP - Biuletyn Informacji Publicznej

Podstawowe ulgi i uprawnienia dla osób niepełnosprawnych (stan prawny na dzień 01.08.2009) REHABILITACJA ZAWODOWA Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w...www.biuletyn.abip.pl/mzon_r_sl/index.php?komunikat=2425&parent=2424

Biuletyn Informacji Publicznej - Powiatu Pilskiego...

Zasady ubiegania się o orzeczenie o niepełnosprawności: Rodzic lub opiekun dziecka (przedstawiciel ustawowy) winien złożyć w Zespole następujące dokumenty:www.bip.powiat.pila.pl/jednostki_organizacyjne/powiatowy_zespol_do_spraw_orzeka/

VADEMECUM WIEDZY - Katalog pytań i odpowiedzi …

Pytanie do Pani Edyty Sieradzkiej Pani Edyto Naszemu pracownikowi dnia 15.03.2014r., skończyło się orzeczenie o niepełnosprawności z kodami 10-N, 05-R i 01-U...www.vademecumwiedzy.pl/?url=catalogue

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

więcej o Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza XIII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „SZTUKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”www.pfron.org.pl/

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie przypomina, że dnia 30 marca br. zakończył się nabór wniosków w ramach pilotażowego programu Aktywny Samorząd...www.mops.krakow.pl/

Dłużewska Małgorzata, 2010, Przyczyny i konsekwencje...

/p0001.djvu uniwersytet medyczny im. karola marcinkowskiego w poznaniu wydziaŁ nauk o zdrowiu zakŁad organizacji i zarzĄdzania dŁuŻewska maŁgorzata...www.wbc.poznan.pl/dlibra/plain-content?id=164023