Masz pytanie?

Zmiana rozporządzenia w sprawie orzekania o...

23 sierpnia 2003 weszło w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 (Dz.U.03.139.1328) w sprawie orzekania o...www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/4891

Co oznacza skrót 05-R na orzeczeniu? - Niepełnosprawni...

Skrót 05-R oznacza, że przyczyną niepełnosprawności jest upośledzenie narządu ruchu. Więcej na temat skrótów stosowanych na orzeczeniach znajdziesz tutaj:forum.gazeta.pl/forum/w,488,48995534,,Co_oznacza_skrot_05_R_na_orzeczeniu_.html?v=2

Umiarkowany stopień niepełnosprawności - forum.o2.pl

Przede wszystkim powinna się pani zapytać lekarza leczącego dziecko, czy stan jego zdrowia jest taki, że dziecko może starać się o stopień niepełnosprawności.forum.o2.pl/temat.php?id_p=5077842&start=90

ABIP - Biuletyn Informacji Publicznej

Podstawowe ulgi i uprawnienia dla osób niepełnosprawnych (stan prawny na dzień 01.08.2009) REHABILITACJA ZAWODOWA Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w...www.biuletyn.abip.pl/mzon_r_sl/index.php?komunikat=2425&parent=2424

Dłużewska Małgorzata, 2010, Przyczyny i konsekwencje...

/p0001.djvu uniwersytet medyczny im. karola marcinkowskiego w poznaniu wydziaŁ nauk o zdrowiu zakŁad organizacji i zarzĄdzania dŁuŻewska maŁgorzata...www.wbc.poznan.pl/dlibra/plain-content?id=164023

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

więcej o Ogłoszenie z dnia 22 maja 2015 r. osiemnastego konkursu o zlecenie realizacji zadań (w formie powierzenia) w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji...www.pfron.org.pl/

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie informuje, że środki finansowe przeznaczone na realizację zadania dotyczącego uczestnictwa w turnusie...www.mops.krakow.pl/

Gazeta.pl - Polska i świat - wiadomości | informacje...

Wojna na Ukrainie Szkoła w Doniecku. Dzieci inscenizują rozstrzelanie ukraińskich żołnierzy. ''To kasetowa mina...'' Eurowizja 2015 Eurowizji nie wygraliśmy...www.gazeta.pl/0,0.html?status=hp404

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach - Informacje

01 czerwca 2015 roku na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach odbędzie się Ogólnopolski Głos Profilaktyki. Ogólnopolski Głos Profilaktyki to...zspbenice.pl/

Wychowanie Komunikacyjne, Bezpieczna Droga Do Szkoły...

Wychowanie Komunikacyjne, Bezpieczna Droga Do Szkoły, Portal Edukacyjny, materiały pomocnicze, filmy instruktażowewychowaniekomunikacyjne.org/index.php?page=aktualnosci