Masz pytanie?

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności...

Powiatowy Zespół d.s. Orzekania o Niepełnosprawnoci w Jeleniej Górze, Stopień Niepełnosprawności, pzon, Orzekanie, niepełnosprawni Jelenia Góra, BIP...www.pzon-jeleniagora.pl/index.php?mod=sprawy23

Urząd Miasta Częstochowy - Orzecznictwo

Uwaga! Sporządzony informator nie stanowi źródła prawa. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz...www.czestochowa.pl/page/81,orzecznictwo-.html

ABIP - Biuletyn Informacji Publicznej

Podstawowe ulgi i uprawnienia dla osób niepełnosprawnych (stan prawny na dzień 01.08.2009) REHABILITACJA ZAWODOWA Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w...www.biuletyn.abip.pl/mzon_r_sl/index.php?komunikat=2425&parent=2424

Stopnie niepełnosprawności - gazetapodatnika.pl

Osoby, które przed wejściem w życie Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zaliczono...www.gazetapodatnika.pl/artykuly/stopnie_niepelnosprawnosci-a_2941.htm

Orzeczenie o niepełnosparwności - SLA/MND

10-N-05-R jest to symbol niepełnosprawności i oznacza uposledzenie narządu ruchu. Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej...mnd.pl/forum/index.php?topic=485.0

Pytania i odpowiedzi z zakresu wypełniania wniosku o...

Pytania i odpowiedzi z zakresu wypełniania wniosku o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych – WN-D obowiązującego od 01.01.2009 r. do 20...www.pfron.org.pl/pl/obsluga-dofinansowan-i/objasnienia-i-opracowan/921,Pytania-i-odpowiedzi-z-z...

Co nowego w prawie dla niepełnosprawnych ♥ Stowarzyszenie...

Nowe karty parkingowe. Wkrótce zaczną obowiązywać nowe zasady dotyczące kart parkingowych. Cała akcja przebiega pod hasłem „Uwalniamy koperty dla najbardziej...www.tecza-olawa.pl/co-nowego-w-prawie-dla-niepelnosprawnych

ZAŁĄCZNIK - KODY WYKORZYSTYWANE W DOKUMENTACH...

Poradnik: Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 2 świadczenie usług i praca jest wykonywana w siedzibie lub w miejscuwww.zus.pl/files/porad3z2005.pdf

MZK Starachowice Sp. z o.o.

UCHWAŁA Nr VI/17/2008 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie zasad systemu taryfowego oraz uprawnień do ulg i przejazdów …mzk-starachowice.pl/Default.aspx?site=rules

www.oke.gda.pl

W kolumnie „Dostosowanie warunków lub formy” należy wpisać odpowiedni symbol... ze względu na niepełnosprawności... przyczyny unieważnienia w...www.oke.gda.pl/plikiOKE/Sprawdzian/Załączniki/2016/2015_09_07_sprawdzian_zal_01-11.docx