Masz pytanie?

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2015.151.0001110,rozporzadzenie-ministra-gospodarki-pracy-i-polityk...

Podstawowe ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych...

REHABILITACJA ZAWODOWA Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w …opatow.pcpr.info/podstawowe-ulgi-i-uprawnienia-osob-niepelnosprawnych

2009.03.18 – symbole przyczyn niepełnosprawności...

Symbole przyczyn niepełnosprawności: 1. 01-U - upośledzenie umysłowe; 2. 02-P - choroby psychiczne; 3. 03-L - zaburzenia głosu, mowy i...www.stowarzyszenie-razem.org/wydarzenia/wydarzenia/2009.03.18-symbole-przyczyn-niepelnosprawnos...

Urząd Miasta Częstochowy - Orzecznictwo

Uwaga! Sporządzony informator nie stanowi źródła prawa. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz...www.czestochowa.pl/page/81,orzecznictwo-.html

Stopnie niepełnosprawności - gazetapodatnika.pl

Standardy dotyczące kwalifikowania do lekkiego stopnia niepełnosprawności określają kryteria naruszonej sprawności organizmu powodujące:www.gazetapodatnika.pl/artykuly/stopnie_niepelnosprawnosci-a_2941.htm

Pytania i odpowiedzi z zakresu wypełniania wniosku o...

1. Jakie warunki powinien spełniać pracodawca, aby mógł ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych? Zgodnie z art. 26 a ustawy...www.pfron.org.pl/pl/obsluga-dofinansowan-i/objasnienia-i-opracowan/921,Pytania-i-odpowiedzi-z-z...

ZAŁĄCZNIK - KODY WYKORZYSTYWANE W DOKUMENTACH...

Poradnik: Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 3 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na postawie art. 25 ust. 3b...www.zus.pl/files/porad3z2005.pdf

www.oke.gda.pl

... orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności... wpisać odpowiedni symbol... Przyczyny unieważnienia...www.oke.gda.pl/plikiOKE/Sprawdzian/Załączniki/2016/2015_09_07_sprawdzian_zal_01-11.docx

Odpowiedzi na pytania do ekspertów - Medycyna Pracy

Pytanie: Jestem po operacji serca w 2014r po operacji wróciłem do pracy zawodowej. Aktualnie zachodzi potrzeba profilaktycznego wszczepienia jakiegoś urządzenia ICD.www.medycynapracy-portal.pl/index.php/odpowiedzi-na-pytania-do-ekspertow

Portal Funduszy Europejskich - Ministerstwo Rozwoju

Dowiedz się więcej o Funduszach Europejskich Poznaj zasady działania Funduszy Zapoznaj się z prawem i...www.funduszeeuropejskie.gov.pl/