Masz pytanie?

Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawnościwww.niepelnosprawni.pl/ledge/x/4915

Zmiana rozporządzenia w sprawie orzekania o...

23 sierpnia 2003 weszło w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 (Dz.U.03.139.1328) w sprawie orzekania o...www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/4891

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2015.151.0001110,rozporzadzenie-ministra-gospodarki-pracy-i-polityk...

ABIP - Biuletyn Informacji Publicznej

Podstawowe ulgi i uprawnienia dla osób niepełnosprawnych (stan prawny na dzień 01.08.2009) REHABILITACJA ZAWODOWA Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w...www.biuletyn.abip.pl/mzon_r_sl/index.php?komunikat=2425&parent=2424

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności...

Powiatowy Zespół d.s. Orzekania o Niepełnosprawnoci w Jeleniej Górze, Stopień Niepełnosprawności, pzon, Orzekanie, niepełnosprawni Jelenia Góra, BIP...www.pzon-jeleniagora.pl/index.php?mod=sprawy23

Podstawowe ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie, PCPR Opatów... REHABILITACJA ZAWODOWA Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy …opatow.pcpr.info/podstawowe-ulgi-i-uprawnienia-osob-niepelnosprawnych

Urząd Miasta Częstochowy - Orzecznictwo

Oficjalny portal Urzędu Miasta Częstochowy... Wykaz publicznych szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Częstochowawww.czestochowa.pl/page/81,orzecznictwo-.html

Orzeczenie o niepełnosparwności - SLA/MND

10-N-05-R jest to symbol niepełnosprawności i oznacza uposledzenie narządu ruchu. Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej...mnd.pl/forum/index.php?topic=485.0

Stopień niepełnosprawności - Orzekanie o...

Stopnie niepełnosprawności. Powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności wydaje (w odniesieniu do osób, które ukończyły 16 rok życia) orzeczenia o...www.spes.org.pl/twoje-prawa/orzekanie-o-niepelnosprawnosci/stopien-niepelnosprawnosci

Stopnie niepełnosprawności - gazetapodatnika.pl

Standardy dotyczące kwalifikowania do lekkiego stopnia niepełnosprawności określają kryteria naruszonej sprawności organizmu powodujące:www.gazetapodatnika.pl/artykuly/stopnie_niepelnosprawnosci-a_2941.htm