Masz pytanie?

stat wyk 1 - Strona główna - dydaktyka.polsl.pl

Cel Zaznajomienie z podstawowymi metodami procesu badania statystycznego umo żliwiaj ącymi wykrywanie prawidłowo ści struktury, współzale żno ści i dynamiki...dydaktyka.polsl.pl/roz6/mwolny/Shared%20Documents/Statystyka/Repozytorium/stat_wyk_1.pdf

Jak obliczyć odchylenie standardowe? - stata.aula.pl

Jak obliczyć odchylenie standardowe? :: Statystyka tłumaczona metodą łopatologiczną = już prościej wytłumaczyć się nie da! Jeżeli masz problemy ze...stata.aula.pl/jak-obliczyc-odchylenie-standardowe/

Co to jest korelacja? - stata.aula.pl

Co to jest korelacja? Odpowiedź na pytanie co to jest korelacja zacznę od zadania pomocniczych pytań. Czy pomiędzy zarobkami a wydatkami na lody istnieje jakiś...stata.aula.pl/co-to-jest-korelacja/