Masz pytanie?

Szpital MSW w Łodzi

ZOZ MSW w Łodzi Szpital... 01/02/2017 Ogłoszenie o likwidacji dokumentów. SP ZOZ MSWiA w Łodzi uprzejmie informuje, że brakowaniem objęta będzie dokumentacja...https://www.zozmswlodz.pl/

Placówki medyczne MSWiA - Służba Zdrowia MSWiA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku: szpital: ul. Fabryczna 27 15-471 Białystokzoz.mswia.gov.pl/dz/placowki-medyczne-mswia/129,Placowki-medyczne-MSWiA.html

Konsultanci wojewódzcy - mp.pl

Konsultanci wojewódzcy. Bazy teleadresowe firm, instytucji i organizacji działających w ochronie zdrowia.www.mp.pl/bazy/teleadresy.php?kid=32&print=1