Masz pytanie?

Magiczne symbole - Siostry Służki

Świadomość ludzi dotycząca sekt i nowych ruchów religijnych, ich działalności i sposobów werbowania nowych wyznawców jest...www.mariowka.sluzki.opoka.org.pl/refl8.htm