Masz pytanie?

Czy w świadectwie pracy umieszcza się informację, że...

Czy w świadectwie pracy umieszcza się informację, że pracownik korzystał np. z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, ojcowskiego? Co należy wpisać w...https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/porada/czy-w-swiadectwie-pracy-umieszcza-sie-informacje-z/29...

Profesor.pl - publikacje nauczycieli, awans zawodowy...

Warszawa, 01 czerwca 2012 Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego Monika Lisowska Nauczyciel mianowanywww.profesor.pl/publikacja,25112,Sprawozdania,nauczyciel-dyplomowany-sprawozdanie-z-planu-rozwo...

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU …

1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Anna Jankowicz Okres …e-pedagogiczna.edu.pl/upload/file/nauczyciel/stazysta3.pdf

Ewaluacja wewnętrzna - Arkusze, ankiety, narzędzia …

List powitalny uczniów rozpoczynających naukę w szkole – diagnoza wstępna. Zgodnie z wymogami wprowadzanej reformy systemu edukacji, od roku szkolnego 2009/2010...https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/dokumenty/arkusze-ankiety-narzedzia-ewaluacyjne

Harmonogram działań awansowych - Awans zawodowy...

Harmonogram działań awansowych - Awans zawodowy - Informacje... Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni...www.kuratorium.waw.pl/pl/dyrektor-i-nauczyciel/awans-zawodowy/1946,Harmonogram-dzialan-awansowy...

Awans Zawodowy 2015 – Kuratorium Oświaty w …

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393...ko-gorzow.edu.pl/awans-zawodowy-2015/

PUBLIKACJE EDUKACYJNE

rok szkolny - 2009/2010. Opis i analiza działań podjętych w celu wyeliminowania dużej liczby zwolnień lekarskich z gimnastyki podstawowej i wytrzymałości...www.publikacje.edu.pl/archiwum.php?dzial=analiza

Kuratorium Oświaty w Katowicach – Kolejna witryna …

W dniu 13 czerwca 2017 r. została uruchomiona nowa strona internetowa Kuratorium Oświaty w Katowicach. Poprzednia wersja strony dostępna jest pod adresem http...kuratorium.katowice.pl/?page=BipKoPage&menuItemId=282

Konkurs Nauczyciel Roku 2017 | Tygodnik Społeczno...

NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH . już po raz 16.! Każda kolejna edycja Nauczyciela Roku to dla nas wielkie święto. Znów udało się nam przekonać grono osób, bez...www.glos.pl/nauczycielroku

Awans zawodowy nauczycieli już na nowych zasadach...

MEN wydał przepisy określające procedurę awansu zawodowego nauczycieli. Dostosowane zostały do nowych regulacji dotyczących funkcjonowania systemu...www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/awans-zawodowy-nauczycieli-juz-na-nowych-zasadach