Masz pytanie?

PEDAGOG SZKOLNY - zmiany w prawie

Praca pedagoga szkolnego : zadania i obowiązki, uregulowania prawne, pomoc materialna, pomoc psychologiczna, diagnoza,scenariusze zajęć, instytucje …pedagogszkolny.pl/viewpage.php?page_id=34

Ocena pracy nauczycieli - metody, procedura i stosowane...

Jej kopie umieszcza się w teczce akt osobowych nauczyciela.... a w przypadku braku takich możliwości - innego nauczyciela dyplomowanego lub mianowanego,...www.podkarpacie.znp.edu.pl/images/ocena_pracy_nauczycieli_podstawy_prawne_metody_procedura_stos...