Masz pytanie?

Ocena pracy nauczycieli - metody, procedura i stosowane...

Jej kopie umieszcza się w teczce akt osobowych nauczyciela.... a w przypadku braku takich możliwości - innego nauczyciela dyplomowanego lub mianowanego,...www.podkarpacie.znp.edu.pl/images/ocena_pracy_nauczycieli_podstawy_prawne_metody_procedura_stos...