Masz pytanie?

Egzamin na mianowanego 2014 - pytania i odpowiedzi - …

I. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach? Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się zaplanowane cele nauczania.www.45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=13428

PEDAGOG SZKOLNY - dostosowanie wymagań edukacyjnych w …

opinia poradni psychologiczno - pedagogicznej zobowiązuje nauczyciela do dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i …pedagogszkolny.pl/viewpage.php?page_id=71