Masz pytanie?

Termin siewu - Uprawy Ekologiczne

Termin siewu: Jęczmień jary jest mniej wrażliwy na opóźnienie terminu siewu niżinne zboża jare. Wczesny siew jęczmienia sprzyja zwiększeniu krzewistości...www.uprawyekologiczne.pl/697_Termin_siewu.html

Od terminu siewu ozimin zależą przyszłe plony - TVR

Pogoda sprzyja pracom polowym, a właśnie jest odpowiedni termin przygotowania pola do siewu zbóż ozimych. Jęczmień ozimy powinniśmy już siać ale na...www.tvr24.pl/wiadomosc-Od_terminu_siewu_ozimin_zaleza_przyszle_plony-970.html

Czas na siew owsa - TVR

Termin siewu owsa musi być przestrzegany. Każde jego opóźnienie powoduje zmniejszenie plonów poprzez spadek obsady wiech. Dlatego siewy trzeba wykonać …www.tvr24.pl/wiadomosc-Czas_na_siew_owsa-191.html

Rolnictwo - Portal rolny, Środki ochrony roślin, Telewizja...

Kiedy siać? Zboża jare powinno się wysiewać jak najwcześniej, gdy tylko warunki wilgotnościowe gleby pozwolą na jej uprawę. Dlatego optymalny termin ich siewu...www.agronews.com.pl/pl/4,1,7191,664,84,kiedy_siac.html

Dinaro | Danko

Odmiana charakteryzująca się wysokim i stabilnym plonowaniem w różnych warunkach glebowo – klimatycznych. Rośliny są krótkie ( ok. 90 cm ) o bardzo dobrej...danko.pl/odmiany/dinaro/

Motylkowe drobnonasienne ą ę - Uniwersytet Rolniczy w...

4 cd… Właściwo ści te oceniono w 5-stopniowej „szkolnej" skali, w której 5 oznacza ocen ębardzo dobr ą, 4 - dobrą, 3 - dostateczn ą, 2 - miern ą, 1...matrix.ur.krakow.pl/~bkulig/uprawa9.pdf

Metody uprawy marchwi- terminy - Uprawy Ekologiczne

Metody uprawy marchwi- terminy: Marchew uprawiana jest z siewu na płaskim gruncie lub na redlinach. Uprawiana też może być na zagonach w bardzo dużym...www.uprawyekologiczne.pl/168_Metody_uprawy_marchwi_terminy.html

Maestozo | Danko

Lider słabych gleb! Odmiana pszenżyta ozimego o tradycyjnej długości słomy. Bardzo wczesna – idealna na gleby słabe. Charakteryzuje się nadzwyczajną...danko.pl/odmiany/maestozo/

Lucerna z trawami - Aktualności - Strona 1 z 6

Mieszanki lucerny z trawami są źródłem wartościowej paszy objętościowej dla bydła. Stanowią dla gospodarstwa przez kilka lat stabilną bazę paszową w...www.podrb.pl/produkcja-rolnicza/produkcja-rolinna/1103.html

Syngenta: Problem owsa głuchego wciąż aktualny - Zboża

Gdzie występuje? W ostatnich latach obserwowane jest coraz większe nasilenie występowania owsa głuchego na terenie całego kraju. Problem dotyczy głównie zbóż...www.farmer.pl/produkcja-roslinna/zboza/syngenta-problem-owsa-gluchego-wciaz-aktualny,34145.html