Masz pytanie?

Michel de Montaigne, Próby, Próby. Księga pierwsza...

sam a sam -> sam na sam. Ee crepat -> Et crepat. bwiem -> bowiem. by ją sobie samą otwarła -> by ją sobie sama otwarła. ejicit -> elicit. Lic. de Offic.wolnelektury.pl/katalog/lektura/proby-ksiega-pierwsza.html