Masz pytanie?

WPROWADZENIE - ŻOŁNIERZE WYKLĘCI

Fotografia pośmiertna ppor. Stanisława Kuchciewicza „Wiktora” wykonana najprawdopodobniej na terenie więzienia na Zamku w Lublinie w lutym 1953 r.podziemiezbrojne.blox.pl/html