Masz pytanie?

Czas pracy kierowcy 2016 • Jak naliczać przerwy i...

Stosowanie się kierowców do wytycznych normujących czas pracy kierowcy oraz robienie przerw w czasie jazdy służy zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkich...www.czas-pracy-kierowcy.pl/

Tygodniowy czas pracy pracownika (art. 131) - Czas pracy...

2016-07-21 · Tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym.kadry.infor.pl/kodeks-pracy/czas-pracy/684440,Tygodniowy-czas-pracy-pracownika-art-131.html

a) siedzib - Czas pracy kierowcy 2016

2. Rozkłady czasu pracy kierowcy wykonującego przewóz regularny osób s ą ustalane na okresy nie krótsze ni Ŝ 2 tygodnie, z zastrze Ŝeniem art.www.czas-pracy-kierowcy.pl/files/ustawa-czas-pracy-kierowcow-16-kwietnia-2004.pdf

Ustawa o czasie pracy kierowcy | Na Osi

Stosowanie się kierowców do wytycznych normujących czas pracy kierowcy oraz robienie przerw w czasie jazdy służy zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkich...naosi.pl/ustawa-o-czasie-pracy-kierowcy/

Książka - Czas pracy kierowców. Procedury, rozliczenia, wzory.

Książka - Czas pracy kierowców. Procedury, rozliczenia, wzory. Doskonała pozycja obejmująca zagadnienia związane z czasem pracy kierowcy, obsługą tachografu itp.www.tachografcyfrowy.com/czas-pracy-kierowcy/51-ksiazka-czas-pracy-kierowcow-rozliczenia-wzory....

Transport krajowy i międzynarodowy TIR, ADN, …

Transport krajowy i międzynarodowy TIR, ADN, AETR,CMR,DMC, czas pracy kierowcy - ściąga drukujsciaga.pl/tekst/70689-71-transport_krajowy_i_miedzynarodowy_tir_adn_aetr_cmr_dmc_czas_pracy_kie...

Prawo transportowe | Czas pracy kierowcow

Ustawa o czasie pracy kierowców z dnia 16 kwietnia 2004 r. określa zasady organizacji pracy kierowców wykonujących przewóz osób i rzeczy zatrudnionych na...www.czaspracykierowcow.com/

Czas pracy kierowców - poradnik - NET POLSKA

Czas pracy kierowcy - poradnik. Opis i zakres stosowania ustawy, co to są przerwy a czym jest dyżur, jak za to płacić ? Systemy czasu pracy, ewidencja, itp.www.netpolska.com/informacje-transportowe/czas-pracy-kierowcy-poradnik-pracodawcy.html

etransport.pl - Forum - Czas pracy kierowcy TIRa.

Czas pracy kierowców w PL i UE. Poniżej przedstawiono podstawowe normy czasu pracy kierowców w Unii Europejskiej w oparciu o normy określone w rozporządzeniu...etransport.pl/forum9228.0.html

Czas pracy kierowców - problemy w praktyce - e-PODATNIK

Każdy pracodawca powinien pamiętać, że czas pracy kierowcy obejmuje nie tylko czas, w którym pracownik kieruje pojazdem. Wlicza się do niego także m.in...www.e-podatnik.pl/artykul/doradca_podatnika/9011/Czas_pracy_kierowcow_problemy_w_praktyce.html