Masz pytanie?

Strona główna - Migam

W Polsce żyje 470 tysięcy osób niesłyszących. Chcąc ułatwić ich życie uruchomiliśmy usługę tłumacza zdalnego i opracowujemy KinecTranslator.migam.org/

Rodzaje grup społecznych i ich charakterystyka

1 ze względu na sposób zorganizowania grupy formalne cechy grup formalnych posiadają ściśle określona sformalizowane strukturęwww.wosna5.pl/rodzaje_grup_spolecznych_i_ich_charakterystyka

3. Karmienie piersią a więź uczuciowa matka-dziecko

Znaczenie sutka w reprodukcji człowieka . ZNACZENIE SUTKA W REPRODUKCJI CZŁOWIEKA. 1. Sutek jako narząd odżywczy. Akt karmienia piersią Wielkość laktacjiwww.karmienie-piersia.win.pl/publikacje/tekst/23

Błąd połączenia z bazą danych

Błąd łączenia się z bazą danych... Błąd łączenia się z bazą danychmigam.pl/

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem "Odzyskać Więzi...

4. Protokół DAN! Niniejsze tłumaczenie jest tłumaczeniem amatorskim i służy do celów informacyjnych. Niektóre terminy medyczne podane są w jęz.www.autyzmpomoc.org/2012-02-05-19-19-36/chelatacja.html

Nauki społeczne. Studia na kierunkach jak: politologia...

Czym w ogóle są nauki społeczne i dlaczego warto je nadal studiować? Mówiąc w największym skrócie: jest to grupa dziedzin traktujących o społeczeństwie...www.studia.net/nauki-spoleczne

Psychologia.net.pl - portal psychologiczny

Żyjemy w otoczeniu rodziny, przyjaciół, znajomych, ludzi mijanych na ulicach. Życie publiczne, zawodowe, osobiste w ogromnej mierze zależy od oddziaływania...psychologia.net.pl/artykul.php?level=254

CELTOWIE

Celtowie, w okresie swojej szczytowej ekspansji, zajmowali ogromny obszar rozciągający się od terenów dzisiejszej Hiszpanii na zachodzie, po ziemie...www.celtowie2004.republika.pl/texts/spoleczenstwo.htm

Anoreksja – typy, objawy psychologiczne, czynniki ryzyka...

Anoreksja jest zaburzeniem psychicznym, w którym na plan pierwszy wysuwają się objawy somatyczne. Poniżej proponuję trochę inne spojrzenie na problem...www.psychiatria.pl/artykul/anoreksja-typy-objawy-psychologiczne-czynniki-ryzyka-etiologia-lecze...

WIEDZAinfo - Otwarty Uniwersytet Ekonomiczny - Społeczne...

Wykład stanowi próbę wskazania zarówno rodzaju treści, charakteru jak i sposobów rozwiązywania wybranych, moich zdaniem ważnych, społecznych i kulturowych...www.wiedzainfo.pl/wyklady/1311/spoleczne_problemy_przejec_i_fuzji_przedsiebiorstw.html