Masz pytanie?

Fundacja Porozumienia Społecznego i Integracji Impuls...

Fundacja Porozumienia Społecznego i Integracji „Impuls” w Szczecinie www.impuls.szczecin.pl KRS 0000293929 REGON 320440441 NIP 8522521937. …mediacje.szczecin.pl/

Patologie społeczne - WOS (Wiedza o Społeczeństwie) na...

Patologie społeczne to zachowania, które zakłócają równowagę społeczną. Patologia to nieprzestrzeganie ogólnie przyjętych norm i wartości.www.wosna5.pl/patologie_spoleczne

Rodzaje grup społecznych i ich charakterystyka

1 ze względu na sposób zorganizowania grupy formalne cechy grup formalnych posiadają ściśle określona sformalizowane strukturęwww.wosna5.pl/rodzaje_grup_spolecznych_i_ich_charakterystyka

Konferencja - Tęcza serc

Konferencja . Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie "Tęcza Serc" w dniu 15 października 2008 roku w kooperacji z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej...www.teczaserc.pl/u7kor_konferencja_dziecko_z_zespolem_zaburzenia_wiezi.htm

SYNDROM DYSFUNKCYJNEGO DZIECIŃSTWA

Instytut Systemowej Profilaktyki i Promocji Społecznej... SYNDROM DYSFUNKCYJNEGO DZIECIŃSTWA (SDD) (wybrane fragmenty książki 'Życie w …ispips.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=35&Itemid=49

Zastosowanie Dekalogu do dzisiejszego życia społecznego

Michał Wojciechowski Zastosowanie Dekalogu do dzisiejszego życia społecznego. Wprowadzenie. Dziesięć przykazań Bożych (Wj 20,1-17; Pwt 5,6-20) 1 to jeden z...www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TB/dekalog_zspoleczne.html

SOCJOLOGIA WYCHOWANIA, EDUKACJI I OŚWIATY | …

1.Socjologia wychowania jako jeden z najlepiej i najbardziej rozwiniętych działów socjologii ogólnej. 2. Zakres socjologii wychowania . SOCJOLOGIA WYCHOWANIA, …www.nauki-spoleczne.info/socjologia-wychowania-edukacji-i-oswiaty

Patologie społeczne - Irena Pospiszyl - IBUK - już od 4...

Patologie społeczne, Irena Pospiszyl - 4,92. Interdyscyplinarny podręcznik przedstawia patologie, stereotypy i uprzedzenia oraz mawia takie zjawiska społeczne jak...www.ibuk.pl/fiszka/608/patologie-spoleczne.html

Historia - Informacje ogólne - Urząd Gminy Leśna Podlaska

Historia - Informacje ogólne - Samorządowy Portal Internetowy Gminy Leśna Podlaskawww.lesnapodlaska.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&sub=8&menu=48&strona=1

Rola metod ilościowych w badaniach społecznych - WIEDZAinfo

Od najdawniejszych czasów człowiek interesował się światem w którym żyje, a czynił to, zarówno z czystej ciekawości jak też i po to aby ułatwiać i...www.wiedzainfo.pl/wyklady/131/rola_metod_ilosciowych_w_badaniach_spolecznych.html