Masz pytanie?

Ułamki zwykłe

Ułamki zwykłe. W życiu codziennym często znajdujemy się w sytuacji, gdy musimy jakąś całość podzielić na części. Wtedy to każdą z tych części możemy...www.math.edu.pl/ulamki-zwykle

Program nauczania dla klasy 4. - Sciaga.pl

ęWymagania programowe z matematyki dla klasy czwartej Wymagania konieczne na stopień dopuszczający Liczby i działania 1 Rachunki pamięciowe dodawanie isciaga.pl/tekst/72246-73-program_nauczania_dla_klasy_4/strona/pokaz_wszystkie

Dodawanie ułamków o różnych mianownikach + …

pole kwadratu, ułamki dziesiętne sprawdzian, ułamki dziesiętne, pole rombu, tabliczka mnożenia dla dzieci, kolejnosc dzialan, reszta z dzielenia, ułamki zwykłe...www.matzoo.pl/klasa5/dodawanie-ulamkow-o-roznych-mianownikach_27_135.html

Wpisz ułamki rosnąco + zadania online Matematyka dla...

ułamki zadania. podstawy ułamków, ułamki zwykłe, ułamki dla początkujących, ułamki dla dzieci Ułamki zwykłe: podział całości na równe części (zginanie,www.matzoo.pl/klasa4/wpisz-ulamki-rosnaco_21_75.html

Zestaw prac klasowych z matematyki dla klasy VI został...

Lp. Uczeń potrafi: Numer zadania. 1. Zaznaczać liczby całkowite na osi liczbowej. 2. 2. Dodawać i odejmować liczby całkowite. 1,5,6,7. 3. Mnożyć i dzielić...www.grabowiec.edu.pl/strony_nauczycieli/mar/sp_6.htm

Testy matematyczne - szkoła podstawowa

Testy matematyczne - poziom edukacyjny: szkoła podstawowa. logowanie. MATH.EDU.PL arytmetyka algebra geometria analizawww.math.edu.pl/testy-sp

Ocenianie kształtujące na lekcjach matematyki

SCENARIUSZ LEKCJI MATEMATYKI. Temat lekcji: PORÓWNYWANIE UŁAMKÓW ZWYKŁYCH. Wiadomości i umiejętności ucznia konieczne do realizacji tematu:www.45minut.pl/publikacje/18587/

ZADANIA POWTÓRZENIOWE DLA KLASY VI. - Profesor.pl

4.Ułamki zwykłe 1. Dobierz jednostkę i zaznacz na osi liczbowej: 5 1, 10 4, 2 1, 5 9, 1 5 2, 10 18 2. Uzupełnij: 2 1 = 4 = 8, 2 3 1 = 2www.profesor.pl/mat/pd3/pd3_a_jamroz_031127.pdf

Profesor.pl - publikacje nauczycieli, awans zawodowy...

Profesor.pl - serwis edukacyjny dla uczniów i nauczycieli. W serwisie m.in.: katalog, baza korepetycji, ćwiczenia, testy, egzamin, matura, wypracowania, forum...www.profesor.pl/publikacja,25106,Program-nauczania,Program-kola-matematycznego-Ciekawa-matematy...

Odejmowanie pisemne liczb czterocyfrowych + BATMAT...

Działania na liczbach wymiernych. Porównywanie liczb wymiernych; zaznaczanie ich na osi liczbowej. Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb wymiernych.www.batmat.pl/gim1/odejmowanie-pisemne-liczb-czterocyfrowych_1_1010