Masz pytanie?

Uchwały rady pedagogicznej dotyczące klasyfikacji rocznej...

Aktualności Uchwały rady pedagogicznej dotyczące klasyfikacji rocznej i końcowej 04.06.2008. W skład dokumentacji przebiegu nauczania wchodzą uchwały rady...oswiataiprawo.pl/aktualnosci/uchwaly-rady-pedagogicznej-dotyczace-klasyfikacji-rocznej-i-koncow...

Zarządzanie placówką - Statuty, koncepcje pracy, uchwały

Uchwała w sprawie wyników rocznej klasyfikacji uczniów. Wzór dokumentu „Uchwała w sprawie wyników rocznej klasyfikacji uczniów” jest propozycją dla...www.nadzor-pedagogiczny.pl/dokumenty/statuty-koncepcje-pracy-uchwaly

WIRTUALNE LABORATORIA - sukces innowacji!

Innowacja - wzory dokumentów . Zgodnie z wcześniejszymi informacjami publikujemy komplet dokumentów niezbędnych do zgłoszenia innowacji pedagogicznej...www.laboratoria.wsl.com.pl/index.php?go=news&n_id=61

www.sp11.edu.lodz.pl

Uchwały Rady Pedagogicznej. Uchwała nr 43/2009. Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 11 im Marii Kownackiej w Łodzi.... Ustala się wzór wniosku,...www.sp11.edu.lodz.pl/obrazki/ap.doc

Forum OSKKO

DBFO Dzielnicowe Biuro Finansów Praga Północ m.st. Warszawyoskko.edu.pl/forum/watek.php?w=31003

MZK Starachowice Sp. z o.o.

UCHWAŁA Nr VI/17/2008 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie zasad systemu taryfowego oraz uprawnień do ulg i przejazdów …www.mzk-starachowice.pl/Default.aspx?site=rules

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I …

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówkiwww.frysztak.pl/oswiata/aktualnosci/prowadzenie_dokumentacji_przebiegu_nauczania.pdf

Ustawa o systemie oświaty, Stan na 01-09-2012

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010) ogłoszono dnia 21 grudnia 2015 r.www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2012&qplikid=1

Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. | Ulgi biletowe

Uchwała nr VIII/110/15 Rady Miasta Opole w sprawie uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego w granicach...www.mzkopole.pl/ulgi-biletowe/

Forum OSKKO

Strona Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzesku,oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=37933