Masz pytanie?

Forum OSKKO

10.06.2016 · sstan 22-06-2011 00:46:17 [#15] "ja uważam, że powinna być uchwała, tym bardziej, że wyrażanie opinii w sprawie wniosków dyr. o …oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=46006

Opinia rady pedagogicznej dotycząca oceny pracy …

Rada Pedagogiczna Publicznego Gimnazjum na posiedzeniu w dniu 3 11 2010 pozytywnie zaopiniowała pracę dyrektor szkoły mgr Aqnny Kowalskiej Nauczycielsciaga.pl/tekst/134516-135-opinia-rady-pedagogicznej-dotyczaca-oceny-pracy-dyrektora-gimnazjum

Statut przedszkola | Kolorowe Przedszkole Nr 86

ul. Dywizjonu 303 nr 27. 80-342 Gdańsk – Zaspa. 557 32 35, Regon 190575322. STATUT PRZEDSZKOLA NR 86 W GDAŃSKU. TEKST JEDNOLITY Przyjęty Uchwałą Rady...przedszkole86.pl/?page_id=4487

Forum OSKKO

dorota s p 19-01-2006 11:14:49 [#01] Do Rady Pedagogicznej wpłynęło pismo z kuratorium z prośbą o przedstawienie na piśmie opinii o pracy dyrektora w związku z...oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13982

Procedura postępowania w procesie oceny pracy …

Procedura postępowania w procesie oceny pracy dyrektorów Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Zespołów Szkół prowadzonych przez Gminę Lubiszyn.lubiszyn.pl/asp/pliki/aktualnosci/procedura_-_karta_oceny_pracy.pdf

W jakim trybie powinno się odbyć opiniowanie pracy...

W jakim trybie powinno się odbyć opiniowanie pracy dyrektora przez radę pedagogiczną (w placówce nie powołano rady szkoły)? Czy opinia powinna być...www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/w-jakim-trybie-powinno-sie-odbyc-opiniowanie-pracy-dyre...

Wzory dokumentów - Portal edukacyjny EDURADA.PL

Zarządzanie szkołą wymaga płynnego posługiwania się odpowiednimi wzorcami dokumentów, których cechą charakterystyczną jest po pierwsze zgodność z...www.edurada.pl/wzory-dokumentow/

Tablica ogłoszeń - sp6.lublin.pl

Informacja o dobrowolnym ubezpieczeniu uczniów Uchwałą nr 8/2015/2016 Rady Rodziców z dnia 21.06.2016...www.sp6.lublin.pl/ogloszenia.htm

Solidarność KSOiW - Wiadomości KSOiW

Prezydium KSOiW opracowało podstawowe problemy, które należy poruszyć podczas prac Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników o światy.https://www.solidarnosc.org.pl/oswiata/index.php?lang=pl

- DBFO Praga Północ m.st. Warszawy

DBFO Dzielnicowe Biuro Finansów Praga Północ m.st. Warszawywww.dbfopraga-pn.waw.pl/aktualnosci