Masz pytanie?

Uchwały rady pedagogicznej dotyczące klasyfikacji rocznej...

Aktualności Uchwały rady pedagogicznej dotyczące klasyfikacji rocznej i końcowej 04.06.2008. W skład dokumentacji przebiegu nauczania wchodzą uchwały rady...oswiataiprawo.pl/aktualnosci/uchwaly-rady-pedagogicznej-dotyczace-klasyfikacji-rocznej-i-koncow...

Forum OSKKO

Jacek W 21-05-2005 19:30:23 [#03] Zobacz tu: http://www.oskko.edu.pl/forum/thread.php?t=8580&fs=0&st=0. Zatwierdza się wyniki …oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=10458

Forum OSKKO

dorota s p 19-01-2006 11:14:49 [#01] Do Rady Pedagogicznej wpłynęło pismo z kuratorium z prośbą o przedstawienie na piśmie opinii o pracy dyrektora w związku z...oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13982

Statut Szkoły Podstawowej nr 4 im. Haliny Rudnickiej

Uchwała nr 12/2008/09. Rady Pedagogicznej. Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 w Mławie. z dnia 11.02.2009r. w sprawie uchwalenia jednolitego tekstuwww.zpo2.mlawa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=24

DARMOWE WZORY PISM

Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na edukację domową. miejscowość, dnia 30.05.2010 r. Imię i mazwisko. adres. kod miejscowość. tel.: DYREKCJA SZKOŁY …www.darmowe-wzory-pism.pl/

Czytaj Archiwum - dyrektorprzedszkola.pl

Podsumowanie półrocznej pracy przedszkola w zakresie działań wynikających z realizacji programów spójnych z koncepcją pracy przedszkolawww.dyrektorprzedszkola.pl/archiwum-czasopisma.html

Czytaj Archiwum - doradcadyrektora.pl

Bezpieczeństwo kontrolowane. Odpowiedzialność dyrektora za zapewnienie bezpieczeństwa w placówce na wypadek kontroli; Usportowienie wf-u – rozmowa z …www.doradcadyrektora.pl/archiwum-czasopisma.html

„AGROBIESZCZADY 2016” za nami! - spropczyce.pl

30 lipca br. zorganizowano jednodniowy wyjazd przedstawicieli Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego oraz Pań z Kół Gospodyń Wiejskich z Broniszowa i Szkodnej, na …spropczyce.pl/page/show/986,-agrobieszczady-2016-za-nami-

- DBFO Praga Północ m.st. Warszawy

DBFO Dzielnicowe Biuro Finansów Praga Północ m.st. Warszawywww.dbfopraga-pn.waw.pl/aktualnosci

Ustawa o systemie oświaty, Stan na 01-09-2012

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010) ogłoszono dnia 21 grudnia 2015 r.www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2012&qplikid=1