Masz pytanie?

Opinia rady pedagogicznej o pracy dyrektora - Oświata i Prawo

PYTANIE. Czy dyrektor może prowadzić radę pedagogiczną, na której wystawiana jest opinia o pracy dyrektora, a do tego liczyć głosy za lub przeciw przyjęciu...oswiataiprawo.pl/porady/opinia-rady-pedagogicznej-o-pracy-dyrektora/

Forum OSKKO

Rada Pedagogiczna Publicznego Gimnazjum na posiedzeniu w dniu 3 11 2010 pozytywnie zaopiniowała pracę dyrektor szkoły mgr Aqnny Kowalskiej Nauczycieloskko.edu.pl/forum/watek.php?w=46006

Forum OSKKO

NOWE, poszerzone wydanie. Stan prawny - 2016 r. Materiały wysyłane e-mailem. Pliki zapisane w formacie doc. oraz pdf. Do prawidłowego funkcjonowania w przedszkolu...oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=31003

Porzadek posiedzenia klasyfikacyjnego - pspkowala.pl

porzĄdek obrad klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej publicznej szkoŁy podstawowej im. janusza korczaka w kowali. w dniu 22 stycznia 2014www.pspkowala.pl/?page_id=3041

Ustawa o systemie oświaty, Stan na 01-09-2012

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60) ogłoszono dnia 2 grudnia 2016 r.www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2012&qplikid=1

PLANY NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2016/2017

Pobierz najlepsze plany nadzoru na rok 2016/2017 dostępne w interneciewww.nadzor-pedagogiczny.pl/plany-nadzoru

Nadzór Pedagogiczny

Nadzór pedagogiczny - Pierwszy portal z gotową dokumentacją dla dyrektorów szkółwww.nadzor-pedagogiczny.pl/

Ocena pracy nauczycieli - metody, procedura i stosowane...

Wzór zawiera również pouczenie o... przedstawiciel rady pedagogicznej,... (uchwała Nr VII/48/03 Rady Miejskiej w Warce z dnia 16 kwietnia 2003...www.podkarpacie.znp.edu.pl/images/ocena_pracy_nauczyciela_procedura_i_stosowane_kryteria_luty_2...

Dla Kandydatów - Gimnazjum Nr 42 w Warszawie

Gimnazjum nr 42 powstało w 1999 roku na bazie Szkoły Podstawowej nr 164. Tradycję szkoły tworzymy poprzez: Obozy integracyjne klas pierwszychwww.twardagim.edu.pl/index.php?idstr=4

Komunikaty - ZNP ZG Zarząd Okręgu Pomorskiego

Informuje , że w dniu 7 listopada br. na wniosek Prezesa Okręgu zarząd okręgu pomorskiego dokonał rozszerzenia składu osobowego członków ciał statutowych...www.pomorskie.znp.edu.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=...