Masz pytanie?

Regulamin Rady Pedagogicznej - Biuletyn Informacji...

BIP Miasta Krakowa - Regulamin Rady Pedagogicznej... Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r., Dz. U. Nr...www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=12954

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ - mp9.zyrardow.pl

Uchwała Nr 21/2011/2012. Rady Pedagogicznej. Miejskiego Przedszkola nr 9 w Żyrardowie. z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia . Regulaminu Rady Pedagogicznej.www.mp9.zyrardow.pl/plik,75,regulamin-rady-pedagogicznej-2012-doc.doc

Biuletyn Informacji Publicznej - Publiczne Gimnazjum nr 1...

Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II... Kontakt. TEL.: 22 777 62 10 centrala. TEL.: 22 777 6221 sekretariat szkołyzabkig1.biposwiata.pl/wiadomosci/905/lista/uchwaly_rady_pedagogicznej

Kompetencje Rady Pedagogicznej - Oddział ZNP Nidzica

KOMPETENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ I TRYB ICH WYPEŁNIANIA Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: ORGANIZACJĘ PRACY szkoły lub placówki, …znp.nidzica.pl/aktualnosci/Prezentacja-rada-pedagogiczna-kalbornia2013.pps

Obrady rady pedagogicznej

Rada pedagogiczna jest organem współzarządzającym szkołą, o bardzo licznych kompetencjach. Ustalenia i uchwały podejmowane przez radę pedagogiczną regulują...www.eksperciwoswiacie.pl/dla-dyrektorow/szkoly/prawo-szkoly/art,66,obrady-rady-pedagogicznej.ht...

Regulamin Rady Pedagogicznej - sp4siedlce.info

Regulamin, kompetencje i zadania Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach 1. Regulamin Rady . Pedagogicznejwww.sp4siedlce.info/Regulamin/rrp-sp4.pdf

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Podstawa prawna: Art. …

1 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Zespołu Szkół Publicznych Suminie. § 1. Podstawa prawna: Rada Pedagogiczna działa na podstawie Art. 40-43 Ustawy o …www.zspsumin.pl/dokumenty/pdf/regulamin_rady_pedagogicznej.pdf

Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie ustalenia sposobu...

Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie ustalenia sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznegowww.iwspo.pl/dokument/uchwala-rady-pedagogicznej-w-sprawie-ustalenia-sposobu-wykorzystania-wyni...

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEGO …

RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 17 W TARNOWIE. Na podstawie:... 2.Uchwała nowelizująca wymienia uchylane ,...pp17.edunet.tarnow.pl/res/PP_17/regulamin_rady_pedagogicznej.doc

Szkoła Podstawowa nr 182 - Protokoły z posiedzeń rady...

Szkoła Podstawowa nr 182 im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” w Łodzi . ul. Łanowa 16, 91-103 Łódź . tel.: 42 652-85-17 . fax: 42 640-58-66 . e-mail do dyrektora szkoły:www.sp182.y0.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=197&Itemid=90