Masz pytanie?

Regulamin Rady Pedagogicznej - Biuletyn Informacji...

BIP Miasta Krakowa - Regulamin Rady Pedagogicznej... Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r., Dz. U. Nr...www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=12954

uchwały rady pedagogicznej • PortalOswiatowy.pl

Wszystkie dokumenty zawierające słowo kluczowe „uchwały rady pedagogicznej” Porady. Anonimizacja danych uczniów w uchwałach rady pedagogicznej [21.01.2015]www.portaloswiatowy.pl/keywords/uchwaly-rady-pedagogicznej

Wzór uchwały rady pedagogicznej w sprawie wyników...

Praktyczne porady, narzędzia i wzory dokumentów dla szkół i przedszkoli. Kadry i płace, zarządzanie, nadzór pedagogiczny, bezpieczeństwo uczniów, wychowanie...www.portaloswiatowy.pl/wzory-dokumentow/wzor-uchwaly-rady-pedagogicznej-w-sprawie-wynikow-srodr...

Obrady rady pedagogicznej

Rada pedagogiczna jest organem współzarządzającym szkołą, o bardzo licznych kompetencjach. Ustalenia i uchwały podejmowane przez radę pedagogiczną …www.eksperciwoswiacie.pl/dla-dyrektorow/szkoly/prawo-szkoly/art,66,obrady-rady-pedagogicznej.ht...

Urząd Miasta Kobyłka - Akty prawne - Uchwały Rady Miasta...

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XLIII/449/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego...kobylka.bipgmina.pl/wiadomosci/4950/lista/uchwaly_rady_miejskiej

Uczeń zdaje egzamin poprawkowy w... - Nadzór pedagogiczny

Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Ad. 1Podstawą wpisu o klasyfikowaniu, promowaniu lub ukończeniu przez ucznia szkoły jest uchwała rady pedagogicznej, …www.nadzor-pedagogiczny.pl/porada/uczen-zdaje-egzamin-poprawkowy-w-sierpniu-w-zwiazk/319

Uchwały Rady Powiatu - Biuletyn Informacji Publicznej...

Uchwała Nr XXXI/93/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/7/99 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 marca 1999 …bip.powiat.kielce.pl/index.php?go=3&id_k=86

Uchwały Rady Powiatu - Biuletyn Informacji Publicznej...

lp. numer uchwaŁy . data uchwaŁy . tytuŁ uchwaŁy . termin wejŚcia . w . Życie . data przekazania do wykonania . uwagi. i sesja rady powiatu - 27 listopada 2014 rokuwww.bip.powiataleksandrowski.akcessnet.net/index.php?idg=2&id=184&x=28&y=32

Uchwałą Rady Miasta Płocka NR 636/XXXVII/2013 z dnia 27...

UCHWAŁA NR 636/XXXVII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 27 sierpnia 2013 roku. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli...www.bip.ump.pl/index.php?show_cat=h4F7KFrA

Uchwały Rady Rodziców (Gimnazjum nr 1 w Raszynie)

Poniżej znajdują się treści uchwał Rady Rodziców.Rok 2014/2015 Uchwala nr 9/2014z dnia 09.10.2014w sprawie dofinansowania wyjazdu integracyjnego...gimnazjum.raszyn.pl/?p=szkola:RadaRodzicow:uchwaly