Masz pytanie?

Regulamin Rady Pedagogicznej - Biuletyn Informacji...

BIP Miasta Krakowa - Regulamin Rady Pedagogicznej... Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r., Dz. U. Nr...www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=12954

Opinia rady pedagogicznej o pracy dyrektora - Oświata …

PYTANIE. Czy dyrektor może prowadzić radę pedagogiczną, na której wystawiana jest opinia o pracy dyrektora, a do tego liczyć głosy za lub przeciw przyjęciu...oswiataiprawo.pl/porady/opinia-rady-pedagogicznej-o-pracy-dyrektora/

Dane kontaktowe Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej …

Nie daj się zrobić w słupa Dane kontaktowe Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 24 Utworzono: poniedziałek, 05, wrzesień 2016 07:36www.wilanow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3122:dane-kontaktowe-poradn...

Opinia rady pedagogicznej dotycząca oceny pracy …

Rada Pedagogiczna Publicznego Gimnazjum na posiedzeniu w dniu 3 11 2010 pozytywnie zaopiniowała pracę dyrektor szkoły mgr Aqnny Kowalskiej Nauczycielsciaga.pl/tekst/134516-135-opinia-rady-pedagogicznej-dotyczaca-oceny-pracy-dyrektora-gimnazjum

Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst ogłoszony: D20042572.pdf: Tekst ujednolicony: D20042572Lj.pdf: Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu: Data ogłoszenia: 2004-12-02: Data wydania:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20042562572

Pedagogika. Studia przez Internet - E-learning - …

Wybrane zarządzenia Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie; Wybrane uchwały Senatu Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. …www.wspkorczak.eu/

Warszawa, ul. Świętokrzyska 18A, tel. 22 826-99-86, e …

W poradni przyjmowane są dzieci i młodzież w wieku od urodzenia do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, uczęszczające do placówek znajdujących się w rejonie...www.ppp1.waw.pl/

Tryb uchwalenia programu wychowawczego szkoły oraz...

Pytanie: Jaki jest właściwy tryb uchwalenia programu wychowawczego szkoły oraz szkolnego programu profilaktyki? Z Ustawy o systemie oświaty (art. 54.2) wynika...oswiataiprawo.pl/porady/tryb-uchwalenia-programu-wychowawczego-szkoly-oraz-szkolnego-programu-p...

Gmina Dopiewo

Gmina Dopiewo - strona oficjalna pod adresem www.dopiewo.plhttps://www.dopiewo.pl/

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 330...

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 330, SP330, szkoła podstawowa Warszawa, szkoła podstawowa w Warszawie, szkoła Ursynów, szkoła na Ursynowie...www.sp330.waw.pl/