Masz pytanie?

Uchwały Rady Pedagogicznej - sp5.krasnik.pl

Joomla! - dynamiczny system portalowy i system zarządzania treściąsp5.krasnik.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=3&Item...

Uchwały rady pedagogicznej - dokumenty oświatowe...

Dokumenty uchwalane i dotyczące działania rady pedagogicznej - przykłady uchwał rady pedagogicznej, regulamin, ogłoszenia. Do wykorzystania w każdej szkole!www.portaloswiatowy.pl/wzory-dokumentw/uchway-rady-pedagogicznej

Regulamin Rady Pedagogicznej - Biuletyn Informacji...

BIP Miasta Krakowa - Regulamin Rady Pedagogicznej... Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r., Dz. U. Nr...www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=12954

Wzór uchwały rady pedagogicznej w sprawie wyników...

Pytanie: Czy regulacje w statucie szkoły muszą być literalnie takie same jak regulamin rady pedagogicznej? Czy statut musi w pełni powtarzać zakres regulacji...www.portaloswiatowy.pl/wzory-dokumentow/wzor-uchwaly-rady-pedagogicznej-w-sprawie-wynikow-srodr...

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ - sp13.mmj.pl

Uchwały rady pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 2/3 członków. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał...www.sp13.mmj.pl/dokumentacja/regulamin%20rady%20pedagogicznej_SP13.doc

Oświata | Księgarnia FabrykaWiedzy.com

Skuteczna współpraca wszystkich organów wewnętrznych szkoły jest możliwa! A dokumenty szkoły mogą być bez błędów. Poznaj publikacje, które to ułatwią.fabrykawiedzy.com/oswiata.html

Szkoła Podstawowa nr 182 - Protokoły z posiedzeń rady...

Szkoła Podstawowa nr 182 im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” w Łodzi . ul. Łanowa 16, 91-103 Łódź . tel.: 42 652-85-17 . fax: 42 640-58-66 . e-mail do...sp182.y0.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=197&Itemid=90

Uchwały Rady Powiatu - Biuletyn Informacji Publicznej...

lp. numer uchwaŁy . data uchwaŁy . tytuŁ uchwaŁy . termin wejŚcia . w . Życie . data przekazania do wykonania . uwagi. i sesja rady powiatu - 27 listopada 2014 rokuwww.bip.powiataleksandrowski.akcessnet.net/index.php?idg=2&id=184&x=28&y=32

Rola i zadania rady pedagogicznej w szkole - Aktualności...

W szkole, gdzie jest zatrudnionych mniej niż 3 nauczycieli, rada pedagogiczna nie funkcjonuje, a jej nauczyciele są członkami rady pedagogicznej...www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/rola-i-zadania-rady-pedagogicznej-w-szkole

szkolnastrona - Szkoła Podstawowa nr 13 w Koszalinie

szkolnastrona - Szkoła Podstawowa nr 13 im. Jana Brzechwy w Koszalinie 75-243 Koszalin ul.Rzemieślnicza 9 (94) 343-38-23 -sp13koszalin.szkolnastrona.pl/