Masz pytanie?

Regulamin Rady Pedagogicznej - Biuletyn Informacji...

BIP Miasta Krakowa - Regulamin Rady Pedagogicznej... Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r., Dz. U. Nr...www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=12954

Biuletyn Informacji Publicznej - Publiczne Gimnazjum nr 1...

Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II... Kontakt. TEL.: 22 777 62 10 centrala. TEL.: 22 777 6221 sekretariat szkołyzabkig1.biposwiata.pl/wiadomosci/905/lista/uchwaly_rady_pedagogicznej

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Podstawa prawna: Art. …

1 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Zespołu Szkół Publicznych Suminie. § 1. Podstawa prawna: Rada Pedagogiczna działa na podstawie Art. 40-43 Ustawy o …www.zspsumin.pl/dokumenty/pdf/regulamin_rady_pedagogicznej.pdf

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ - sp13.mmj.pl

Uchwały rady pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 2/3 członków. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał...www.sp13.mmj.pl/dokumentacja/regulamin%20rady%20pedagogicznej_SP13.doc

Kompetencje Rady Pedagogicznej - BIP

Kompetencje Rady Pedagogicznej 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły. 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni …www.bip.szkolalubiana.pl/userfiles/file/radap.pdf

Uchwały rady pedagogicznej - propozycje - Kontrola...

Uchwały rady pedagogicznej - propozycje - Kontrola - Uchwały rady pedagogicznej-propozycjewww.kuratorium.waw.pl/pl/nadzor-pedagogiczny/kontrola/6075,Uchwaly-rady-pedagogicznej-propozycj...

Poradnik Dyrektora Szkoły

"Poradnik dyrektora szkoły. Zarządzanie w praktyce" jest przygotowany specjalnie z myślą o dyrektorach szkół. Omawia zagadnienia dotyczące: nadzoru...https://szkolaodadoz.wip.pl/

Oświata | Księgarnia FabrykaWiedzy.com

Skuteczna współpraca wszystkich organów wewnętrznych szkoły jest możliwa! A dokumenty szkoły mogą być bez błędów. Poznaj publikacje, które to ułatwią.fabrykawiedzy.com/oswiata.html

Rola i zadania rady pedagogicznej w szkole - Aktualności...

W szkole, gdzie jest zatrudnionych mniej niż 3 nauczycieli, rada pedagogiczna nie funkcjonuje, a jej nauczyciele są członkami rady pedagogicznej...www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/rola-i-zadania-rady-pedagogicznej-w-szkole

Poradnik Dyrektora szkoły - lp-wip.pl

Obawiasz się wyniku ewaluacji i wpływu nowych regulacji w nadzorze pedagogicznym na obowiązki dyrektora?https://www.lp-wip.pl/zmiany-ustawa-system-oswiaty