Masz pytanie?

Regulamin Rady Pedagogicznej - Biuletyn Informacji...

BIP Miasta Krakowa - Regulamin Rady Pedagogicznej... Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r., Dz. U. Nr...www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=12954

Obrady rady pedagogicznej

Rada pedagogiczna jest organem współzarządzającym szkołą, o bardzo licznych kompetencjach. Ustalenia i uchwały podejmowane przez radę pedagogiczną regulują...www.eksperciwoswiacie.pl/dla-dyrektorow/szkoly/prawo-szkoly/art,66,obrady-rady-pedagogicznej.ht...

Opinia rady pedagogicznej o pracy dyrektora - Oświata i Prawo

PYTANIE. Czy dyrektor może prowadzić radę pedagogiczną, na której wystawiana jest opinia o pracy dyrektora, a do tego liczyć głosy za lub przeciw przyjęciu...oswiataiprawo.pl/porady/opinia-rady-pedagogicznej-o-pracy-dyrektora/

Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Goryńskiej

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ . PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ . W WOLI GORYŃSKIEJ. Rozdział I Zasady ogólne § 1. Regulamin opracowano na …spgorynska.pl/strona=regulamin_rady

Dane kontaktowe Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 24

Nie daj się zrobić w słupa Dane kontaktowe Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 24 Utworzono: poniedziałek, 05, wrzesień 2016 07:36www.wilanow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3122:dane-kontaktowe-poradn...

Kolorowe Przedszkole Nr 86 | Gdańsk, ul. Dywizjonu 303 nr 27

ul. Dywizjonu 303 nr 27 80-342 Gdańsk – Zaspa 557 32 35, Regon 190575322 . STATUT PRZEDSZKOLA NR 86 W GDAŃSKU. TEKST JEDNOLITY Przyjęty Uchwałą Rady...przedszkole86.pl/

Klub Radnych "Samorząd dla Mieszkańców" 2010 - 2014

XXXVI Sesja Rady Miejskiej 30 grudnia 201, godz 9:00. Zaproszenie i materiały. WPF. Wykaz przedsięwzięć do WPF. Protokół z XXXV Sesji 10 listopada 2016 do...www.sdmmogielnica.eu/

Warszawa, ul. Świętokrzyska 18A, tel. 22 826-99-86, e-mail...

W poradni przyjmowane są dzieci i młodzież w wieku od urodzenia do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, uczęszczające do placówek znajdujących się w rejonie...www.ppp1.waw.pl/

Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst ogłoszony: D20042572.pdf: Tekst ujednolicony: D20042572Lj.pdf: Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu: Data ogłoszenia: 2004-12-02: Data wydania:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20042562572

Kierownik świetlicy - sp330.waw.pl

Kierownik świetlicy szkolnej: Ewa Lisowska . Kalendarium. Zobacz również:www.sp330.waw.pl/strona/pracownicy/kierownik-swietlicy.html