Masz pytanie?

Wybrane terminy literackie - limeryki.pl

Wybrane terminy literackie czyli: Skąd my to wszystko wiemy?www.limeryki.pl/terminy.html

rytm - Hasło do krzyżówki • Krzyzowka.NET

Hasło „rytm” posiada 245 definicji do krzyżówki w słowniku. Definicje do hasła:... bicie serca; 3/4 lub 4/4 w muzyce; agogika; badany puls;https://krzyzowka.net/haslo-do-krzyzowki/rytm

Analiza i interpretacja wiersza - co i jak - Sciaga.pl

6) Kto jest adresatem lirycznym w wierszu - może to być jedna, konkretna osoba (jak w utworze C.K. Norwida "Do obywatela Johna Brown"), tzw. adresat uogólniony (np. strudzony gość we fraszce Jana Kochanowskiego "Na lipę"), grupa osób (np. krytycy literaccy w wierszu Juliana Tuwima "Do krytyków"), a nawet pokolenie (np. w wierszu …sciaga.pl/tekst/64901-65-analiza_i_interpretacja_wiersza_co_i_jak

Interkl@sa - Sprawdzian z języka polskiego dla IV klasy...

Rozwiąż test sprawdzający wiadomości z literatury i nauki o języku w klasie czwartej! Powodzenia!www.interklasa.pl/portal/index/strony?mainSP=subjectpages&mainSRV=jpolski&page=article&...

Nad wodą wielką i czystą – interpretacja i analiza

„Nad wodą wielką i czystą” to jeden z wierszy Adama Mickiewicza, który zaliczany jest do tzw. liryków lozańskich.Utwory te, powstałe w okresie 1839 – 1840, odróżniały się od poprzednich dzieł poety, głównie za sprawą stosowanej w nich retoryki (mniej opisowej, bardziej zwięzłej) i podejmowanych tematów – bardziej...wypracowania.pl/lektury/nad-woda-wielka-i-czysta-interpretacja-i-analiza

Streszczenie: Jak napisać streszczenie? - JakNapisac.com

Nie masz już, nie masz w Polsce żydowskich miasteczek, W Hrubieszowie, Karczewie, Brodach, Falenicy Próżno byś szukał w oknach zapalonych świeczek,www.jaknapisac.com/jak-napisac-streszczenie/