Masz pytanie?

Ulga meldunkowa - Nabyłem w 2007-2008 - nieruchomości

Ulga meldunkowa. Nabycie nieruchomości w latach 2007-2008 uprawnia przy zbyciu do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej. Zwolnieniu z podatku podlegały przychody...www.pit.pl/ulga_meldunkowa/

Ulga na niepracującą żonę - PIT - Ulgi - Infor.pl

Ulga na niepracującą żonę. Ustawodawca daje możliwość wspólnego rozliczenia małżonków, co często jest mylnie nazywane „ulga na niepracującą żonę”.ksiegowosc.infor.pl/podatki/ulgi/pit/217729,Ulga-na-niepracujaca-zone.html

Ostatnie miesiące na skorzystanie z ulgi meldunkowej - PIT.pl

To już jest informacja nieaktualna ponieważ oświadczenie można składać w terminie rozliczania PIT za dany rok. Czyli jeśli sprzedaż nieruchomości nastąpiła...www.pit.pl/aktualnosci-podatkowe/0208-ostatnie-miesiace-na-skorzystanie-z-ulgi-meldunkowej-1291...

Podatek dochodowy od osób fizycznych - Aktualności

7 składamy PIT-36, do końca kwietnia roku następnego po roku podatkowym (gdy korzystamy ze zwolnienia – w tym samym terminie - pisemne oświadczenie).www.usstaremiasto.krakow.pl/files/dochodowy_fizycznych_pytania_odpowiedzi.pdf

Rodzinne zasiłki, dodatki i zapomogi zwolnione z PIT - PIT...

Osoby, które otrzymały zapomogi i zasiłki, takie jak np. zasiłek rodzinny, pielęgnacyjny, porodowy, czy jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tzw...ksiegowosc.infor.pl/podatki/ulgi/pit/322620,Rodzinne-zasilki-dodatki-i-zapomogi-zwolnione-z-PIT...