Masz pytanie?

Ulga meldunkowa - Nabyłem w 2007-2008 - nieruchomości

Ulga meldunkowa. Nabycie nieruchomości w latach 2007-2008 uprawnia przy zbyciu do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej. Zwolnieniu z podatku podlegały przychody...www.pit.pl/ulga_meldunkowa/

Wzory Pism · Ulga podatkowa · Becikowe

Wzory pism zapiszesz klikając w ikonę dokumentu programu MsWord. Wniosek o becikowe. Oświadczenie o niepobieraniu wcześniej becikowego.www.becikowe.com/?sr=wzorypism.html

Wzór oświadczenia (ulga z tytułu wychowania dzieci)

WYJAŚNIENIA Zgodnie z art. 27f ustawy, prawo do odliczenia przysługuje podatnikowi, który w roku podatkowym wychowywał własne lub przysposobione dzieci, o...www.zus.pl/pliki/formularze/wzor_ulga_z_tytułu_wychowania_dzieci.pdf

NSA: Nieterminowe złożenie oświadczenia a prawo do ulgi

Orzeczenia w sprawach podatkowychNSA: Nieterminowe złożenie oświadczenia a prawo do ulgiwww.podatki.biz/artykuly/nsa-nieterminowe-zlozenie-oswiadczenia-a-prawo-do-ulgi_28_24069.htm

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za...

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Wzory dokumentów, wzory pism, wzory umów - …dokumenty.nf.pl/Dokument/516/Oswiadczenie-o-nieskazaniu-prawomocnym-wyrokiem-za-umyslne-przeste...

PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych • PortalFK.pl

Rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych - porady dotyczące podatników stosujących zarówno ogólne, jak i uproszczone formy opodatkowania.www.portalfk.pl/pit

Portal Finansowo-Księgowy – serwis dla księgowych...

Ulga na trzecie dziecko wzrośnie rocznie z 1.668 zł do 2.000 zł, natomiast ulga na kolejne dzieci z 2224 zł do 2700 zł. Takie zmiany wynikają z przyjętej przez...www.portalfk.pl/?registr=g10

Ulgi podatkowe i odliczenia - PIT-y roczne 2014 - Ulgi...

W deklaracji PIT za 2014 r. (składanej w 2015 r.) nie zmienia się zakres oraz zasady rozliczania ulg podatkowych. Ulgi i odliczenia będą przysługiwać na takich...www.pit.pl/ulgi-odliczenia/index.php

Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. | Ulgi biletowe

Ulga gminna 100% Wymagane dokumenty; 1: Inwalidzi zaliczeni do I grupy inwalidzkiej ( patrz Informacje dodatkowe 1.), całkowicie niezdolni do pracy i samodzielnej...www.mzkopole.pl/ulgi-biletowe/

Serwis ZUS - Formularze

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu.www.zus.pl/default.asp?p=1&id=1083