Masz pytanie?

PODSTAWOWE UPRAWNIENIA i ULGI dla Niepełnosprawnych...

Podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 13 kwietnia 2000 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji i kwot po waloryzacji oraz wysokości...idn.org.pl/sonnszz/uprawnienia.htm

Podstawowe ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych...

REHABILITACJA ZAWODOWA Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w …opatow.pcpr.info/podstawowe-ulgi-i-uprawnienia-osob-niepelnosprawnych

ULGI i ZWOLNIENIA DLA ON --[Problemy Osób Niepełnosprawnych…

Niepełnosprawnym przysługują liczne ulgi, ale nie dla wszystkich są jednakowe. Zależą od stopnia niepełnosprawności (dawnej grupy inwalidzkiej) lub rodzaju...idn.org.pl/sonnszz/ZWOLNIENIA_ULGI.htm

Ulgi w komunikacji miejskiej dla osób niepełnosprawnych...

Brak informacji na temat ulg komunikacyjnych dla niepełnosprawnych w Sopocie. Po kliknięciu hasła umieszczonego pod nazwą SOPOT otwiera się zbiór ulg...www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/15034

Pracownik niepełnosprawny w stopniu umiarkowanym - Czas...

Pracownik niepełnosprawny w stopniu umiarkowanym. Pracownik ma umiarkowany stopień niepełnosprawności, powinien więc pracować po 7 godzin dziennie.kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/czas_pracy/74592,Pracownik-niepelnosprawny-w-stop...

ZTM Kielce - Ulgi

* „Do bezpłatnych przejazdów Komunikacją Miejską w Kielcach wraz z opiekunem uprawniają również legitymacje osób niepełnosprawnych z wpisanym umiarkowanym...ztm.kielce.pl/ulgi.html

Ulga rehabilitacyjna - ulga na leki - PITy roczne 2016

Niezdolność do samodzielnej egzystencji oznacza naruszenie sprawności organizmu w stopniu uniemożliwiającym zaspokajanie bez pomocy innych osób podstawowych...www.pit.pl/ulga-rehabilitacyjna/

Jakie są uprawnienia pracownicze osób z...

Autor: Beata Rędziak, konsultacja: Edyta Sieradzka, wiceprezes Organizacji Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.PLwww.niepelnosprawni.pl/ledge/x/204918

Uprawnienia do ulg w lokalnym transporcie zbiorowym w Łodzi

Uprawnieni. Dokumenty uprawniające do przejazdów bezpłatnych. Posłowie i senatorowie RP. Legitymacja posła lub senatora. Radni Rady Miejskiej w Łodzi.www.migawka.lodz.pl/article/uprawnienia-do-ulg-lodz

Symbole przyczyny niepełnosprawności

Przy kwalifikowaniu do znacznego, umiarkowanego i lekkiego stopnia niepełnosprawności bierze się pod uwagę zakres naruszenia sprawności organizmu spowodowany przez:www.pzon-tychy.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=7:symbole-przyczyny-niep...