Masz pytanie?

Odwołanie darowizny. - Sciaga.pl

Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego możliwe jest odwołanie darowizny w razie rażącej niewdzięczności obdarowanego w stosunku do darczyńcy Uzasadnia tosciaga.pl/tekst/33727-34-odwolanie_darowizny

Wzory pism, wzory umów, podań, formularzy dla każdego

Odwołanie pełnomocnictwa; Oferta darowizny nieruchomości; Oświadczenie o przyjęciu oferty darowizny nieruchomości; Oświadczenie o wyrażeniu zgody na...www.wzory-pisma.pl/wzory_pism_wszystkie.html

Podatek od darowizny - darowizna - podatki w praktyce - PIT.pl

Nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze darowizny lub polecenia darczyńcy podlega opodatkowaniu według stawki 20 %, jeżeli obowiązek podatkowy...www.pit.pl/podatek-od-darowizny--darowizna--podatki-w-praktyce-12718/

Darowizna pieniężna. Kiedy jest zwolniona z podatku? Jakie...

Darowizna wolna od podatku. Zależnie od stopnia pokrewieństwa między stronami umowy darowizny wynosi: 9637 zł – dla członków bliskiej rodziny, do której...muratordom.pl/prawo/podatki-i-ubezpieczenia/darowizna-pieniezna-wolna-od-podatku-umowa,134_1140...

Potwierdzenie zapłaty zachowku. Umowa dotycząca zachowku...

Potwierdzenie zapłaty zachowku. Umowa dotycząca zachowku. Uzgodniłam z siostrą wysokość należnego jej zachowku po mamie. Jak postępować, aby po wypłacie...prawo-porady.pl/artykuly,potwierdzenie-zaplaty-zachowku-umowa-dotyczaca-zachowku,222.html

Profesjonalne wzory pism, wzory umów, formularze podania...

Profesjonalne wzory pism i wzory umów, a także formularze druków akcydensowych oraz druków i pism urzędowych, pisma sądowe, podania, pozwy.www.wzorypism.com/spis-tresci

Jaki jest czas na przerejestrowanie pojazdu? - Rejestracja...

Ile masz czasu na przerejestrowanie auta? Czy musisz przerejestrować kupiony na siebie samochód? Co ci grozi za nie przerejestrowanie pojazdu?www.rejestracjasamochodu.pl/jaki-jest-czas-na-przerejestrowanie-auta/