Masz pytanie?

Wszystko o emeryturach rolniczych - SE.pl

Wszystko o emeryturach KRUS... KRUS przyzna ci emeryturę rolniczą, jeśli spełniasz łącznie następujące warunki:www.se.pl/twoje-pieniadze/poradnik-se/wszystko-o-emeryturach-rolniczych_158006.html

Renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy - SE.pl

Renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu (rolnikowi lub domownikowi), który spełnia łącznie następujące warunki:www.se.pl/twoje-pieniadze/emerycie-walcz-o-swoje/renta-rolnicza-z-tytuu-niezdolnosci-do-pracy_2...

Dotacje rolnicze – Dotacje, fundusze unijne. Dopłaty...

W związku z wejściem w życie w dniu 12 września 2015 r. rozporządzenia MRiRW z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania...funduszeue.info/programy-dla-rolnictwa/

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Konferencja

WPROWADZENIE I •Z dniem 1 stycznia 2014 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i...10eu.wne.sggw.pl/wp-content/uploads/Suchon_Aneta.pdf

Renta socjalna - gazetapodatnika.pl

Komu przysługuje renta socjalna? Renta socjalna jest świadczeniem alternatywnym dla osób, które nie nabyły uprawnień do renty z tytułu niezdolności do pracy...www.gazetapodatnika.pl/artykuly/renta_socjalna-a_2670.htm

Sejm uchwalił ustawę wstrzymującą sprzedaż państwowej ziemi

Kolejną ważną zmianą było dodanie przepisu, który mówi, że sprzedaż ziemi nie dotyczy nieruchomości rolnych, które w dniu wejścia w życie ustawy w...www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/sejm-uchwalil-ustawe-wstrzymujaca-sprzedaz,249,0,205...

Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży ziemi rolnej będzie...

Ustawa wstrzymuje sprzedaż państwowych gruntów rolnych z wyjątkiem nieruchomości do 2 hektarów oraz przeznaczonych np. pod budownictwo mieszkaniowe. Jej celem...www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/ustawa-o-wstrzymaniu-sprzedazy-ziemi-rolnej,203,0,20...

Drugi rok amortyzacji - PIT.pl - Proste Podatki

Stawkę amortyzacji można ustalić następująco: 12 / okres amortyzacji w miesiącach x 100%. Podatnicy ustalają stawki amortyzacyjne dla poszczególnych wartości...www.pit.pl/netsprint/vat_1.xml

ceny - Forum rolnicze i Galeria Rolnicza Dla Profesjonalistów

my za 6.25ha gminnej ziemi w 2 kawałkach klasy 4-6 płacimy 7t pszenicy+podatek. Dopłaty i akcyza nasza. Umowa na 3 lata. Mamy też 1ha 5klasy od prywatnej osoby...fpr.com.pl/viewtopic.php?f=149&t=285

WNIOSKI MODERNIZACJI ROLNICTWA UNIJNE - najnowsze...

WNIOSKI MODERNIZACJI ROLNICTWA UNIJNE: najświeższe informacje, zdjęcia, video o WNIOSKI MODERNIZACJI ROLNICTWA UNIJNE; Polska ma opóźnienia w …info.wyborcza.biz/szukaj/gospodarka/wnioski+modernizacji+rolnictwa+unijne