Masz pytanie?

Kto ma prawo do rolniczej emerytury - SE.pl

10.05.2010 · Niektórzy rolnicy mogą przejść na emeryturę przed osiągnięciem określonego w przepisach podsta-wowego wieku emerytalnego. Mają prawo do...www.se.pl/twoje-pieniadze/emerycie-walcz-o-swoje/kto-ma-prawo-do-rolniczej-emerytury_139759.htm...

Płatność za przekazanie gospodarstwa następcy i premia dla...

Oferta dla rolników. Modernizacja gospodarstw rolnych; Przetwórstwo i marketing produktów rolnych; Premia dla młodych rolników; Premia dla gospodarstw...prusy29.pl/platnosc-za-przekazanie-gospodarstwa-nastepcy-i-premia-dla-mlodego-rolnika/

Renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy - SE.pl

Renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu (rolnikowi lub domownikowi), który spełnia łącznie następujące warunki:www.se.pl/twoje-pieniadze/emerycie-walcz-o-swoje/renta-rolnicza-z-tytuu-niezdolnosci-do-pracy_2...

Umowa o ustanowienie służebności przesyłu

Podobne materiały. Służebność przesyłu. Niemal trzydzieści lat temu, wbrew moim protestom, na mojej działce wykopano wodociąg. Działka była już zabudowana...www.sluzebnosc.info/umowa_o_ustanowienie_sluzebnosci_przesylu-material-19.html

Dotacje rolnicze – Dotacje, fundusze unijne. Dopłaty...

W związku z wejściem w życie w dniu 12 września 2015 r. rozporządzenia MRiRW z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania...funduszeue.info/programy-dla-rolnictwa/

Grunty rolne – ustawa uchwalona - warunki-zabudowy.com.pl

Chodzi o art. 11 ustawy: Przepisów ustawy zmienianej w art. 7 [czyli ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego], w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje...warunki-zabudowy.com.pl/grunty-rolne-ustawa-uchwalona/

Serwis Samorządowy PAP

Posłowie chcą, aby przy odrolnianiu gruntów klas I-III o powierzchni poniżej 0,5 ha nie była konieczna zgoda ministra rolnictwa. Aktualne informacje na ten temat:samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/127987/Komentarz-do-depeszy-Do-pol-hektara--Poslow...

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Konferencja

WPROWADZENIE I •Z dniem 1 stycznia 2014 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i...10eu.wne.sggw.pl/wp-content/uploads/Suchon_Aneta.pdf

Renta socjalna - gazetapodatnika.pl

Komu przysługuje renta socjalna? Renta socjalna jest świadczeniem alternatywnym dla osób, które nie nabyły uprawnień do renty z tytułu niezdolności do pracy...www.gazetapodatnika.pl/artykuly/renta_socjalna-a_2670.htm

odpowiem na pytania związane z KRUS :) - Forum - Gazeta.pl

Nowa ustawa przewiduje możliwość dokonania darowizny nieruchomości rolnych na rzecz dzieci.forum.gazeta.pl/forum/w,26258,28289323,28289323,odpowiem_na_pytania_zwiazane_z_KRUS_.html