Masz pytanie?

Płatność za przekazanie gospodarstwa następcy i premia dla...

Oferta dla rolników. Modernizacja gospodarstw rolnych; Przetwórstwo i marketing produktów rolnych; Premia dla młodych rolników; Premia dla gospodarstw...prusy29.pl/platnosc-za-przekazanie-gospodarstwa-nastepcy-i-premia-dla-mlodego-rolnika/

Kiedy nie trzeba płacić KRUS? - Forum Money.pl

Dyskusje na temat: Kiedy nie trzeba płacić KRUS?. Sprawdź Opinię użytkowników Money.pl na ten temat oraz dołącz się do Dyskusji na Forum Money.plwww.money.pl/forum/kiedy-nie-trzeba-placic-krus-t1926753.html

Jakie prawa i obowiązki mają strony, które zawarły umowę...

Podstawowym obowiązkiem wydzierżawiającego jest oddanie dzierżawcy określonej rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony. Z...prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/21088,jakie-prawa-i-obowiazki-maja-strony-ktore-zawarly-umowe-dz...

Wszystko o emeryturach rolniczych - SE.pl

Wszystko o emeryturach KRUS... KRUS przyzna ci emeryturę rolniczą, jeśli spełniasz łącznie następujące warunki:www.se.pl/twoje-pieniadze/poradnik-se/wszystko-o-emeryturach-rolniczych_158006.html

Wzory dokumentów, wzory pism, umów i formularzy na email

Prawo pracy Dokumenty z zakresu prawa pracy. Urlopy, umowy, karta pracownicza. Wszystko co potrzebne w dziale kadr i płac każdej firmie. Dokumenty są wymagane …sms.rzeszow.pl/

Dotacje rolnicze – Dotacje, fundusze unijne. Dopłaty...

W związku z wejściem w życie w dniu 12 września 2015 r. rozporządzenia MRiRW z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania...funduszeue.info/programy-dla-rolnictwa/

Grunty rolne – ustawa uchwalona - warunki-zabudowy.com.pl

Chodzi o art. 11 ustawy: Przepisów ustawy zmienianej w art. 7 [czyli ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego], w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje...warunki-zabudowy.com.pl/grunty-rolne-ustawa-uchwalona/

Serwis Samorządowy PAP

Posłowie chcą, aby przy odrolnianiu gruntów klas I-III o powierzchni poniżej 0,5 ha nie była konieczna zgoda ministra rolnictwa. Aktualne informacje na ten temat:samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/127987/Komentarz-do-depeszy-Do-pol-hektara--Poslow...

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Konferencja

WPROWADZENIE I •Z dniem 1 stycznia 2014 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i...10eu.wne.sggw.pl/wp-content/uploads/Suchon_Aneta.pdf

Renta socjalna - gazetapodatnika.pl

Komu przysługuje renta socjalna? Renta socjalna jest świadczeniem alternatywnym dla osób, które nie nabyły uprawnień do renty z tytułu niezdolności do pracy...www.gazetapodatnika.pl/artykuly/renta_socjalna-a_2670.htm