Masz pytanie?

Waloryzacja podstawowej stawki czynszu najmu lokalu …

Opiniuję oraz negocjuję umowy najmu w galeriach i centrach handlowych. Rozwiązuję spory powstałe na tle wykonywania zawartych już umów najmu.najemwgaleriach.pl/waloryzacja-podstawowej-stawki-czynszu/

Wypowiedzenie umowy najmu ze skutkiem na …

W tym wpisie chciałbym bezpośrednio nawiązać do kwestii wypowiadania umowy najmu lokalu w centrum handlowym zawartej na czas nieoznaczony, którą poruszałem jużnajemwgaleriach.pl/wypowiedzenie-umowy-na-oznaczony-dzien2/

Mieszkanie komunalne - gazetapodatnika.pl

Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań gminy. Gmina powinna zapewnić lokale mieszkalne (tzw. komunalne...www.gazetapodatnika.pl/artykuly/mieszkanie_komunalne-a_1558.htm

Profesjonalne wzory pism, wzory umów, formularze …

Profesjonalne wzory pism i wzory umów, a także formularze druków akcydensowych oraz druków i pism urzędowych, pisma sądowe, podania, pozwy.www.wzorypism.com/spis-tresci

Notariusz cennik - stawki opłat za czynności notarialne

Wysokość opłat za czynności notarialne. Stawki taksy notarialnej za sporządzenia aktu notarialnego, które weźmie notariusz cennik opłat za akt notarialnynotariusz-jablonski.pl/notariusz-cennik/

Umowa spółki z o.o. wzór z szerokim omówieniem

Pobierz za darmo wzór umowy spółki z o.o. w formacie PDF lub DOC. Przeczytaj wyczerpujące omówienie zagadnień związanych z umową.https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-wzor-umowa-spolki-z-o-o-z-omowieniem

SMLW - Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko …

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Legionowie . 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1 . 1. Spółdzielnia nosi nazwę – Spółdzielnia...www.legionowodom.pl/index/index.php?option=com_content&task=view&id=61&Itemid=83

Opodatkowanie podnajmu – podstawy - wynajmistrz.pl

Podnajem to sposób na zarabianie na nieruchomościach bez ich posiadania. Wynajmujesz od kogoś kilkupokojowe mieszkanie, …wynajmistrz.pl/opodatkowanie-podnajmu-podstawy

Intersport - Relacje Inwestorskie

Zarząd Spółki informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERSPORT Polska S.A., które odbędzie się w dniu 27 …inwestor.intersport.pl/

Zajdel & Szafraniec - Doradztwo prawne

Przez Umowę najmu Wynajmujący zobowiązuje się oddać Najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a Najemca zobowiązuje się płacić...doradztwoprawne.org/publikacje/