Masz pytanie?

Umowa o pracę - Praca - Prawo pracy - poszukiwanie …

Umowa o pracę. Praca - porady z zakresu prawa pracy, poszukiwanie pracy, umowa o pracę czy samozatrudnienie. W serwisie można znaleźć wszystkie niezbędne...www.infor.pl/prawo/praca/umowa-o-prace/

Zatrudnienie - samozatrudnienie, umowa o dzieło, umowa...

Telepraca - definicja. Umowę o telepracę można zawrzeć od razu przy zatrudnieniu lub w jego trakcie. Elementy umowy o pracę są w tym przypadku takie same jak...kadry.infor.pl/zatrudnienie/

Zawarcie umowy o pracę - Umowa o pracę - Pracownicy …

Umowa o pracę będąca zgodnym oświadczeniem woli powinna przyjmować formę pisemną. Jeżeli forma ta nie została zachowana pracodawca najpóźniej w dniu...www.vat.pl/umowa-praca/

Kodeks pracy - Dział II - Umowa o pracę - RegioPraca.pl

Przepisy działu drugiego Kodeksu Pracy określają sposób zawierania umowy o pracę na czas określony, nieokreślony, oraz na czas wykonania określonej pracy.www.regiopraca.pl/portal/prawo/ustawy/kodeks-pracy-dzial-ii-umowa-o-prace-77

Rozdział II Umowa o pracę | Kodeks pracy w Money.pl

DZIAŁ DRUGI Stosunek pracy; Rozdział II Umowa o pracę; Art. 25. kp Art. 25. § 1. Umowę o pracę zawiera się na czas nie określony, na czas określony lub na...https://prawo.money.pl/kodeks/pracy/dzial-drugi-stosunek-pracy/rozdzial-ii-umowa-o-prace

Umowa o pracę na czas określony - prawo.money.pl

Typowa umowa o pracę na czas określony w ostatnich kilku latach stała się bardzo popularna wśród polskich pracodawców. Co warto o niej wiedzieć?https://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/umowa;o;prace;na;czas;okreslony,149,0...

Umowa zlecenie (umowa zlecenia) - słownik finansowy...

Umowa zlecenia: Umowa o dzieło: Umowa o pracę: Podstawa prawna: Kodeks cywilny: Kodeks cywilny: Kodeks pracy: Rodzaj stosunku: Stosunek cywilnoprawny: …www.findict.pl/slownik/umowa-zlecenie-umowa-zlecenia

Kilka miejsc pracy w umowie o pracę - Umowa o pracę...

Określenie kilku miejsc pracy w umowie o pracę jest dopuszczalne. Strony stosunku pracy mogą ustalić, że pracownik będzie wykonywał pracę w więcej niż...kadry.infor.pl/zatrudnienie/umowa-o-prace/724502,Kilka-miejsc-pracy-w-umowie-o-prace.html

Strona główna - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki...

Kompendium wiedzy na temat poszukiwania pracy - gdzie i jak znaleźć pracę, w jaki sposób stworzyć własną ofertę oraz jak przygotować się do rozmowy...psz.praca.gov.pl/

Kontrakt menedżerski czy umowa o pracę? - Formy...

Kontrakt menedżerski (umowa o zarządzanie) stanowi specyficzną formę zatrudnienia. Warto jednak podkreślić, że nie jest to umowa o pracę a umowa cywilnoprawna...www.infor.pl/prawo/praca/formy-zatrudnienia/325220,Kontrakt-menedzerski-czy-umowa-o-prace.html