Masz pytanie?

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika - PRACA...

Nie wiesz jak wypowiedzieć umowę o pracę? Oto przykładowy wzór przedstawiający rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika.www.hrc.pl/index.php?dzid=88&did=278

poradniku „Dokumentacja kadrowa” - lp-wip.pl

prawie nigdy nie robią korekt swoich dokumentów, nie zostają po godzinach i nie wiedzą, co to stres w pracy?https://www.lp-wip.pl/dokumentacja-kadrowa-poznaj-sposob

Badania lekarskie - Umowa o pracę - Pracownicy i ZUS

Badania lekarskie: Jednym z obowiązków każdego pracodawcy jest dbałość o życie i zdrowie pracowników. Obowiązek ten wynika z zasad bezpieczeństwa i higieny...www.vat.pl/badania_lekarskie_umowa_o_prace_pracownicy_i_zus_7232.php

Portal Kadrowy - Kadry

Zakończone okresy zatrudnienia, okresy pobierania zasiłku dla bezrobotnych, odbywania stażu, pracy na roli… Pracowniczy staż pracy ustala się na podstawie...www.portalkadrowy.pl/kadry-519

Jak najkorzystniej rozwiązać umowę o pracę - pracownik > …

Jestem zatrudniona w firmie od 4,5 roku na umowę o pracę na czas nieokreślony. Podjęłam decyzję o zwolnieniu się z pracy z powodu pogarszającej się atmofery...www.porady.egospodarka.pl/Umowy/2761-Jak-najkorzystniej-rozwiazac-umowe-o-prace-pracownik.html

wypowiedzenie umowy na czas określony poniżej 6 miesięcy...

Temat: wypowiedzenie umowy na czas określony poniżej 6 miesięcy Zgodnie z zapisami Kodeksu Pracy rozdział II oddział II art. 30: Umowa o pracę rozwiązuje się:www.goldenline.pl/grupy/Przedsiebiorcy_biznesmeni/prawo-pracy-i-ubezpieczen-spolecznych/wypowie...