Masz pytanie?

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika. …

Wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia może złożyć zarówno pracodawca, jak i zatrudniony. Chociaż surowe wymagania formalne dotyczą...serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/776720,wypowiedzenie-umowy-o-prace-przez-praco...

Dokumentacja pracownicza w firmie

IV. UMOWY O PRACÊ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Umowy zawierane na podstawie kodeksu pracy . . . . . . . . . . . . . . . Zasady...www.wbp.com.pl/bonus/148demo.pdf

Rozwiązanie stosunku pracy - Sciaga.pl

Obszerne opracowania wg podręcznikapod redakcją H Szurgacza kazusy Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczynsciaga.pl/tekst/34925-35-rozwiazanie_stosunku_pracy