Masz pytanie?

rozwiązanie umowy o pracę - Encyklopedia Gazety Prawnej

Rezultatem rozwiązania umowy o pracę jest zakończenie stosunku pracy. Do rozwiązania umowy może dojść zarówno wtedy, gdy obie strony stosunku pracy, czyli...www.gazetaprawna.pl/encyklopedia/praca,hasla,339534,rozwiazanie-umowy-o-prace.html

I. ZATRUDNIANIE NAUCZYCIELI - Nowator

VADEMECUM DYREKTORA – Zatrudnianie nauczycieli 4 I. ZATRUDNIANIE NAUCZYCIELI 1. NAWIĄZANIE STOSUNKU PRACY Z NAUCZYCIELEM A. Umowa o pracęwww.nowator.edu.pl/_biuletynoswiatowy/fragmenty/0809.pdf

Wypowiedzenie dla nauczyciela na zwolnieniu lekarskim

Z Pani relacji wynika, że obecnie przebywa Pani na zwolnieniu lekarskim. Otrzymała Pani również pismo od dyrektora szkoły z rozwiązaniem umowy o pracę za...www.eporady24.pl/wypowiedzenie_dla_nauczyciela_na_zwolnieniu_lekarskim,pytania,8,114,7887.html

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem - Aktualności...

Jak wynika z art. 30 § 1 pkt 2 k.p., jednym ze sposobów rozwiązania umowy o pracę jest rozwiązanie przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu...www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/rozwiazanie-umowy-o-prace-za-wypowiedzeniem