Masz pytanie?

BUDEXIM: Home

W dniu 25 czerwca 2014 r. zostala podpisana Umowa o dofinansowanie Nr UDA – POIG.08.02.00–24-024/14-00 w ramach dzialania 8.2 Wspieranie wdrazania elektronicznego...budexim.com.pl/

Umowa o wykonanie remontu - WZÓR UMOWY - Dom …

Umowa o roboty remontowe jest umową jaką inwestor zawiera z wykonawcą. Jej przedmiotem jest dokonanie remontów. Co do zasady wykonawcy za …www.infor.pl/prawo/umowy/dom/293342,Umowa-o-wykonanie-remontu-WZOR-UMOWY.html

Umowa o wykonanie usług remonowych - INFOR.PL

Umowa o roboty remontowe jest umową jaką inwestor zwiera z wykonawcą. Jej przedmiotem jest dokonanie remontów. Co do zasady wykonawcy za …www.infor.pl/prawo/umowy/uslugi/293559,Umowa-o-wykonanie-uslug-remonowych-WZOR-UMOWY.html

Wzór umowy o roboty budowlane: do pobrania | …

Spisanie umowy o roboty budowlane chroni interesy obu stron, a w razie sporu ułatwia dochodzenie roszczeń. Nie wiesz, co powinna zawierać umowa? Oto gotowy...muratordom.pl/prawo/wzory-umow/wzor-umowy-o-roboty-budowlane,133_4197.html

Przedwstępna umowa sprzedaży kupna... - Muratordom.pl

Umowa przedwstępna sprzedaży kupna mieszkania powinna zawierać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Czy w umowie przedwstępnej trzeba …muratordom.pl/prawo/wzory-umow/przedwstepna-umowa-sprzedazy-kupna-mieszkania,133_11049.html

Przedawnienie faktury - termin przedawnienia | i...

Przedawnienie faktury, a skuteczne dochodzenie roszczenia. Radca Prawny Rafał Ptak opowiada o możliwościach dochodzenia roszczenia z przedawnionej fakturyhttps://www.i-kancelaria.pl/publikacje/faktura-czy-tylko-dwuletni-termin-przedawnienia/

WiK Strzegom

Powstanie nowy odwiert na SUW w Olszanach : 31.08.2017 : W dniu 31 sierpnia 2017r. Spółka WiK w Strzegomiu zawarła umowę o roboty geologiczne i wiertnicze...www.wik.strzegom.pl/

Kiedy usługi remontowe opodatkowane są 8% stawką …

Remont budynku mieszkalnego. Należy wskazać, że przepisy ustawy o VAT nie definiują pojęć budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja oraz przebudowa.https://www.bankier.pl/wiadomosc/Kiedy-uslugi-remontowe-opodatkowane-sa-8-stawka-VAT-3295405.ht...

ENERGA-OPERATOR SA - Biuletyn Informacji Publicznej...

Ogłoszenia o zamówieniach: Lp: Tytuł i Kategoria: Oddział: 1: Pismo do Wykonawców dot. niekorzystnych rozstrzygnięć administracyjnych. Pobierz załącznikibip.energa-operator.pl/centrala/lokalne/przetargi.xml?group=centrala&category=15

PTTK - Znakowane Szlaki Turystyczne Województwa...

Informacja nr 128 - o pracach i nowościach na gdańskich szlakach pieszych w 2017 r. Informacja nr 127 - o zmianach przebiegu szlaku Kartuskiegowww.pomorskieszlakipttk.pl/