Masz pytanie?

Jak poprawnie napisać aneks do umowy? - Bankier.pl

Funkcjonując w codziennym życiu, zawieramy liczne umowy. Obowiązywanie wielu z tych umów rozciąga się w czasie, dlatego też czasem zachodzi konieczność...www.bankier.pl/wiadomosc/Jak-poprawnie-napisac-aneks-do-umowy-2273502.html

Podstawy prowadzenia księgi przychodów i rozchodów

wydatki na nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów... umowy użyczenia... VAT RR wystawianych przez nabywcę płodów rolnych od rolnika...www.msp.krakow.pl/files/article/Prowadzeniaksiegiprzychodowirozchodow.doc

Dz.U.2001.62.627 - Akt prawny - abc.com.pl

Art. 1. Ustawa określa zasady ochrony środowiska oraz warunki korzystania z jego zasobów, z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju, a w szczególności:www.abc.com.pl/du-akt/-/akt/dz-u-01-62-627